ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > Ogłoszenia o pracę > ArchiwumOgłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


ogłasza przesłuchanie na stanowisko:


 


muzyk solista I głos w sekcji obojów


 


Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 27.02.2024 r. na godz. 11.00 w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.


 


 


1.   Program przesłuchań:


 


1) W. A. Mozart – Koncert C-dur na obój KV. 314, cz.1 z kadencją


 


2)  Partie orkiestrowe:


     L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur, część II ( nr 16,17,18,19 )


     J. Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur, cześć II ( nr 343 )


     P. Czajkowski – IV Symfonia, część II ( nr 708, 711 )


     B. Bartok – Koncert na orkiestrę, część V ( od początku do taktu 74 )


     G. Rossini – uwertura „La scala di seta”  ( od początku do numeru 3. )


     M. Rimsky – Korsakov – Szeherezada  ( cz. II od A do D, cz. III od A do B,
                                                                       cz. IV od M  do N)


     M. Ravel – La Tombeau de Couperin  ( Prelude do nr 4, Menuet do nr 4 )


 


Filharmonia zapewnia akompaniatora.


           


2.   Wymagane dokumenty:


- list motywacyjny oraz CV,


- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów   
  rekrutacji.


 


 


3.   Miejsce i termin złożenia dokumentów:


 


- dokumenty proszę składać do dnia 21.02.2024 r. na adres email:  
     
kadry@filharmonia.jgora.pl lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia   
      Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,


-     dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,


-    dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną   
    zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.


 


 


4.   Materiały do pobrania:


           


- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów   
  rekrutacji wraz z klauzula informacyjną,


-   materiały nutowe.


 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

muzyk solista I głos w sekcji obojów

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 20.11.2023 r. na godz. 13.00 w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

 

1.   Program przesłuchań:

 

1) W. A. Mozart – Koncert C-dur na obój KV. 314, cz.1 z kadencją

 

2)  Partie orkiestrowe:

     L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur, część II ( nr 16,17,18,19 )

     J. Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur, cześć II ( nr 343 )

     P. Czajkowski – IV Symfonia, część II ( nr 708, 711 )

     B. Bartok – Koncert na orkiestrę, część V ( od początku do taktu 74 )

     G. Rossini – uwertura „La scala di seta”  ( od początku do numeru 3. )

     M. Rimsky – Korsakov – Szeherezada  ( całość )

     M. Ravel – La Tombeau de Couperin  ( Prelude do nr 4, Menuet do nr 4 )

 

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

           

2.   Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów   
  rekrutacji.

 

 

3.   Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

- dokumenty proszę składać do dnia 17.11.2023 r. na adres email:  
     
kadry@filharmonia.jgora.pl lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia   
      Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-     dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-    dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną   
    zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

 

 

4.   Materiały do pobrania:

           

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów   
  rekrutacji wraz z klauzula informacyjną,

-   materiały nutowe.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko

 

 

muzyk orkiestrowy w grupie altówek

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 03.11.2023 roku na godz. 12.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.     Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) C.Stamitz- Koncert D-dur 1 cz. z kadencją lub F.A.Hoffmeister- Koncert D-dur 1 cz.
    z kadencją.

 

2) Utwór dowolny.

 

ETAP II

1)  Fragmenty orkiestrowe:

¾    Mozart – symfonia 35 „haffnerowska”, 4 część takty 134 – 181

¾    Smetana - Uwertura do "Sprzedanej narzeczonej" od początku do taktu 111

¾    Strauss "Don Juan" od początku do 4 taktu przed B, od C do 5 t. przed D,

¾    Shostakovich 5 symfonia, 1 część od nr 15 do nr 17; nr 32 do 5t po nr 38,

¾    Mendelssohn Scherzo ze "Snu nocy letniej",

¾    Ravel "Moja matka gęś" cz. V od 6 t. przed nr 3 do 3 t. po nr 3.

 

              

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

-         list motywacyjny oraz CV,

-         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-         dokumenty proszę składać do dnia 02.11.2023 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra,

-       dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-       dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.       

 

4.      Materiały do pobrania:

-       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

muzyk solista I głos w sekcji fletów, z obowiązkiem gry na flecie piccolo

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 20.11.2023 r. na godz. 14.00 w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

 

1.   Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) Pierwsza i druga część jednego z koncertów (pierwsza część z kadencją):

W. A. Mozart – Koncert na flet G–Dur KV 313/285c

W. A. Mozart – Koncert na flet D–Dur KV 314/285d

2)        Utwór o charakterze wirtuozowskim

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe ( partie pierwszego fletu)

            G. Bizet- Intermezzo z Carmen

            G. Bizet- Suita nr 2 Arlezjanka cz. 3 Menuet

J. Brahms – IV symfonia e-moll op.98, IV część - takty 96-104

S. Prokofiew- I Symfonia D-dur op. 25 Klasyczna, cz. 4 Finale od początku do 9t. poL

            G. Rossini – Uwertura do opery Wilhelm Tell – od 15t. przed G do Allegro vivace

            F. Mendelsohn-Bartholdy – Sen nocy letniej, Scherzo – od litery ‘L’ do końca

            C. Debussy – Popołudnie Fauna – od początku do numeru ‘3’

            M. Ravel – Bolero

            M. Ravel – Daphnis i Chloe, II suita – od numeru 176 do 179

            C. Saint- Saëns- Volière

           

2) Partie orkiestrowe ( partie fletu piccolo )

            G. Rossini – uwertura do opery Sroka Złodziejka

 

            P. Czajkowski – IV symfonia f-moll, III część – od litery ‘E’ do ‘G’

 

 Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

      

2.   Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów   
  rekrutacji.

