ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Struktura organizacyjna > Dział Świadczeń Rodzinnych i FADział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Działu:Lidia Koropacka

tel (23) 672 20 91 nr wew. 18

 Do podstawowych zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego należą:

 • Prowadzenie pełnej obsługi interesantów w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, a w szczególności:
  a) udzielanie informacji o uprawnieniach
  b) wydawanie druków
  c) przyjmowanie wniosków
  d) analiza kompletności składanych przez klientów dokumentów 
  e)wydawanie zaświadczeń na wnioski świadczeniobiorców
 • Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, ustalanie uprawnień świadczeniobiorców oraz wydawanie decyzji administracyjnych.
 • Weryfikację uprawnień wynikających ze zmiany sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej osób uprawnionych.
 • Przygotowywanie dokumentacji finansowo- księgowej stanowiącej podstawę realizacji wypłat przyznanych świadczeń wg form realizacji.
 • Weryfikację uprawnień i przygotowywanie dokumentacji do organów odwoławczych.
 • Współpracę z Urzędami Skarbowymi, Komornikami Sądowymi, Sądami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Współpracę z pracownikami socjalnymi w celu uzyskania wywiadów sporządzanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 • Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych za nieuregulowane w terminie należności podlegające egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • Analizę informacji od komornika sądowego o stanie egzekucji oraz przyczynach jej bezskuteczności.
 • Przekazywanie Komornikowi Sądowemu wszelkich informacji istotnych dla skuteczności egzekucji.
 • Składanie do Prokuratury wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK.
 • Analizę wniosku i dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do funduszu alimentacyjnego przesłanych od Komornika Sądowego.

 

Pracownicy działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:

 

Lidia Koropacka
Kierownik
Dudzik Anna
Referent
Kołakowska Aneta
Inspektor
Rząsińska MilenaStarszy Inspektor 
Rzeszut Justyna
Inspektor
Konarska Aleksandra
Inspektor
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


strzałka do góry