ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Struktura organizacyjna > Dział KsięgowościDział Księgowości

Główny Księgowy: Lejman Małgorzata

 Do podstawowych zadań Działu Księgowego należy:

  •  Obsługa finansowo-księgowa Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w przepisach wewnętrznych.
  • Opracowanie planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów budżetowych .
  • Prowadzenie ewidencji wydatków i dochodów na realizację zadań własnych gminy i zadań zleconych.
  • Analiza i kontrola realizacji budżetu.
  • Sporządzanie wniosków do zmian w planie finansowym Ośrodka.
  • Sporządzanie sprawozdawczości z realizacji budżetu.
  • Prowadzenie ewidencji składników majątkowych i przeprowadzanie inwentaryzacji..      
  • Windykacja należności, w tym przygotowanie dokumentacji do egzekucji.
  • Archiwizacja dokumentów księgowych.
  • Opracowywanie przepisów wewnętrznych regulujących politykę rachunkowości, obsługę finansowo-księgową.      

 

Pracownicy Działu Księgowości: 


Lejman Małgorzata

Główny księgowy
Kowalewska Maryla
Starszy Księgowy
Marchlewska Małgorzata 
Starszy Księgowy
Tomaszewska Anna 
Starszy Księgowy
Fałczyńska Karolina
Starszy Księgowy
Podgórska Agnieszka
 Księgowy
  
  
  
  

 


strzałka do góry