ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Dane organizacjiDane organizacyjne

NAZWA:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

NAZWA SKRÓCONA:
MOPS

ADRES:
ul. Sienkiewicza 32D
06-400 Ciechanów
woj. Mazowieckie


tel. 23 672-23-41, 23 672-20-91, 23 672- 31-65, 23 672-27-21
Fax. 23 672-20-91 wew.16

e-mail: kontakt@mopsciechanow.pl

NIP: 5661086426
REGON: 002711188

GODZINY PRACY

Poniedziałek:  800 - 1600
Wtorek : 800 - 1600
Środa: 800 - 1600
Czwartek: 800 - 1600
Piątek: 730 - 1530

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie działa na podstawie Zarządzenia Nr 3/90 Prezydenta Miasta Ciechanowa z dnia 24 maja 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

 

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie  po raz pierwszy został przyjęty Uchwałą Nr 49/VIII/91 Rady Miasta Ciechanowa z dnia 09 września 1991 roku, aktualizowany systematycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z realizacją wykonywanych zadań. Obecnie obowiązujący tekst Statutu został wprowadzony Uchwałą Nr 446/XXX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie  opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 5 maja 2017 roku poz. 4353.

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie został wprowadzony Zarządzeniem Nr 21/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie z dnia 30 października 2017 roku.


strzałka do góry