ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > AKTUALNOŚCIUchwała Nr 671/LXVII/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2023r.

Uchwała Nr 671/LXVII/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie przystąpienia jako Partner do realizacji projektu pn.: "Zmiana-zacznij od siebie"

Załącznik: Uchwała (u_671_LXVII_2023_27_04_2023_RMC.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała NR 649/LXV/2023 z dnia 23.02.2023r. Rady Miasta Ciechanów

Uchwała NR 649/LXV/2023 z dnia 23.02.2023r. Rady Miasta Ciechanów

Załącznik: Uchwała (u_649_LXV_2023_23_02_2023_RMC.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała NR 643/LXIV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała NR 643/LXIV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2023 r.

Załącznik: Uchwała (U643_LXIV_2023rmc.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała NR 642/LXIV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2023r.

Uchwała NR 642/LXIV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2023r.

Załącznik: Uchwała (U642_LXIV_2023rmc.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała Nr 603/LXII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2022r.

Uchwała Nr 603/LXII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2022r.

Załącznik: Uchwała (Uchwała_603_lxii_2022_RMC_30_11_2022.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Uchwała nr 437/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021r.

Uchwała nr 437/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021r.

Załącznik: Uchwała (Uchwała-RMC-2021-11-25.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składnia ofert


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja

W związku z nadal istniejącym zagrożeniem związanym z COVID-19  prosimy, by Interesanci przychodzili do MOPS w maseczkach. Przy wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk. W  Punkcie Obsługi Interesanta  mogą  przebywać jednorazowo 4 osoby, pozostałe osoby, które czekają na wejście do budynku zobowiązane są do zachowania dwumetrowych odległości.


Informacja

Od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania przyjęcia interesantów w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie odbywać się będą wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki.  Oczekując na spotkanie z urzędnikiem ze względu na własne bezpieczeństwo, należy zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Urzędnicy proszą o załatwianie spraw w formie elektronicznej poprzez: (ePUAP), Emp@tia, Profil Zaufany, adres e-mail:  kontakt@mopsciechanow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego, telefonicznie pod nr 23 672-23-41, 23 672-20-91.


Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechanów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków: od 1 do 15 września 2019 r.,

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul Henryka Sienkiewicza 32D.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł.

Wnioski do pobrania w zakładce "STYPENDIA".


BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZETU REHABILITACYJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW CIECHANOWA

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHANOWIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 15 LIPCA 2019 R. ZOSTAŁA URUCHOMIONA BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW CIECHANOWA, KTÓRA POWSTAŁA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU MOŻNA POBRAĆ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE MOPS, UL. H. SIENKIEWICZA 32D, 06-400 CIECHANÓW (POKÓJ NR 30) BĄDŹ ZE STRONY INTERNETOWEJ (ZAKŁADKA BEZPŁATNA WYPOZYCZNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW CIECHANOWA - REGULAMIN).  


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ 2019/2020

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+  2019/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie - skrócenie czasu pracy w okresie upałów

Zarządzenie Nr  19/2019

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

z dnia  11 czerwca 2019 r.

 

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

 

Na podstawie § 9 ust.  3   Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie z dnia 30 października  2017 r.,  art. 145 i 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( T.j. Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ze względu na utrzymujące się upały   w okresie od dnia 12 do 14  czerwca 2019 r.  zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  o 2 godziny  dziennie.

§ 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie w dniach 12 – 14 czerwca  2019 r. czynny jest  w godzinach  8:00 - 14:00

§ 3

Czas zwolnienia od pracy z powodów, o których mowa w § 1.  nie powoduje obniżenia wynagrodzenia za pracę.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                                              Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                          /-/ Monika Lemanowicz

 Skrócenie czasu pracy

Zarządzenie Nr  19/2018

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

z dnia  02 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

 

Na podstawie § 9 ust.  3   Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie z dnia 30 października  2017 r.,  art.207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( T.j. Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w okresie od 02 do 03 sierpnia 2018 r.

§ 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie w dniu 02 sierpnia 2018 r. czynny jest do godziny 14:00.

W dniu 03 sierpnia 2018 r. będzie czynny w godzinach 7:30 – 14:00.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                                              Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                          /-/ Małgorzata Szerszeń

 


Terminy składania wniosków o świadczenia na okres zasiłkowy 2018/2019

Nowe terminy składania wniosków:


1. Świadczenia rodzinne:


Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br, do miesiąca października roku następnego.

