ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > SprawozdawczośćSprawozdanie finansowe za 2022 r.

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Załącznik: Bilans (bilans jednostki.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych gminie z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych gminie z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku

Załącznik: Sprawozdanie (SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W 2022 ROKU.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2022 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2022 rok

Załącznik: Sprawozdanie (Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2022 rok.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Załącznik: Bilans (1-Bilans.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych gminie z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych gminie z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku

Załącznik: Sprawozdanie (Sprawozdanie_wspieranie_rodziny 2021.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2021 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2021 rok

Załącznik: Sprawozdanie (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sprawozdanie z działalności za 2021.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Załącznik: Bilans (Bilans.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za rok 2020

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za rok 2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Załącznik: Bilans (Bilans.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Miejskiej Ciechanów

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Miejskiej Ciechanów.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2019 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2019 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 

Załącznik: Bilans (Bilans.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Miejskiej Ciechanów

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Miejskiej Ciechanów


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2018 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdfSprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2016 rok

Załącznik: . (Sprawozdanie z działalności MOPS _2016.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla Gminy Miejskiej Ciechanów

Ocena zasobów pomocy społecznejza 2016 rok dla Gminy Miejskiej Ciechanów

Załącznik: . (Ocena Zasobów.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych gminie z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych gminie z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku

Załącznik: . (Sprawozdanie_piecza MOPS_ 2016.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2013 rok

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


strzałka do góry