ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Zapytania ofertowe > WynikiInformacja o wynikach

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc dla osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024r.

Załącznik: Informacja (Wyniki -schronisko z usł. op. 2024.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach

ZAPYTANIE OFERTOWE - realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. miejsc dla osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych.

Załącznik: Informacja (wyniki - bezdomni 2024.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu transportem Wykonawcy obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie w 2024 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego z dnia 28.11.2021r., nr KA.2311.4.2022 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc dla osób bezdomnych w schronisku z usługami opiekuńczymi w 2023r. został wybrany Wykonawca:

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego ul. Brzozowa 5, 96-314 Baranów NIP 5291820614 – 3 miejsca


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego z dnia 28.11.2022r., nr ZP.2311.3.2022 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc dla osób bezdomnych w schronisku w 2023r. został wybrany Wykonawca:

1. Stowarzyszenie „MONAR” mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu „MARKOT” Turowo 12, 06-415 Czernice Borowe NIP 7611453697 - 4 miejsca
2. Stowarzyszenie „MONAR” mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu „MARKOT” Dreglin 7, 06-450 Glinojeck NIP 5110209761 – 4 miejsca


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego z dnia 28.12.2022r., nr ZP.2311.5.2022 na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w 2023 r. został wybrany Wykonawca:

PHUW INTUR E. i K. Ostromeccy – Krzysztof Ostromecki   
ul. Mazowiecka 10, 06-400 Ciechanów
NIP 5660003148 REGON 130228171


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego z dnia 28.11.2022r., nr ZP.2311.1.2022 na realizację usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu transportem Wykonawcy obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu Senior+  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie w 2023r. został wybrany Wykonawca:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Rzeczkowska 11 NIP 5661147493


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego z dnia 6.12.2021r., nr KA.2311.3.2021 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc dla osób bezdomnych w schronisku w 2022r. został wybrany Wykonawca:

1. Stowarzyszenie „MONAR” mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu „MARKOT” Turowo 12, 06-415 Czernice Borowe NIP 7611453697  -  10 miejsc
2. Stowarzyszenie „MONAR” mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu „MARKOT” Dreglin 7, 06-450 Glinojeck NIP 5110209761 – 10 miejsc


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego z dnia 6.12.2021r., nr KA.2311.4.2021 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc dla osób bezdomnych w schronisku z usługami opiekuńczymi w 2022r. został wybrany Wykonawca:

1.  Stowarzyszenie ANTIDOTUM, Janowo 42, 05-180 Pomiechówek NIP 5311637156  -  2 miejsca
2. Fundacja LEŚNE ZACISZE Schronisko dla osób bezdomnych, Sokołowy Kąt 1, 09-135 Siemiątkowo NIP5110289731 – 3 miejsca


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego z dnia 6.12.2021r., nr KA.2311.2.2021 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022r. została wybrany Wykonawca:


Stowarzyszenie „MONAR” mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu „MARKOT”, Turowo 12, 06-415 Czernice Borowe NIP 7611453697


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego z dnia 6.12.2021r., nr KA.2311.5.2021 na realizację usługi gotowania posiłków dla osób potrzebujących spełniających kryteria Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu” z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów w 2022r. została wybrany Wykonawca:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Rzeczkowska 11 NIP 5661147493


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego z dnia 6.12.2021r., nr KA.2311.1.2021 na zakup i  dostawę materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w 2022r. został wybrany Wykonawca:

PHUW INTUR E. i K. Ostromeccy – Krzysztof Ostromecki   
ul. Mazowiecka 10, 06-400 Ciechanów
NIP 5660003148 REGON 130228171


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego z dnia 6.12.2021r., nr KA.2311.6.2021 na realizację usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu transportem Wykonawcy obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu Senior+  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie w 2022r. został wybrany Wykonawca:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Rzeczkowska 11 NIP 5661147493Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 25.11.2020 r. Nr KA.ZP.2311.3.2020 na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu transportem Wykonawcy obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu  Senior+ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie  została  wybrana oferta Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Ciechanowie.


Informacja o wynikach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  Zapytania ofertowego  z dnia 25.05.2020 r. Nr KA.ZP.2311.2.2020 na wykonanie wymiany zaworów zwykłych na zawory termostatyczne na grzejnikach zlokalizowanych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, została wybrana oferta firmy HYDRO-MAT Jarosław Matuszewski, Rembowo 10, 06-406 Opinogóra Górna.  Oferta  firmy HYDRO-MAT Jarosław Matuszewski  była jedyną ofertą, jaka  została złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.  Zaoferowana kwota   mieści się w granicy środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację tego zadania.

