ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Struktura organizacyjna > Dział Pomocy ŚrodowiskowejDział Pomocy Środowiskowej

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej: Milewska Agnieszka

tel.(23) 672 20 91 nr wew. 27

Dział Pomocy Środowiskowej realizuje zadania przy pomocy: pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej. Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

  • Rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie składanych wniosków o pomoc w tym: przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
  • Współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne na zlecenie Ośrodka oraz nadzór nad ich realizacją,
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka,
  • Opracowywanie i realizacja projektów w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

 

Pracownicy działu pomocy środowiskowej:

Milewska Agnieszka 
Kierownik
Bączek Olga
Pracownik socjalny
Kamińska Sylwia 
Asystent Rodziny
Skibińska AgnieszkaStarszy specjalista pracy socjalnej
Karwacka Marlena
Starszy pracownik socjalny
Gożdziewska Sonia 
Starszy specjalista pracy socjalnej
Brodowska Lidia
Pracownik socjalny
Klep Anna Starszy specjalista pracy socjalnej
Knyżewska Alicja
Starszy pracownik socjalny
Kowalska Natalia
Pracownik socjalny
Kulesza Magdalena
Starszy pracownik socjalny
Daniszewska Małgorzata
Starszy pracownik socjalny
Kurzęcka MarzenaSpecjalista pracy  socjalnej
Nowak AnitaStarszy specjalista pracy socjalnej
Pyszczak-Ostaszewska JustynaStarszy specjalista pracy socjalnej
Piwońska DagmaraPracownik socjalny
Nowakowski Paweł
Pracownik socjalny
Piwnicka Agata
Asystent rodziny
Kłoskowska AleksandraAsystent rodziny
Waśniewska WeronikaStarszy specjalista pracy socjalnej
Spysińska KingaPracownik socjalny
Porębska Ewa
Pracownik socjalny
Drążewska MariolaPracownik socjalny
Zimowska Joanna
Pracownik socjalny
Zjadewicz Marta
Pracownik socjalny
Murawska Karolina
Pracownik socjalny
Sarnowska Monika
Pracownik socjalny
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 


strzałka do góry