ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > KomunikatDostępność architektoniczna: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku; Zgliczyńskiego 4; 09-400 Płock

 

Linie autobusowe:    0, 2, 7, 10, 15, 19, 32, 101, 102, N1

 

 

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, które mogą skorzystać  z podjazdu znajdującego się przy budynku. 

 

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 Na schodach zamontowane są  poręcze. Istnieje toaleta dla osób niepełnosprawnych.   

 

 

 

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Numeracja pokoi oznaczona została w druku powiększonym dla osób słabo widzących.

 

 

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Na parkingu przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych. 

 

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

 

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. 

 

 

 

 

 


strzałka do góry