Ciechanów, dnia 08.06.2020 r.


Informacja o wynikach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  Zapytania ofertowego  z dnia 12.02.2020 r. Nr KA.ZP.2311.1.2020 na "Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Ciechanowie w 2020 roku, została wybrana oferta firmy PHUW INTUR E. i K. Ostromeccy z Ciechanowa. Oferta ta była jedyną ofertą, jak została złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, a zaoferowana kwota   mieści się w granicy środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiajacego na realizację tego zadania.
 
Ciechanów, dnia 25.02.2020 r. 


Informacja o wynikach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 13.12.2019 r. Nr KA.ZP.2311.7.2019 na świadczenie usługi gotowania posiłków dla osób potrzebujących spełniających kryteria Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiana" z terenu miasta Ciechanów, została wybrana oferta Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Ciechanowie. Zaoferowana kwota 6,80 zł. brutto za 1 posiłek  mieści się w granicy środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiajacego na realizację tego zadania.


Informacja o wynikach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 12.12.2019 r. Nr KA.ZP.2311.6.2019 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegajacego na zapewnieniu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. miejsc dla osób bezdomnych w noclegowni, została wybrana oferta Stowarzyszenia "Monar", Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu "Markot" w Turowie. Zaoferowana kwota 800,00 zł. za 1 osobę za 1 miesiąc pobytu, mieści się w granicy środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiajacego na realizację tego zadania.


Informacja o wynikach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 12.12.2019 r. Nr KA.ZP.2311.5.2019 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegajacego na zapewnieniu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. miejsc dla osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zostałą wybrana oferta Stowarzyszenia Monar, Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Dreglinie. Zaoferowana kwota 30,00 zł. za 1 osobę za 1 dobę pobytu, mieści się w granicy środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiajacego na realizację tego zadania.


Informacja o wynikach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 09.12.2019 r. Nr KA.ZP.2311.3.2019 na świadczenie usług informatycznych na rzecz  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie  została  wybrana oferta firmy ITechnology.Pro Wojciech Gębala, Gąski, ul. Leśna 3/5, 06-400 Ciechanów. Zaoferowana  kwota 4.920,00 zł. miesięcznie za wykonanie przedmiotu zamówienia mieści się w granicach środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na wykonanie tego zadania.


Informacja o wynikach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 12.12.2019 r. Nr KA.ZP.2311.4.2019 na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dosterczaniu transportem Wykonawcy obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu "Senior+" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie  została  wybrana oferta Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Ciechanowie.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 22.05.2017 r. Nr KA.ZP.2311.23.EFS.21.2017 nna świadczenie usług nauczania języka niemieckiego na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”. Została wybrana oferta Pani Osaniecka Ewa, który zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 80,00 zł. za 1 godz. usługi.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 24.05.2017 r. Nr KA.ZP.2311.22.EFS.20.2017 na świadczenie usług nauczania języka angielskiego na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”. Została wybrana oferte firmy EDUART Paweł Mieszkowski Przążewo 27c, który zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 79,00 zł. za 1 godz. usługi.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 02.05.2017 r. Nr KA.ZP.2311.1-2.EFS.1-2.2017 nna świadczenie usługi prowadzenia zajęć rozwijających z doradztwa zawodowego w 2017 roku na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”. Została wybrana oferta Pani Borowa Małgorzata, który zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 100,00 zł. za 1 godz. usługi.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 27.04.2017 r. Nr KA.ZP.2311.16.EFS.15.2017 na świadczenie usługi zorganizowania koła florystyczno-plastycznego  na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.  Została wybrana oferta firmy SUKCES-Katarzyna Szymańska, który zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 162,00 zł. za 1 godz. usługi.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 26.04.2017 r. Nr KA.ZP.2311.16.EFS.15.2017 na świadczenie usługi zorganizowania koła fotograficznego na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.  Została wybrana oferta firmy SUKCES-Katarzyna Szymańska, który zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 166,50 zł. za 1 godz. usługi.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 26.04.2017 r. Nr KA.ZP.2311.21.EFS.19.2017 nna usługi prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.  Została wybrana oferta Centrum Edukacji LOGOS Jacek Lorkowski, który zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 90 zł. za 1 godz. usługi.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 06.04.2017 r. Nr KA.ZP.2311.20.EFS.18.2017 na świadczenie usług prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w latach 2017-2018 na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.  Została wybrana oferta Pana Łukasza Pietrzaka, który zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 90,00 zł. za 1 godz. usługi.


