ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Przetargi > WynikiInformacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Kierownika Dziennego Domu Pobytu zwanego „Dziennym Domem Seniora”

(nazwa stanowiska pracy)

 

Mając na uwadze brzmienie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj. Dz. U. 2014 poz. 1202) informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  Kierownika Dziennego Domu Pobytu zwanego  „Dziennym Domem Seniora” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie,  wybrana  została Pani Elżbieta Adamiak,  zamieszkała 06-400 Ciechanów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu dwuetapowej procedury naboru, wskazała wyżej wymienioną do objęcia przedmiotowego stanowiska jako kandydatkę, która  spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu, wykazała się dużą znajomością  zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o stanowisko kierownika Dziennego Domu Pobytu, uzyskując z całego procesu rekrutacji 92 punkty na 100 możliwych

Ciechanów, dnia 28.04.2015 r.

 

        Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Ciechanowie

 

(-) Zofia Brzezińska      


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

    Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:

 Kierownika Dziennego Domu Pobytu zwanego  „Dziennym Domen Seniora"

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

    Imię i nazwisko                                                    Miejsce zamieszkania     

1. Elżbieta Adamiak                                          06-400 Ciechanów

 

                                                                              24.04.2015  r.     Zofia Brzezińska

                                                                                  (data, podpis Przewodniczącego

                                                                                                              Komisji Rekrutacyjnej)


strzałka do góry