ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Oferty pracy > WynikiInformacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie

Wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie

Załącznik: Wykaz (Wyniki rekrutacji formalnej.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wyniki naboru na stanowisko Księgowy

Wyniki naboru na stanowisko Księgowy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wyniki naboru

Informujemy że:

w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie została wybrana: 

Monika Gorzka - zamieszkała w Ciechanowie 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniała wszystkie wymogi formalno-prawne do zatrudnienia na stanowisku Inspektora oraz wykazała się niezbędną wiedzą merytoryczną.


WYKAZ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

WYKAZ KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko: Inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
1. Monika Gorzka zam. Ciechanów
2. Barbara Smolińska zam. Ciechanów
 
 
Ciechanów, dnia 26.01.2022 r.


Informacja - wykaz kandydatów

WYKAZ KANDYDATÓW

SPEŁANIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

                Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko: Inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się kandydatka  spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Dominika Zegadło                                        zam. Zygmuntowo

 

Ciechanów, dnia 21.10.2020 r.


Informacja o wynikach

Informujemy że:

w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie  została wybrana: 

Patrycja Wróbel   zamieszkała w Ciechanowie 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniała wszystkie wymogi formalno-prawne do zatrudnienia na stanowisku Inspektora   oraz wykazała się  niezbędną wiedzą  merytoryczną.


Informacja - wykaz kandydatów

WYKAZ KANDYDATÓW

SPEŁANIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

                Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko: Inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Patrycja Wróbel                                          zam.  Ciechanów

2. Dominika Zegadło                                        zam. Zygmuntowo

 

Ciechanów, dnia 06.10.2020 r.

                                                                                                             


Informacja o wynikach naboru

Informujemy że:

w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora (Dział Świadczeń,

Współpracy i Koordynacji) została wybrana: 

Ilona Olszewska   zamieszkała w Ciechanowie 

w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora  została wybrana:

            Aleksandra Konarska zamieszkała Jarluty Duże  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatki spełniały wszystkie wymogi formalno-prawne do zatrudnienia na stanowisku Inspektora   oraz wykazały się  dużą wiedzą merytoryczną.


Informacja o wynikach

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko: Inspektora

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące  kandydatki  spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1.       Małgorzata Olga Olszewska                       zam. Ciechanów,

2.       Aleksandra Konarska                                zam. Jarluty Duże,

3.       Weronika Ostrzeniewska                           zam. Ostrzeniewo

 

Ciechanów, dnia 24.02.2020 r.


Informacja o wynikach

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko: Inspektora (Dział Świadczeń, Współpracy i Koordynacji)

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące  kandydatki  spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1.       Ilona Olszewska                             zam. Ciechanów,

2.       Renata Kamińska                            zam. Ciechanów,

3.       Weronika Ostrzeniewska                   zam. Ostrzeniewo

 

Ciechanów, dnia 24.02.2020 r.


Informacja

Informujemy, że procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Dziale Kdr i Administracji została zakończona, bez wyłonienia kandydata. Dokumenty aplikacyjne na w/wym. stanowisko  złożyła 1 osoba, która nie spełnia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

Z up. Dyrektora

Hanna Dobrzyńska

Kierownik Działu Kadr i Administracji

Ciechanów, 17.02.2020 r.


Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko: Księgowego ds. płac

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedna kandydatka  spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Karolina Fałczyńska                          zam.  Ciechanów

Ciechanów, dnia 22.08.2019 r.


Wykaz kandydatów spełniajacych wymagania formalne

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:  Informatyka

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Leszek Piluś                          zam.  Ciechanów

Ciechanów, dnia 25.04.2019 r.


Wykaz kandydatów

WYKAZ KANDYDATÓW

SPEŁANIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

                Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:

Inspektora – obsługa Świadczenia Wychowawczego Rodzina 500+

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Aleksandra Dymkowska                          zam.  Ciechanów

2. Natalia Zalewska                                    zam. Ciechanów

3. Wioletta Lewandowska                            zam. Ciechanów

 

Ciechanów, dnia 07.03.2019 r.


Wykaz kandydatów

WYKAZ KANDYDATÓW

SPEŁANIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

                Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:

Inspektora – obsługa Funduszu Alimentacyjnego

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Aleksandra Dymkowska                          zam.  Ciechanów

2. Aleksandra Serewicz                                zam. Ciechanów

3. Aneta Kołakowska                                     zam. Ciechanów

 

Ciechanów, dnia 07.03.2019 r.


Wykaz kandydatów

WYKAZ KANDYDATÓW

SPEŁANIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

                Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:    Księgowego

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Anna  Przybyłowska                       zam.  Rykaczewo

2. Małgorzata Marchlewska             zam. Targonie

3. Magdalena Deoniziak                    zam. Wola Pawłowska

 

Ciechanów, dnia 26.06.2018 r.


