ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie


BIP > Struktura organizacyjna > Dział Świadczeń Współpracy i KoordynacjiDział Świadczeń Współpracy i Koordynacji

Kierownik Działu: Bożena Ogonowska

tel (23) 672 20 91 nr wew. 14

 Do podstawowych zadań Działu Świadczeń Wspólpracy i Koordynacji należą:

  • Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń dla osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej
  • Przygotowanie dokumentacji do realizacji wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób i rodzin korzystajacych z pomocy społecznej
  • Wydawanie, na żadanie klientów, zaświadczeń dotyczących form, wysokości i okresu świadczonej pomocy
  • Sporządzanie sprawozdań, raportów, informacji i meldunków dotyczących klientów MOPS i form udzielanej pomocy
  • Przygotowanie zleceń na sprawienie pogrzebu i współpracę z Zakłądem Pogrzebowym
  • Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji do organów odwoławczych we wspołpracą z Radcą Prawnym
  • Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego oraz ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego
  • Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

 

Pracownicy działu Świadczeń Współpracy i Koordynacji:

 

 Ogonowska Bożena
 Kierownik
 Czaplicka Joanna  Starszy Inspektor
 Olszewska Ilona
 Inspektor
 Zielińska  Katarzyna Starszy Inspektor
 Wróbel Patrycja
 Inspektor
 Gorzka Monika
 Inspektor
 Sikorska Natalia Inspektor
 Wisniewska Anna
 Inspektor

 

 


strzałka do góry