Informacja o wyniakch

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowego KA.ZP.2311.21.EFS.19.2017, którego przedmiotem jest usługi prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.”. zostało zamknięte z powodu nie złożenia ofert.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury   zapytania ofertowego  z dnia 23.03.2017 r. Nr KA.ZP.2311.18 .EFS.17.2017 na zorganizowanie jednodniowej, autokarowej wycieczki do Warszawy na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”..  została wybrana oferta firmy PTTK Ciechanów, która zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj.10,752


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 17.03.2017 r. Nr KA.ZP.2311.15.EFS.14.2017 na świadczenie usługi zorganizowania koła sportowego na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”..  Została wybrana oferta Szkoła Pływania "Wodnik" Dariusz Kurzątkowski, który zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 166,50 zł. za 1 godz. usługi.


Informacja o wyniakch

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowegoKA.ZP.2311.10.EFS.10.2017, którego przedmiotem jest świadczenie usługi zorganizowania koła fotograficznego na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”. zostało zamknięte z powodu nie złożenia ofert.


Informacja o wyniakch

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowegoKA.ZP.2311.11.EFS.11.2017, którego przedmiotem jest świadczenie usługi zorganizowania koła florystyczno-plastycznego na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”. zostało zamknięte z powodu nie złożenia ofert.


Informacja o wyniakch

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowego KA.ZP.2311.8.EFS.8.2016, którego przedmiotem jest świadczenie usług prowadzenia zajęć grupowych rozwijających umiejętności matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”. zostało zamknięte z powodu nie złożenia ofert.


Informacja o wyniakch

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowego KA.ZP.2311.7.EFS.7.2016, którego przedmiotem jest świadczenie usług prowadzenia zajęć rozwijających z matematyki i techniki na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”. , zostało zamknięte bez wyboru oferty. Ceny złożonych ofert znacznie przekraczają kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację tego Zamówienia.


Informacja o wyniakch

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowego KA.ZP.2311.6.EFS.6.2017, którego przedmiotem jest świadczenie usług prowadzenia zajęć specjalistycznych- techniki uczenia się na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.. zostało zamknięte z powodu nie złożenia ofert.


INFORMACJA O WYNIKACH

Informacja o zamknięciu postępowania

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowego KA.ZP.2311.5.EFS.5.2016, którego przedmiotem jest świadczenie usług prowadzenia zajęć rozwijających z matematyki i techniki na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.. zostało zamknięte z powodu nie złożenia ofert.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 17.01.2017 r. Nr KA.ZP.2311.3.EFS.3.2017 na świadczenie usług prowadzenia zajęć rozwijających z informatyki na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.  Została wybrana oferta Pana Artura Chojnackiego, który zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 40,00 zł. za 1 godz. usługi.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 04.01.2017 r. Nr KA.ZP.2311.1.EFS.1.2017 na świadczenie usługi prowadzenia zajęć rozwijających z doradztwa zawodowego w 2017 roku na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.  Została wybrana oferta Pani Wiolety Banaś, która zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 60,00 zł. za 1 godz. usługi.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 04.01.2017 r. Nr KA.ZP.2311.2.EFS.2.2017 na świadczenie usługi prowadzenia zajęć rozwijających z przedsiębiorczości w 2017 roku na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.  Została wybrana oferta Pani Małgorzaty Malinowskiej, która zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 60,00 zł. za 1 godz. usługi.


INFORMACJA O WYNIKACH

Informacja o zamknięciu postępowania

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowego KA.ZP.2311.27.EFS.13.2016, którego przedmiotem jest świadczenie usług prowadzenia zajęć rozwijających z matematyki i techniki na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”. zostało zamknięte z powodu nie złożenia  ofert.


Informacja o wyniakch

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowego KA.ZP.2311.26.EFS.12.2016, którego przedmiotem jest świadczenie usług prowadzenia zajęć specjalistycznych- techniki uczenia się na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”. , zostało zamknięte bez wyboru oferty. Ceny złożonych ofert znacznie przekraczają kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację tego Zamówienia.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 29.12.2016 r. Nr KA.ZP.2311.25.EFS.11.2016 na świadczenie usługi prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.  Została wybrana oferta Pana Włodzimierza Jarucz, który zaproponował cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 40,00 zł. za 1 godz. usługi.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 29.12.2016 r. Nr KA.ZP.2311.23.EFS.9.2016 na świadczenie usług pełnienia funkcji nauczyciela języka polskiego na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.  została wybrana oferta Pani Magdaleny Sadarska, która zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 79,00 zł. za 1 godz. usługi.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury  zapytania ofertowego  z dnia 29.12.2016 r. Nr KA.ZP.2311.22.EFS.8.2016 na świadczenie usług pełnienia funkcji nauczyciela matematyki na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.  została wybrana oferta Pani Lidi Bralczyk, która zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 79,00 zł. za 1 godz. usługi.


INFORMACJA O WYNIKACH

Informacja o zamknięciu postępowania

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowego KA.ZP.2311.24.EFS.10.2016, którego przedmiotem jest  świadczenie usług prowadzenia zajęć rozwijających z informatyki na rzecz uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”. zostało zamknięte z powodu nie złożenia  ofert.


Informacja o wyniakch

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury   zapytania ofertowego  z dnia 29.12.2016 r. Nr KA.ZP.2311.21.EFS.7.2016 na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii ds. przemocy  na rzecz  projektu  „Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”  została wybrana oferta Pana Marty Matuszewskiej, która zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania tj. 97,00 zł. za 1 godz. usługi.


Informacja o wyniakch

Informujemy o  unieważniu postępowania ZP.2311.9.EFS.9.2017 dotyczącego  sukcesywnej dostawy materiałów biurowych i materiałów dekoracyjnych na potrzeby realizacji Projektu  - „Dzieci Nasza Wspólna Sprawa” z powodu błędnego określenia przedmiotu zamówienia.


INFORMACJA O WYNIKACH

Informujemy,  iż w ramach zapytania ofertowego KA.ZP.2311.14.2017 z dnia 15.03.2017 r.  dotyczącego dostawy materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych w 2017 r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie  wpłynęła  najkorzystniejsza oferta z firmy INTUR, ul. Mazowiecka 10,  06-400 Ciechanów. 


Unieważnienie zapytanie ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego z wyboru wykonawcy usługi polegającej na zorganizowaniu jednodniowej, autokarowej  wycieczki do Warszawy  na rzecz  uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.

UZASADNIENIE: Zamawiający unieważnia postępowanie ofertowe z powodu błędów formalnych zawartych w zapytaniu ofertowym.

Jednocześnie informujemy, że procedura wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego  zostanie niezwłocznie wznowiona.


INFORMACJA O WYNIKACH

Informacja o zamknięciu postępowania

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowego KA.ZP.2311.12.EFS.12.2017, którego przedmiotem jest  usługa zorganizowania koła sportowego  na rzecz  uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”, zostało zamknięte z powodu nie złożenia  ofert.

 


INFORMACJA O WYNIKACH

Informacja o zamknięciu postępowania

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowego KA.ZP.2311.10.EFS.10.2017, którego przedmiotem jest  usługa zorganizowania koła fotograficznego  na rzecz  uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”, zostało zamknięte z powodu nie złożenia  ofert.

 


INFORMACJA O WYNIKACH

Informacja o zamknięciu postępowania

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowego KA.ZP.2311.11.EFS.11.2017, którego przedmiotem jest  usługa zorganizowania koła florystyczno-plastycznego  na rzecz  uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”, zostało zamknięte z powodu nie złożenia  ofert.

 


INFORMACJA O WYNIKACH

Informacja o zamknięciu postępowania

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowego KA.ZP.2311.9.EFS.9.2017, którego przedmiotem jest  sukcesywna dostawa materiałów biurowych  i dekoracyjnych  na potrzeby realizacji  Projektu – „Dzieci Nasza Wspólna Sprawa” , zostało zamknięte bez wyboru oferty. Cena złożonej oferty znacznie przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację tego Zamówienia.


INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury   zapytania ofertowego  z dnia 28.11.2016 r. Nr KA.ZP.2311.15.EFS.6.2016 na świadczenie usług nauczania języka angielskiego  na rzecz uczestników projektu  „Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”  została wybrana oferta Pana Pawła Mieszkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „EduArt” z siedzibą w Przążewie, który zaproponował cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania.

nsowych zaplanowanych  na realizację tego zadania.