Wykaz kandydatów

WYKAZ KANDYDATÓW

SPEŁANIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

                Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:

Zastępcy Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Anna Tobolska                                     zam.  Lekowo

2. Beata Jakubiak                                    zam. Ciechanów

 

Ciechanów, dnia 29.03.2018 r.


Wykaz kandydatów

WYKAZ KANDYDATÓW

SPEŁANIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

                Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:

Księgowy i Księgowy ds. płac

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Lidia Kobylińska                                   zam.  Ciechanów

2. Katarzyna Rybka-Gadomska                  zam. Ciechanów

3. Marlena Wieluńska                                zam. Ciechanów

 

Ciechanów, dnia 18.10.2017 r.


Wykaz kandydatów

WYKAZ KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

                Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko informatyka  do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się  Pan Marcin Pietrzak zam. w06-400 Ciechanów, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Ciechanów, dnia 28.03.2017 r.                                                                                

Małgorzata Szerszeń

                                                                                             (przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej) 

                                                                                                                           


Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Informatyka  został wybrany:

Pan Leszek Piluś  zamieszkały w Ciechanowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalno-prawne do zatrudnienia na stanowisku  Informatyka  oraz wykazał się  niezbędną  wiedzą merytoryczną. 

Ciechanów, dnia 06.05.2019 r.


Informacja o wynikach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowiska Inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora do obsługi funduszu alimentacyjnego została wybrana:

1.       Aleksandra Serewicz  zamieszkała w Ciechanowie

2.       Aneta Kołakowska   zamieszkała w Ciechanowie.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora do obsługi świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ została wybrana:

1.        Wioletta Lewandowska zamieszkała w Ciechanowie

2.        Natalia Zalewska zamieszkała w Ciechanowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatki spełniały wszystkie wymogi formalno-prawne do zatrudnienia na stanowisku  Inspektora   oraz wykazała się  dużą wiedzą merytoryczną. 

Ciechanów, dnia 15.03.2019 r.


Informacja o wyniakch

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani  Beata Jakubiak   zamieszkała w Ciechanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalno-prawne do zatrudnienia na stanowisku  Zastępcy Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej  oraz wykazała się  dużą wiedzą merytoryczną. 

Ciechanów, dnia 11.04.2018 r.


Informacja o wyniakch

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko księgowej

               Informujemy,  że Pani  Marlena Wieluńska, która wygrała konkurs na stanowisko księgowej  zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia na w/wym.  stanowisku.

Ciechanów, dnia 30.10.2017 r.


Informacja o wyniakch

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko księgowej ds. płac

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani  Lidia Kobylińska  zamieszkała w Ciechanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalno-prawne niezbędne do zatrudnienia na stanowisku  księgowej ds. płac  oraz wykazała się  dużą wiedzą merytoryczną. 

Ciechanów, dnia 25.10.2017 r.


Informacja o wyniakch

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

informuje o wyniku

NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownika

Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko nie został wybrany żaden z kandydatów. 

Uzasadnienie niedokonania wyboru :

Żadna ze złożonych ofert nie spełniała niezbędnych wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Ciechanów, dnia 17.05.2017 r.


Informacja o wyniakch

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko informatyka

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany  Pan Marcin Pietrzak   zamieszkały w Ciechanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełniła wszystkie wymogi formalno-prawne do zatrudnienia na stanowisku  informatyka  oraz wykazał się  dużą wiedzą merytoryczną. 

Ciechanów, dnia 16.03.2017 r.


INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko „Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego ” w Ciechanowie

 

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Bogusława Kaszuba   zamieszkała w Ciechanowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalno-prawne do zatrudnienia na stanowisku „Kierownika  Placówki Wsparcia Dziennego w Ciechanowie” oraz wykazała się  dużą wiedzą merytoryczną.

 

Ciechanów, dnia 08.11.2016 r.


Wykaz kandydatów

WYKAZ KANDYDATÓW

SPEŁANIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

                Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Bogumiła Kaszuba                                     zam.  Ciechanów

2. Beata Turkowska                                       zam.  Ciechanów

 

Ciechanów, dnia 21.10.2016 r.


Informacja o wynikach naboru

Informujemy,  że Pani  Beata Turkowska, która wygrała konkurs na kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie  zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia na w/wym.  stanowisku.


INFORMACJA O WYNIKACH

Informujemy,  że Pan Tomasz Wiak, który wygrał konkurs na kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie  nie zdecydował się na podjęcia zatrudnienia na w/wym.  stanowisku


INFORMACJA O WYNIKACH

WYKAZ KANDYDATÓW

SPEŁANIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

                Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Grażyna Paprocka                                     zam.  Ciechanów

2. Tomasz Wiak                                           zam.  Maków Mazowiecki

 

Ciechanów, dnia 03.10.2016 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego nie został wyłoniony żaden kandydat.

Uzasadnienie:  

W wyniku ogłoszonego naboru na w/wym. stanowisko pracy wpłynęła 1 oferta. Kandydat  nie spełnił wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

Ciechanów, dnia 16.09.2016 r.

                                                                             


strzałka do góry