Okres zasiłkowy 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.(UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

 

2. Świadczenie wychowawcze (500+):

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.

Okres zasiłkowy 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października.

Następnie w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku(UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

 

3. Fundusz alimentacyjny:

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.

Okres zasiłkowy 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

Następnie w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku – za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje nie później niż do 30 września.

Organ właściwy i wojewoda będą przesyłać wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.
  • Dół formularza

 


INFORMACJA

INFORMACJA

Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych chcielibyśmy przekazać Państwu informacje o celach, zakresie i kategoriach przetwarzanych danych oraz o przysługujących Państwu prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT W SPRAWIE DANYCH

Administratorem danych jest Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 32D, 06-400 Ciechanów, tel. 23 6722091, e-mail służbowy: kontakt@mopsciechanow.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie możliwy jest pod nr tel. 23 6722091, adres e-mail: inspektor_ochrony_danych@mopsciechanow.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie  jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Ciechanów realizującą zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku z realizowanymi zadaniami przetwarza dane osób ubiegających się i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz MOPS usługi oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Realizacja PRAW OSÓB których dane dotyczą

Każda osoba ma prawo do:

-         dostępu do swoich danych,

-         uzyskania kopii danych,

-         modyfikacji i poprawienia swoich danych,

-         usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały,

-         sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,

-         sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,

-         wycofania zgody,

-         przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy.

Żądanie realizacji swoich praw można złożyć listownie na wyżej podany adres Administratora lub na adres poczty elektronicznej inspektor_ochrony_danych@mopsciechanow.pl

W celu sprawnej obsługi żądań prosimy o zamieszczanie we wniosku następujących kategorii informacji:

-        danych identyfikujących wnioskodawcę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu),

-        uzasadnienie wniosku,

-        innych dodatkowych informacji, które umożliwiłyby Administratorowi identyfikację osoby,

-        sposób odbioru danych.

Podane we wniosku dane nie będą przetwarzane w innych celach poza realizacją żądania.

W przypadku braku danych w zasobach Administratora nie zostaną one utrwalone.

Żądania będą rozpatrywane indywidualnie. Możliwość realizacji ww. praw uzależniona jest podstawy prawnej przetwarzania danych.

Żądania realizowane będą w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Administrator nie będzie w stanie dotrzymać tego terminu poinformuje o tym osobę żądającą.

Zgodnie z RODO pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. W sytuacji nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań Administrator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty.

Zgodnie z ROOD mają osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie swoich danych.

 

 


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla 40 uczestników Dziennego Domu Seniora

Ciechanów, 29.11.2017 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania oferty na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla 40 uczestników Dziennego Domu Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

 

Ofertę należy składać do dnia 07.12.2017 roku do godziny 15:00 na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. H. Sienkiewicza 32D, 06-400 Ciechanów.

Załącznik: SOPZ (SOPZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie!!!!!!!

W związku z nowym okresem zasiłkowym na świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" uprzejmie informujemy, że wypłaty wyżej wymienionego świadczenia na konta bankowe będą realizowane zgodnie z wystawioną decyzją administracyjną w terminie do ostatniego dnia miesiąca.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKI DOMOWEJ


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKI DOMOWEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza nabór na nabór na wolne stanowisko opiekunki domowej.
Dokumenty należy składać do 25 października  2017 roku do godziny 14:30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Umowa o pracę –4 pełne etaty, planowany termin zatrudnienia listopad 2017 r.

Wszelkie Informacje dotyczące oferty pracy znajdują sie w załączniku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO KSIĘGOWY DS. PŁAC


OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO KSIĘGOWY DS. PŁAC

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza nabór na nabór na wolne   stanowisko  urzędnicze - Księgowy ds. Płac
Termin nadsyłania zgłoszeń do 12 października  2017 roku do godziny 14:30, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Wszelkie Informacje dotyczące oferty pracy znajdują sie w załączniku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO KSIĘGOWY


OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO KSIĘGOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza nabór na nabór na wolne   stanowisko  urzędnicze - Księgowy
Termin nadsyłania zgłoszeń do 12 października  2017 roku do godziny 14:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Wszelkie Informacje dotyczące oferty pracy znajdują sie w załączniku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO WYCHOWAWCA

OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO WYCHOWAWCA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza nabór na stanowisko Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Ciechanowie. 