 


INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury   zapytania ofertowego  z dnia 28.11.2016 r. Nr KA.ZP.2311.14.EFS.5.2016 na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień   na rzecz uczestników projektu  „Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”  została wybrana oferta Pani Anety Modzelewskiej  zam. Ciechanów, która zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania.

bsp;środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania.

 


INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury   zapytania ofertowego  z dnia 27.10.2016 r. Nr KA.ZP.2311.11.EFS.4.2016 na świadczenie usług pedagogicznych  dla   uczestników projektu  „Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”  została wybrana oferta Pani Katarzyny Michalskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Studio Terapii” Katarzyna Michalska z siedzibą w Ciechanowie, która zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania.


INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury   zapytania ofertowego  z dnia 20.10.2016 r. Nr KA.ZP.2311.09.EFS.2.2016 na świadczenie usług psychologicznych  na rzecz uczestników projektu  „Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”  została wybrana oferta Pani Katarzyny Kołakowskiej zam. Ciechanów, która zaproponowała cenę  mieszczącą się w wysokości  środków finansowych zaplanowanych  na realizację tego zadania.


Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje o zamknięciu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego  na świadczenie usług prowadzenia zajęć specjalistycznych techniki uczenia się  na rzecz uczestników projektu  „Dzieci Nasza Wspólna Sprawa” z powodu nie wyłonienia Wykonawcy. Wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy, który zaproponował cenę przekraczającą  wysokość  środków zaplanowanych  na realizację tego zadania. W dniu dzisiejszym zostanie ponownie ogłoszone zapytanie ofertowe. 


Informacja z przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na świadczenie usługi - obiady dla DDS

Załącznik nr 4

do Regulaminu udzielania zamówień  o wartości

 nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

Ciechanów, dnia 06.12.2016 r.

Protokół

z przeprowadzonego zapytania ofertowego w celu udzielenia zamówienia  o wartości powyżej 5 000 euro  lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto

1. W celu udzielenia zamówienia:

Na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu transportem Wykonawcy obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie,

które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną (właściwe podkreślić) przeprowadzono zapytanie ofertowe.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 48.750,00 zł. netto, co stanowi równowartość  11.675,93 euro.

2. W dniu  28.11.2016 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez rozesłanie formularza oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. Zaproszenie umieszczono również na stronie internetowej Zamawiającego www.biuletyn.abip.pl/mopsc

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

 

1.

Toscana spółka jawna, 01-100 Warszawa, ul. Człuchnowska 2c

 

2.

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 11

 

3.

F.H.U Kolorowa Jadwiga Suska, 06-400 Ciechanów, ul. Lechonia 1

 

 

3. W terminie do dnia  06.12.2016 r. do godz.  12:00 złożono  poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

 

1.

Toscana spółka jawna, 01-100 Warszawa, ul. Człuchnowska 2c

 

2.

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 11 - Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu

3.

Edukacja 2030 Sp. z o.o. 01-100 Warszawa ul. Człuchnowska 2C/9

 

4.

Teresa Kozłowska  Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 4, 06-400 Ciechanów, ul. Płońska 143

 

 

4. Wybrano Wykonawcę:

Teresa Kozłowska  Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 4, 06-400 Ciechanów, ul. Płońska 143

5. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wybrano ofertę firmy: Teresa Kozłowska  Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 4, 06-400 Ciechanów, ul. Płońska 143, która zaproponowała  cenę  mieszczącą  się w wysokości środków finansowych  przeznaczonych na wykonanie tego zamówienia tj. cenę 5,46  zł.  netto za jeden obiad na jedną osobę.

 

06.12.2016 r. Hanna Dobrzyńska

     (data i podpis pracownika

przeprowadzającego zapytanie ofertowe)

  

                                                                                                                          Z A T W I E R D Z A M :

 

Małgorzata Szerszeń

                                                                                                     ............................................................

                                                                                                             (podpis Kierownika Zamawiającego)


Informacja z przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostarczenia potraw na kolację Wigilijną

Załącznik nr 4

do Regulaminu udzielania zamówień  o wartości

 nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

Ciechanów, dnia 06.12.2016 r.

