ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Zamówienia publiczne > PrzetargiRealizacja usługi gotowania i wydawania posiłków dla osób potrzebujących spełniających kryteria Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu”

Realizacja usługi gotowania i wydawania posiłków dla osób potrzebujących spełniających kryteria Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu” z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024r.

Załącznik: Oferta (Załącznik nr 2 Oferta w sprawie wykonania zamówienia publicznego.doc)
Załącznik: Oświadczenie (Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc)
Załącznik: Oświadczenie (Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Załącznik nr 5 SWZ Projekt umowy.doc)
Załącznik: Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 6 Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do ej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie o przynależności do tej sam.doc)
Załącznik: Oświadczenie podmiotu (Załącznik nr 7 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc)
Załącznik: Wykaz osób (Załącznik nr 10 Wykaz osób.doc)
Załącznik: Umowa powierzenia (Załącznik nr 11 Umowa powierzenia danych osobowych.doc)
Załącznik: Wykaz usług (Załącznik nr 12 Wykaz usług.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Realizacja usługi gotowania posiłków dla osób potrzebujących spełniających kryteria Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu”.

Realizacja usługi gotowania posiłków dla osób potrzebujących spełniających kryteria Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu” z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów w 2023r.

Załącznik: Oferta (Załącznik nr 2 Oferta w sprawie wykonania zamówienia publicznego.doc)
Załącznik: Oświadczenie wykonawców (Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc)
Załącznik: Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Załącznik nr 5 SWZ Projekt umowy.doc)
Załącznik: Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 6 Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do ej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie o przynależności do tej sam.doc)
Załącznik: Oświadczenie podmiotu (Załącznik nr 7 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc)
Załącznik: Ankieta (Załącznik nr 9 Ankieta dla podmiotu przetwarzającego.docx)
Załącznik: Wykaz osób (Załącznik nr 10 Wykaz osób.doc)
Załącznik: Umowa powierzenia (Załącznik nr 11 Umowa powierzenia danych osobowych.doc)
Załącznik: Wykaz usług (Załącznik nr 12 Wykaz usług.doc)
Załącznik: Poprawiony załącznik nr 4 (Poprawiony Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Realizacja zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa pomieszczeń Dziennego Domu Seniora w Ciechanowie

ealizacja zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa pomieszczeń Dziennego Domu Seniora w Ciechanowie wraz z wymianą stolarki okiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2019 moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Realizacja zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa pomieszczeń Dziennego Domu Seniora w Ciechanowie

Realizacja zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa pomieszczeń Dziennego Domu Seniora w Ciechanowie wraz z wymianą stolarki okiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2019 moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”.

Załącznik: PFU (PFU.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry