ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > ZarządzeniaZarządzenie nr 122/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19 września 2023r.

Zarządzenie nr 122/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19 września 2023r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Ciechanów


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 106/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Nr 106/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.02.2020 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 105/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Nr 105/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.04.2022 roku w sprawie upoważnienia Pani Moniki Gorzka pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia zgodnie rozporządzeniem w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 104/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Nr 104/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.04.2022 roku w sprawie upoważnienia Pani Moniki Gorzka - pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie z dnia 24 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr  9/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie z dnia  24 marca  2021 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wewnętrznego  określającego zasady parkowania pojazdów na parkingu przy ul. Sienkiewicza 32D  przeznaczonego   dla potrzeb Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Ciechanowie”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie z dnia 27 lipca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego do zastępowania Dyrektora MOPS.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZARZĄDZENIE Nr 109/2020 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW

ZARZĄDZENIE Nr 109/2020 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW

PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW

z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 


 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZARZĄDZENIE Nr 38/2020 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW

ZARZĄDZENIE Nr 38/2020

PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 27/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Profilaktyki Bezdomności i Uzależnień


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZARZĄDZENIE Nr 27/2020 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW

ZARZĄDZENIE Nr 27/2020
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
z dnia 30 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania Zespół ds. Profilaktyki Bezdomności i Uzależnień


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 7/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 6/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 5/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenia nr 4/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  zdawczo-odbiorczej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 3/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 2/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych i prowadzenia kontraktów socjalnych w ramach realizacji Projektu systemowego "Szansa na lepsze jutro" nr KL/16965/12/7.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 1/2014

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry