ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Struktura organizacyjna > Dział Pomocy ŚrodowiskowejDział Pomocy Środowiskowej

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej: Milewska Agnieszka

tel.(23) 672 20 91 nr wew. 27

Dział Pomocy Środowiskowej realizuje zadania przy pomocy: pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej. Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

  • Rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie składanych wniosków o pomoc w tym: przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
  • Współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne na zlecenie Ośrodka oraz nadzór nad ich realizacją,
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka,
  • Opracowywanie i realizacja projektów w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

 

Pracownicy działu pomocy środowiskowej:

Milewska Agnieszka 
Kierownik
Bączek Olga
Pracownik socjalny
Błażejewska Sylwia 
Asystent Rodziny
Skibińska AgnieszkaStarszy specjalista pracy socjalnej
Karwacka Marlena
Pracownik socjalny
Gożdziewska Sonia 
Starszy pracownik socjalny
Brodowska Lidia
Pracownik socjalny
Klep Anna Starszy pracownik Socjalny
Knyżewska Alicja
Pracownik socjalny
Kowalska Natalia
Pracownik socjalny
Kulesza Magdalena
Pracownik socjalny
Daniszewska Małgorzata
Pracownik socjalny
Kurzęcka MarzenaSpecjalista pracy  socjalnej
Nowak AnitaStarszy pracownik socjalny
Pyszczak JustynaStarszy pracownik socjalny
Smosarska Iwona Starszy specjalista pracy socjalnej
Nowakowski Paweł
Pracownik socjalny
Ostrowska Agata
Asystem rodziny
Pietrzak Marcin
Pomoc biurowa
Waśniewska WeronikaStarszy pracownik socjalny
Wiśniewska Katarzyna Pracownik socjalny     
Porębska Ewa
Pracownik socjalny
Roman Magdalena
Pracownik socjalny
Zimowska Joanna
Asystent Rodziny
Zjadewicz Marta
Pracownik socjalny
Murawska Karolina
Pracownik socjalny
Sarnowska Monika
Pracownik socjalny
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 


strzałka do góry