ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Dział Kadr i Administracji > Usługi OpiekuńczeUsługi Opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina lub wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. 
Do głównych zadań pracownika świadczącego usługi opiekuńcze należy:

  • aktuwizacja społeczna- zachowanie i rozwijanie więzi podopiecznego ze społeczeństwem
  • realizacja indywidualnego programu zleconego przez lekarza specjalistę
  • pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego (sprzątanie, robienie zakupów, prowadzenie gospodarstwa domowego)
  • pomoc przy wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej
  • współpraca z pracownikiem socjalnym przy rozwiazywaniu trudnych problemów życiowych usługobiorcy

Pracownicy Świadczący Usługi Opiekuńcze:

 Burkacka Stanisława
 Opiekun
 Kirzyc Edyta
 Opiekun
 Lenkiewicz AgnieszkaMłodszy opiekun
 Kraska Izabela
 Opiekun
 Kwiatkowska Aldona
 Opiekun
 Jasińska-Dołęgowska Katarzyna
 Opiekun
 Matusiewicz Monika
 Młodszy opiekun
 Nasierowska Marzena
 Opiekun
 Olszewska Joanna
 Opiekun
 Palmowska-Zając Katarzyna Młodszy opiekun
 Pawlak Beata Opiekun
 Sadzyńska Mirosława
 Opiekun
 Szniter Anna
 Opiekun
 Szulska Bożena
 Opiekun
 Szatybełko Anna
 Opiekun
 Pikus Bożena Młodszy opiekun
 Skuza Małgorzata
 Opiekun
 Szczepankowska Mariola  Młodszy opiekun
 Tryc Małgorzata
 Opiekun
 Zalewska Katarzyna
 Młodszy opiekun
 Załoga Alina
 Opiekun
 Wyczałkowska Agnieszka Opiekun
 Gryczan Lidia Młodszy opiekun

 


strzałka do góry