Protokół

z przeprowadzonego zapytania ofertowego w celu udzielenia zamówienia  o wartości powyżej 5 000 euro  lecz nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto

1. W celu udzielenia zamówienia:

Na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu transportem Wykonawcy potraw na uroczystą kolację Wigilijną dla 40 uczestników Dziennego Domu Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie,

które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną (właściwe podkreślić) przeprowadzono zapytanie ofertowe.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 1.400,00 zł. netto, co stanowi równowartość  335,34 euro.

2. W dniu  28.11.2016 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez rozesłanie formularza oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. Zaproszenie umieszczono również na stronie internetowej Zamawiającego www.biuletyn.abip.pl/mopsc

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

 

1.

Toscana spółka jawna, 01-100 Warszawa, ul. Człuchnowska 2c

 

2.

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 11

 

3.

F.H.U Kolorowa Jadwiga Suska, 06-400 Ciechanów, ul. Lechonia 1

 

 

3. W terminie do dnia  06.12.2016 r. do godz.  13:00 złożono  poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

 

1.

Toscana spółka jawna, 01-100 Warszawa, ul. Człuchnowska 2c -  Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu

 

2.

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 11

 

 

 

 

 

4. Wybrano Wykonawcę:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 11

5. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wybrano ofertę Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 11, który zaproponował  cenę  mieszczącą  się w wysokości środków finansowych  przeznaczonych na wykonanie tego zamówienia tj. cenę 32,41 zł netto za jedną porcję posiłku dla jednej osoby.

 

06.12.2016 r. Hanna Dobrzyńska

     (data i podpis pracownika

przeprowadzającego zapytanie ofertowe)

  

                                                                                                                          Z A T W I E R D Z A M :

 

Małgorzata Szerszeń

                                                                                                     ............................................................

                                                                                                             (podpis Kierownika Zamawiającego)

 


Informacja z przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Ciechanów, dn. 03.11.2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 32D

06-400 Ciechanów     

 

KA.2311.10.EFS.3.2016

INFORMACJA

Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY DOTYCZACEJ ZAPYTANIA  OFERTOWEO

 

1. Dotyczy postępowania o zamówienie   na:

 

„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie”

 

2. Termin realizacji zamówienia – do dnia 07.11.2016 r.

 

3. Zebrane oferty z przeprowadzonego zapytania   ofertowego.:

 

W terminie ofertę złożyła jedna  firma:

 

1.    BEST HANDEL Szczepan Huzar, Artur Krzysztof Skomski, 06-400 Ciechanów, Plac Tadeusza Kościuszki 1/3.

 

 

Cena zaproponowana w ofercie  złożonej przez firmę BEST HANDEL Szczepan Huzar, Artur Krzysztof Skomski, 06-400 Ciechanów, Plac Tadeusza Kościuszki 1/3 mieści się w wysokości środków finansowych przeznaczonych na wykonanie tego zamówienia.

 

5. Uzasadnienie:

Zaproszenie do złożenia ofert wysłano do 3 firm:

1.    BEST HANDEL Szczepan Huzar, Artur Krzysztof Skomski, 06-400 Ciechanów, Plac Tadeusza Kościuszki 1/3.

2.    ALL MEDIA s.s. Piotr Rzeczkowski, Mariusz Siemiątkowski, 06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 20C lok.2

3.    „Komputronik”  Salon Ciechanów, ul. Zielona Ścieżka 1, 06-400 Ciechanów

ogłoszenie o zamówieniu umieszczono również na stronie internetowej pod adresem www.biuletyn.abip.pl/mopsc.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, ofertę  złożyła tylko firma BEST HANDEL Szczepan Huzar, Artur Krzysztof Skomski, 06-400 Ciechanów, Plac Tadeusza Kościuszki 1/3 i oferta tej firmy została wybrana.

 

       03.11.2016 r.  H. Dobrzyńska

 /Data i podpis pracownika merytorycznego/

                  Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

              w  Ciechanowie

          Małgorzata Szerszeń

    /Podpis kierownika Zamawiającego)


Informacja

Informacja o zamknięciu postępowania

Postępowanie dotyczące zapytania ofertowego KA.ZP.2311.09.EFS.1.2016, którego przedmiotem jest  dostawa sprzętu komputerowego dla Ośrodka Wsparcia Dziennego , zostało zamknięte bez wyboru oferty. Ceny złożonych ofert znacznie przekraczają kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację tego Zamówienia.