Termin nadsyłania zgłoszeń do 02 października  2017 roku do godziny 15:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Wszelkie Informacje dotyczące konkursu znajdują sie w załączniku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Do końca sierpnia MOPS przedłuża godziny pracy: przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 29, 30 i 31 sierpnia przedłużono godziny pracy do 18.00 dla osób ubiegających się o wypłatę świadczeń rodzinnych, tzn. świadczeń wychowawczych w ramach 500+, zasiłków rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Wypłata świadczeń dla osób, które złożą wnioski do końca sierpnia, nastąpi w październiku.

MOPS zachęca do składania wniosków drogą elektroniczną lub pocztową, zaprasza również do swojej siedziby przy ul. Sienkiewicza 32D, gdzie wnioski będą przyjmowane w Punkcie Obsługi Interesanta na I piętrze. Okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 października i potrwa do 30 września 2018 roku. W związku z tym, konieczne jest złożenie nowego wniosku. Osobom, które złożą wnioski później niż do końca sierpnia i zostaną im przyznane świadczenia, pieniądze nie zostaną wypłacone w październiku, lecz w kolejnych miesiącach z wyrównaniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MOPS w Ciechanowie.


Najbliższa sobota dniem otwartym w MOPS: przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w sobotę, 26 sierpnia, w godz. 9.00-15.00 pracownicy będą przyjmowali wnioski osób ubiegających się o wypłatę świadczeń rodzinnych, tzn. świadczeń wychowawczych w ramach 500+, zasiłków rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Wypłata świadczeń dla osób, które złożą wnioski do końca sierpnia, nastąpi w październiku.

MOPS zaprasza do swojej siedziby przy ul. Sienkiewicza 32D. Wnioski będą przyjmowane w Punkcie Obsługi Interesanta na I piętrze. Okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 października i potrwa do 30 września 2018 roku. W związku z tym, konieczne jest złożenie nowego wniosku. Osobom, które złożą wnioski później niż do końca sierpnia, którym przyznane zostaną świadczenia, środki nie będą wypłacane w październiku, a w kolejnych miesiącach z wyrównaniem. MOPS zachęca do składania wniosków drogą elektroniczną lub pocztową. Dotychczas wpłynęło ponad 1000 wniosków, z czego połowa drogą elektroniczną.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MOPS w Ciechanowie.


UWAGA! Zmiany dotyczące składania wniosków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze „500+”

 UWAGA! Zmiany dotyczące składania wniosków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze „500+”

 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze „500+” będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

Wzory wniosków i oświadczeń dostępne są już w MOPS Ciechanów oraz można pobrać je ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w zakładce „Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin”: link poniżej.
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

WAŻNE: zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku, umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok, umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie netto za marzec).


Nabór na wolne stanowisko: Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj. Dz.U. 2016 poz.902)
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie
 
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
 
 

Termin składanie ofert upływa dnia 04.05.2017r. o godz 14:00.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy oraz wymagane dokumenty znajdują sie w załączniku:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie jednodniowej, autokarowej wycieczki do Warszawy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zorganizowanie jednodniowej, autokarowej  wycieczki do Warszawy  na rzecz  uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na zorganizowanie jednodniowej, autokarowej  wycieczki do Warszawy  na rzecz  uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.

 

 

Termin składanie ofert upływa dnia 30.03.2017r. o godz 14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Hanna Dobrzyńska

tel. 23 672 20 91 wew. 19, e-mail: poczta@ciechanów.mops.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz wymagane dokumenty znajdują sie w załączniku:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi zorganizowania koła sportowego na rzecz uczestników Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie  usługi zorganizowania koła sportowego  na rzecz  uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na świadczenie  usługi zorganizowania koła sportowego  na rzecz  uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.

 

 

 

Termin składanie ofert upływa dnia 24.03.2017r. o godz 13:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Hanna Dobrzyńska

tel. 23 672 20 91 wew. 19, e-mail: poczta@ciechanów.mops.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz wymagane dokumenty znajdują sie w załączniku:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi zorganizowania koła florystyczno-plastycznego na rzecz uczestników Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na świadczenie  usługi zorganizowania koła florystyczno-plastycznego  na rzecz  uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na świadczenie  usługi zorganizowania koła florystyczno-plastycznego  na rzecz  uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.

