ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Struktura organizacyjna > Dział Kadr i AdministracjiDział Kadr i Administracji

Kierownik Działu: Aleksandra Serewicz

tel (23) 672 20 91 nr wew.23

 Do podstawowych zadań Dzału Kadr i Administracjio należą:

  • Przygotowaniem dokumentacji związanej z przyjmowaniem, przenoszeniem, awansowaniem, zwalnianiem, nagradzaniem oraz karaniem pracowników.
  • Prowadzeniem ewidencji pracowników i ich akt osobowych.
  • Prowadzeniem statystyki osobowej i szkoleniowej.
  • Prowadzeniem spraw urlopowych pracowników.
  • Prowadzeniem ewidencji czasu pracy.
  • Czuwaniem nad aktualizacją zakresów czynności pracowników.
  • Analizą stanu i struktury zatrudnienia, określaniem potrzeb oraz planów w zakresie doskonalenia zawodowego.
 
Pracownicy działu Kadr i Administracji:
 
Serewicz Aleksandra
Kierownik
Bobińska Elżbieta Inspektor
Bystrzak Anna Pomoc biurowa

Kownacki Włodzimierz

Kierowca
Morawski Sławomir
Robotnik Gospodarczy
Sadkowska MartaStarszy Inspektor
Uliński Zbigniew Kierowca
Krętkowska ElżbietaSprzątaczka
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


strzałka do góry