INFORMACJA Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY DOTYCZACEJ ZAPYTANIA OFERTOWEO „Dostawę i montaż mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczn

 

Ciechanów, dn. 06.09.2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 32D

06-400 Ciechanów     

 

KA.2311.7.2016

INFORMACJA

Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY DOTYCZACEJ ZAPYTANIA  OFERTOWEO

 

1. Dotyczy postępowania o zamówienie   na:

 

„Dostawę i montaż mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie”

 
2. Termin realizacji zamówienia – do dnia 31.10.2016 r.

3. Zebrane oferty z przeprowadzonego zapytania   ofertowego.:

W terminie ofertę złożyły następujące firmy:

 

1.    Meble Daniel Rykaczewski, 06-400 Ciechanów,  Ujazdówek 2c

2.    „Amadao-Mebel” Zakład Wystroju Wnętrz Jerzy Przeorek,

06-400 Ciechanów ul. Widna 24

 

Natomiast oferta firmy  „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a, 87-600 Lipno,  wpłynęła po wyznaczonym terminie do składania ofert.

 

 

4. Najkorzystniejszą cenę  przedstawił wykonawca:

„Amadao-Mebel” Zakład Wystroju Wnętrz Jerzy Przeorek,

06-400 Ciechanów ul. Widna 24

 

 Cena zaproponowana w ofercie  złożonej przez firmę „Amadao-Mebel” Zakład Wystroju Wnętrz Jerzy Przeorek, 06-400 Ciechanów ul. Widna 24 mieści się w wysokości środków finansowych przeznaczonych na wykonanie tego zamówienia.

 

5. Uzasadnienie:

Zaproszenie do złożenia ofert wysłano do 3 firm, ogłoszenie o zamówieniu umieszczono również na stronie internetowej pod adresem www.biuletyn.abip.pl/mopsc.

Wybrano ofertę: „Amadao-Mebel” Zakład Wystroju Wnętrz Jerzy Przeorek, 06-400 Ciechanów ul. Widna 24 która zaproponowała najniższą cenę  mieszczącą  się w wysokości środków finansowych  przeznaczonych na wykonanie tego zamówienia

 

       06.09.2016 r.  H. Dobrzyńska

 /Data i podpis pracownika merytorycznego/

                  Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

              w  Ciechanowie

          Małgorzata Szerszeń

    /Podpis kierownika Zamawiającego)


Informacja z przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Ciechanów, dn. 21.03.2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 32D

06-400 Ciechanów     

 

KA.2311.5.2016

INFORMACJA

Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY DOTYCZACEJ ZAPYTANIA  OFERTOWEO

 

1. Dotyczy postępowania o zamówienie   na:

 

„Zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie „

 

2. Termin realizacji zamówienia – do dnia 29.03.2016.

 

3. Zebrane oferty z przeprowadzonego zapytania   ofertowego.:

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

1.    SUNTAR Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5b

2.    Paweł Antoniak ul. Menueta 4, 02-827 Warszawa,

3.    INFORMATYK Sławomir Zięba ul. Księcia Konrada  II 12/9, 06-400 Ciechanów,

4.    „APIS” 06-400 Ciechanów ul. Spółdzielcza 8/10,

5.    FIRMA KOMPUTEROWA COMA s.c. Piotr Serbista, Artur  Kuskowski, ul. Płońska 66,

06-400 Ciechanów

 

4. Najkorzystniejszą cenę  przedstawił wykonawca:

 

SUNTAR Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5b

 

Cena zaproponowana w ofercie  złożonej przez firmę SUNTAR Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5b mieści się w wysokości środków finansowych przeznaczonych na wykonanie tego zamówienia.

 

5. Uzasadnienie:

Zaproszenie do złożenia ofert wysłano do 3 firm, ogłoszenie o zamówieniu umieszczono również na stronie internetowej pod adresem www.biuletyn.abip.pl/mopsc.

Wybrano ofertę:  Firmy SUNTAR Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5b

która zaproponowała najniższą cenę  mieszczącą  się w wysokości środków finansowych  przeznaczonych na wykonanie tego zamówienia

 

       21.03.2016 r.  H. Dobrzyńska

 /Data i podpis pracownika merytorycznego/

                  Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

              w  Ciechanowie

          Małgorzata Szerszeń

    /Podpis kierownika Zamawiającego)


strzałka do góry