 

 

Termin składanie ofert upływa dnia 24.03.2017r. o godz 12:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Hanna Dobrzyńska

tel. 23 672 20 91 wew. 19, e-mail: poczta@ciechanów.mops.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz wymagane dokumenty znajdują sie w załączniku:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi zorganizowania koła fotograficznego na rzecz uczestników Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie  usługi zorganizowania koła fotograficznego  na rzecz  uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na świadczenie  usługi zorganizowania koła fotograficznego  na rzecz  uczestników „Projektu – Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.

 

 

Termin składanie ofert upływa dnia 24.03.2017r. o godz 15:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Hanna Dobrzyńska

tel. 23 672 20 91 wew. 19, e-mail: poczta@ciechanów.mops.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz wymagane dokumenty znajdują sie w załączniku:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawy materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawy  materiałów biurowych  i materiałów eksploatacyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

 

Termin składanie ofert upływa dnia 23.03.2017r. o godz 15:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Hanna Dobrzyńska

tel. 23 672 20 91 wew. 19, e-mail: poczta@ciechanów.mops.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz wymagane dokumenty znajdują sie w załącznikach.

 

Załącznik: Załącznik nr 1 (zestawienie materiaw biurowych załącznik Nr1.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i dekoracyjnych na potrzeby realizacji Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sukcesywną dostawę materiałów biurowych  i dekoracyjnych  na potrzeby realizacji  Projektu – „Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych  i dekoracyjnych  na potrzeby realizacji  Projektu – „Dzieci Nasza Wspólna Sprawa”.

 

 

Termin składanie ofert upływa dnia 14.03.2017r. o godz 14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Hanna Dobrzyńska

tel. 23 672 20 91 wew. 19, e-mail: poczta@ciechanów.mops.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz wymagane dokumenty znajdują sie w załączniku:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: opis wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych zawiera Załącznik Nr 4 . Zalecana jest wizja lokalna przed złożeniem oferty.

 

Termin składanie ofert upływa dnia 06.12.2016r. o godz 10:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Hanna Dobrzyńska

tel. 23 672 20 91 wew. 19, e-mail: poczta@ciechanów.mops.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz wymagane dokumenty znajdują sie w załącznikach:

Załącznik: Załącznik nr 2 (Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu transportem Wykonawcy obiadów dwudaniowych dla uczestników DDS

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu transportem Wykonawcy obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie
 
 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu transportem Wykonawcy obiadów dwudaniowych dla uczestników Dziennego Domu Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

2) Zamówienie obejmuje codzienne przygotowywanie gorących posiłków w postaci obiadów dwudaniowych oraz ich dostarczanie środkiem transportu Wykonawcy - we wszystkie dni robocze (oprócz sobót, niedziel i świąt), w ilości wskazanej poprzedniego dnia przez Zamawiającego telefonicznie do godziny 14:00.

3) Szacunkowa dzienna ilość dostarczanych obiadów - 30 sztuk. Przewiduje się, że w czasie realizacji zamówienia tj. od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wydanych zostanie około 7.500 posiłków. Ilość zamawianych posiłków może ulec zmianie w związku z frekwencją osób korzystających z tej formy pomocy. Z racji zmniejszenia liczby wydawanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego.
 
 

Termin składanie ofert upływa dnia 06.12.2016r. o godz 12:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Hanna Dobrzyńska

tel. 23 672 20 91 wew. 19, e-mail: poczta@ciechanów.mops.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz wymagane dokumenty znajdują sie w załącznikach:

Załącznik: Załącznik nr 2 (Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie potraw na uroczystą kolację Wigilijną dla 40 uczestników Dziennego Domu Seniora

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu transportem Wykonawcy potraw na uroczystą kolację Wigilijną dla 40 uczestników Dziennego Domu Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie
 
 

Termin składanie ofert upływa dnia 06.12.2016r. o godz 13:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Hanna Dobrzyńska

tel. 23 672 20 91 wew. 19, e-mail: poczta@ciechanów.mops.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz wymagane dokumenty znajdują sie w załączniku:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że osoby bezdomne mogą otrzymać schronienie w noclegowni Stowarzyszenia MONAR-Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT

 

TUROWO 12, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski

Tel. 29 752-36-98


OGŁOSZENIE O PONOWNYM NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza ponowny konkurs na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Ciechanowie.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 10 Listopada  2016 roku do godziny 14:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Wszelkie Informacje dotyczące konkursu znajdują sie w załączniku

Załącznik: Załącznik (Ogłoszenie kierownik Placówki Wsparcia.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

 
UWAGA!!! UWAGA !!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA !!! UWAGA!!!UWAGA!!! UWAGA !!!
 
 
Informujemy że od dnia 31.10.2016 nastąpiła zmiana kont bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Prosimy o dokonywanie wpłat na nowe konta bankowe podane poniżej:
 
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie:
35 1600 1462 1837 0681 9000 0002 - nr konta bankowego na które należy dokonywać wpłat na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej
 
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie:
08 1600 1462 1837 0681 9000 0003 - nr konta bankowego dla komorników i dłużników alimentacyjnych (Fundusz Alimentacyjny)
 
 


ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług pedagogicznych dla uczestników projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Kod CPV 80100000-5 – usługi szkolnictwa podstawowego,

kod CPV 80000000- 4 – usługi edukacyjne i  szkoleniowe

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie działający w ramach Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Ciechanów - Krzysztofa Kosińskiego z dnia 30.06.2016 r. do  realizacji Projektu „Dzieci – Nasza wspólna sprawa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX  ”Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”

 

Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”

 Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”

 Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaprasza do  składania  ofert na świadczenie usług pedagogicznych dla uczestników projektu.

 

 

Termin składanie ofert upływa dnia 03.11.2016r. o godz 14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Hanna Dobrzyńska

tel. 23 672 20 91 wew. 19, e-mail: poczta@ciechanów.mops.pl

Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują sie w załącznikach:

Załącznik: Załącznik nr 2 (wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 4 (oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 6 (oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (oświadczenie, że wymiar czasu pracy w miesiącu nie przekracza łącznie 276 godzin.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE


na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

 

Wszelkie informacje odnośnie zapytanie ofertowego dostępne są w załącznikach:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PONOWNYM NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza ponowny konkurs na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Ciechanowie.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 20 października  2016 roku do godziny 14:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Wszelkie Informacje dotyczące konkursu znajdują sie w załączniku

Załącznik: Załącznik (KIEROWNIK PLACÓWKI WSPARCIA.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego nie został wyłoniony żaden kandydat.

Uzasadnienie:  

W wyniku ogłoszonego naboru na w/wym. stanowisko pracy wpłynęła 1 oferta. Kandydat  nie spełnił wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

Ciechanów, dnia 16.09.2016 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NO STANOWISKO WYCHOWAWCA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza nabór na stanowisko Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Ciechanowie.

Wszelkie Informacje dotyczące konkursu znajdują sie w załączniku

Termin nadsyłania zgłoszeń do 19 września  2016 roku, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi, dostawy lub roboty budowlanej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

KA.2311.6.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi,  dostawy lub roboty budowlanej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

 

I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 32 D

06-400 Ciechanów

NIP 5661086426

Tel.23 672 20 91

e-mail
poczta@ciechanow.mops.pl

 

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont  w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Henryka Sienkiewicza 32D.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Remont pomieszczeń biurowych obejmuje:

1.        Dwukrotne malowanie emulsyjne ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża (uzupełnienie ubytków, usunięcie spękań, zacieków, gruntowanie podłoża) – nie więcej niż 1972,90 m2 ,

2.        Malowanie olejne grzejników radiatorowych – nie więcej niż 85 m2 ,

3.        Malowanie stolarki drzwiowej – nie więcej niż 56,25 m2 ,

4.        Malowanie olejne rur c.o. do fi 1 cal. – nie więcej niż  174 mb,

5.        Ułożenie wykładziny PCV homogenicznej gr. 2 mm zgrzewanej sznurem z przygotowaniem podłoża – nie więcej niż 117,70 m2 .

II. Remont łazienki:

1.        Wymiana glazury na ścianach – nie więcej niż 21 m2

2.        Ułożenie terakoty na posadce – nie więcej  niż 6 m2

3.        Wymiana ustępu typu kompakt – 1 kpl

4.        Wymiana umywalki z półnogą i baterii – 1 kpl

5.        Wykonanie sufitu podwieszanego z montażem halogenów.

III. Wymiana wykładziny:

1.        Wymiana wykładziny na płytki terakota na korytarzu parteru i  I pietra – nie więcej niż 136 m2 .

IV. Remont wiatrołapu:

1.        Wykonanie sufitu podwieszanego z montażem halogenów – nie więcej niż 7,84 m2

2.        Ułożenie tynku strukturalnego na ścianach wraz z przygotowaniem podłoża – nie więcej niż 33,60 m2

3.        Ułożenie terakoty na posadce – nie więcej niż 7,84 m2 .

 

3. Wykonawca przygotuje pomieszczenia do malowania poprzez demontaż i ponowny montaż osprzętu na ścianach i sufitach oraz ewentualne zabezpieczenie przez osłonięcie. (w tym: demontaż i ponowny montaż włączników, gniazd sieciowych, kratek wentylacyjnych, żaluzji) oraz odpowiednio zabezpieczy ościeżnice, okna, elementy stałe  wyposażenia, podłogi podczas przeprowadzania prac (osłonięcie folią polietylenową, zaklejenie taśmą malarską).

4.Wszystkie materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

5. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

6. Zamawiający zobowiązuje się sukcesywnie udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze oraz w soboty w godzinach 7.00 – 18.00 a realizacja prac powinna być dostosowana do funkcjonowania jednostki MOPS w przedmiotowym obiekcie i uzgodniona z dyrektorem ośrodka.

7. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej oraz zapewni pomieszczenia dla pracowników.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w dowolny dzień roboczy w godz. od 9:00 do 14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

9. Wymagana gwarancja – Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury, po końcowym odbiorze robót.

10. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:

1.        Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać  od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad,

2.        Uniemożliwiające  użytkowania remontowanych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz  drugi.

11. Przedmiot  zamówienia powinien być wykonany z poszanowaniem środowiska naturalnego. Powłoki malarskie nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

13. Wszystkie prace  winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w danym zakresie.

14.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

16. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

17. Płatność za wykonane roboty nastąpi po ich zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót, przelewem na konto bankowe Wykonawcy  podane na fakturze, w ciągu 14 dni licząc od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

18. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:

1.        Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie i w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym  okresie, wykonał min. 2 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom remontowym stanowiącym przedmiot zamówienia (malowanie pomieszczeń, naprawa lub wymiana nawierzchni podłogi) o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 PLN brutto każde zamówienie.

2.         Wykonawca nie jest w stanie upadłości ani likwidacji, co potwierdza dostarczając aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.        Ocenę spełnienia warunków udziału w zapytaniu przeprowadza się zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. Wyżej wymienione warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawcy złożą dokumenty określone w części IV zapytania ofertowego potwierdzające ich spełnienie.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  12.09.2016 r. – 04.11.2016 r.

 

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:   ul. Sienkiewicza 32D,    

      06-400 Ciechanów – w Sekretariacie pok. 42.

2.  Termin składania ofert upływa dnia  09.09.2016 r.  o godz. 10.00

3.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

     wpływu oferty do Zamawiającego w w/w miejsce, a nie data jej wysłania.

4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

     dotyczących treści złożonych ofert.

7.  Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

     Ciechanowie www.biuletyn.abip.pl/mopsc

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.09.2016 r. o godz. 10.30  w siedzibie Zamawiającego,

     ul. Sienkiewicza 32D, 06-400 Ciechanów w pokoju nr 42 A

 

VI. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium oceny ofert: 100% cena. Do porównania ofert uwzględniona zostanie cena brutto.

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.biuletyn.abip.pl/mopsc

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następną według ustalonych kryteriów.

2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

 

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Hanna Dobrzyńska

tel.  23 672-20-91 wew.19

mail: poczta@ciechanow.mops.pl

 

 

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciechanowie

Małgorzata Szerszeń

Załącznik: Załącznik nr 2 (Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Ciechanowie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń do 12 września  2016 roku, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 06-400 Ciechanów,  ul. Sienkiewicza 32D.

Wszelkie Informacje dotyczące konkursu znajdują sie w załączniku

Załącznik: Załącznik (Kierownik Placówki Wsparcia.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

KA.ZP.2311.7.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), w oparciu o procedury wewnętrzne określone Zarządzeniem  Nr  31/2015  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie  z dnia 02 września 2015 r. 

 

 

I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 32 D

06-400 Ciechanów

NIP 5661086426

Tel.23 672 20 91

e-mail poczta@ciechanow.mops.pl

 

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  dostawa i montaż mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  opis wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych zawiera Załącznik Nr 4 . Zalecana jest wizja lokalna przed złożeniem oferty.

3. Wymagana gwarancja:  24 miesiące.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania; mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do dnia 31.10.2016 r.

 

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:   ul. Sienkiewicza 32D,    

      06-400 Ciechanów – w Sekretariacie pok. 42.

2.  Termin składania ofert upływa dnia  06.09.2016 r. o godz.  12:00

3.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

     wpływu oferty do Zamawiającego w w/w miejsce, a nie data jej wysłania.

4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

     dotyczących treści złożonych ofert.

7.  Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

     Ciechanowie www.biuletyn.abip.pl/mopsc

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.09.2016 r. o godz.  12:30  w siedzibie Zamawiającego,

     ul. Sienkiewicza 32D, 06-400 Ciechanów w pokoju nr 42 I piętro.

 

VI. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Jedynym kryterium wyboru jest cena brutto oferty.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.biuletyn.abip.pl/mopsc

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następną według ustalonych kryteriów.

2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

 

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  Hanna Dobrzyńska

tel.   23 672-23-41 wew.19    mail: poczta@ciechanow.mops.pl

 

 

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

 

Załącznik Nr 4 – opis wyposażenia meblowego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Anulowanie postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na dostawę i montaż mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

Anulowanie postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na dostawę i montaż mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym zapytania ofertowego na  dostawę i montaż mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w dniu dzisiejszym unieważniam, w związku z błędami proceduralnymi toczące się postępowanie zgodnie z zaproszeniem do złożenia ofert z dnia 26-08-2016 r. Jednocześnie w dniu dzisiejszym ogłaszam nowe „Zaproszenie do składania ofert”.


Harmonogram wypłat zasiłków z pomocy społecznej w okresie lipiec-wrzesień 2016r.

Harmonogram 

wypłat zasiłków z pomocy społecznej w okresie lipiec-wrzesień 2016r.

 

Lp.

Rodzaj zasiłku

Data wypłaty w miesiącu

 

 

lipiec

sierpień

wrzesień

1.

Zasiłki celowe

11,22

11,23

12,22

2.

Zasiłki rządowe

11,22

11,23

12,22

3.

Zasiłki okresowe

12,25

12,24

12,23

4.

Zasiłki stałe

27

25

27 

 

Przed wypłatą zasiłków prosimy o odbiór decyzji z punktu obsługi klienta / I piętro/.Informacja

U W A G A !

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie przypomina, że 01 lipca 2016 r. mija termin składania wniosków na Świadczenie Wychowawcze Rodzina 500+. Osoby, które złożą wnioski   do dnia 01 lipca 2016 r. będą miały wypłacone świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia 01 kwietnia 2016 r., tj. od dnia wprowadzenia w życie ustawy o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci, natomiast wnioski złożone po dniu 01 lipca 2016 r. będą rozpatrywane począwszy od miesiąca, w którym wpłynie wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W  celu ułatwienia składania wniosków wszystkim zainteresowanym, informujemy, że w dniach od 27 czerwca 2016 r. do dnia 01 lipca 2016 (włącznie)  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie będzie czynny w  godzinach  od  800  do  1800


Harmonogram wypłat dodatków mieszkaniowych

 

Harmonogram wypłat dodatków mieszkaniowych

 

Dodatki będą wypłacane w kasie MOPS: 

Lp.

Miesiąc

 

Data wypłaty

1.

Styczeń

07.01.2016

2.

Luty

08.02.2016

3.

Marzec

08.03.2016

4.

Kwiecień

07.04.2016

5.

Maj

09.05.2016

6.

Czerwiec

09.06.2016

7.

Lipiec

07.07.2016

8.

Sierpień

08.08.2016

9.

Wrzesień

08.09.2016

10.

Październik

07.10.2016

11.

Listopad

08.11.2016

12.

Grudzień

08.12.2016


Harmonogram wypłat zasiłków z pomocy społecznej w okresie kwiecień-czerwiec 2016r

 

Harmonogram 

wypłat zasiłków z pomocy społecznej w okresie kwiecień-czerwiec 2016r.

 

Lp.

Rodzaj zasiłku

Data wypłaty w miesiącu

 

 

kwiecień

maj

czerwiec

 

1.

Zasiłki celowe

11,22

11,23

13,22

 

2.

Zasiłki rządowe

11,22

11,23

13,22

 

3.

Zasiłki okresowe

12,25

12,24

14,23

 

4.

Zasiłki stałe

27

27

27

 

 

Przed wypłatą zasiłków prosimy o odbiór decyzji z punktu obsługi klienta / I piętro/.


strzałka do góry