 

 

 

3.   Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

- dokumenty proszę składać do dnia 17.11.2023 r. na adres email:  
     
kadry@filharmonia.jgora.pl lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia   
      Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-     dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-    dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną   
    zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

 

 

4.   Materiały do pobrania:

           

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów   
  rekrutacji wraz z klauzula informacyjną,

-   materiały nutowe.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o konkursie

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 60 w Jeleniej Górze

 

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 02 sierpnia 2023 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Załączniki:

- ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
 
Pracownik administracyjny – specjalista w Biurze Koncertowym i Marketingu  
 
1) Główne obowiązki:

- praca w kasie biletowej (sprzedaż biletów i innych produktów Filharmonii, przyjmowanie rezerwacji telefonicznych i e-mailowych, udzielanie informacji o repertuarze, prowadzenie dokumentacji kasowej, rozliczanie wpływów gotówki zgodnie z zasadami obowiązującymi w Filharmonii);

-   administrowanie strony internetowej Filharmonii www.filharmonia.jgora.pl oraz aktualizowanie danych repertuarowych na stronach internetowych portali współpracujących z Filharmonią,

-  przegotowywanie materiałów reklamowych, w tym plakatów i ulotek, grafik na portale społecznościowe, współpraca z drukarnią;
-   obsługa widza w czasie koncertów i innych wydarzeń oraz promocja i reklama Filharmonii w terenie poprzez dystrybucję oferty Filharmonii (afisze, ulotki);

- pozyskiwanie nowych słuchaczy i sponsorów
 
2) Wymagania konieczne:
-   wykształcenie min. średnie,
-   zaangażowanie w wykonywaną pracę,
-   bardzo dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie, systematyczność,
-   komunikatywność,
-   dyspozycyjność (elastyczne godziny pracy)
-   umiejętność pracy pod presją czasu,
-   wysoka kultura osobista,
-   umiejętność obsługi komputera z pakietem biurowym
 
3) Wymagania pożądane:
-   prawo jazdy kategorii B,
-   doświadczenie pracy w instytucji kultury,
-   znajomość topografii powiatu karkonoskiego,
 
4) Oferujemy:
-   umowę o pracę (pełny etat),

- dodatek stażowy do wynagrodzenia zasadniczego (za wysługę lat), premie uznaniowe oraz dopłatę do wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą
-   bardzo ciekawą i odpowiedzialna pracę,
-   możliwość rozwoju zawodowego, w tym przeszkolenie w miejscu pracy z obsługi programu graficznego i administrowania stroną www Filharmonii,
-   przyjazne środowisko pracy
 
5) Wymagane dokumenty:
-   list motywacyjny oraz informacje (w formie CV),
-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
6) Miejsce i termin złożenia dokumentów:
-   Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja/pracownik administracyjny” proszę składać do dnia 02.09.2022 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
-   w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,
-   oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,
-   oferty złożone po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone, chyba, że osoba składająca ofertę zwróci się o jej zwrot,
-   osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

muzyk orkiestrowy w grupie instrumentów smyczkowych  z obowiązkiem gry na skrzypcach

- wymiar etatu: pełny etat

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 22.03.2023 roku na godz. 13.30 w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Program przesłuchań:

ETAP I

1) J. S. Bach – Sonaty i Partity – dwie kontrastujące części

2) W.A. Mozart – Wybrany koncert skrzypcowy: G-Dur (KV216), D-Dur (KV218) lub A-Dur      (KV219) – Część pierwsza z kadencją

ETAP II

1) Partie orkiestrowe

            W. A. Mozart – Symfonia Es-Dur KV 543, część czwarta do t.42

            R. Schumann – II symfonia, część druga do t. 56

            J. Brahms – I symfonia, część druga do t.38

            R. Strauss – Don Juan, do t. 64

            S. Prokofiev – Symfonia klasyczna, część pierwsza do litery ‘G’

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

I.       Wymagane dokumenty:

-           list motywacyjny oraz CV,

-           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

II.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-           dokumenty proszę składać do dnia 17.03.2023r. na adres email:    kadry@filharmonia.jgora.pl,   lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

 

III.    Materiały do pobrania:

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Umowa o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista w Biurze Koncertowym i Marketingu  

 

1)    Główne obowiązki:

-      obsługa audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży (praca w charakterze kierowcy, tworzenie umów, faktur, rozliczanie muzyków, planowanie)

-      administrowanie strony internetowej Filharmonii www.filharmonia.jgora.pl oraz mediów społecznościowych (Facebook, Instagram),

-      obsługa widza w czasie koncertów i innych wydarzeń, m.in. czynności biletera,

-      pozyskiwanie słuchaczy,

-      promocja i reklama Filharmonii w terenie poprzez dystrybucję oferty Filharmonii (afisze, ulotki)

 

2)    Wymagania konieczne:

-      wykształcenie min. średnie,

-      zaangażowanie w wykonywaną pracę,

-      bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność,

-      komunikatywność,

-      dyspozycyjność (elastyczne godziny pracy),

-      umiejętność pracy pod presją czasu,

-      wysoka kultura osobista,

-      umiejętność obsługi komputera z pakietem biurowym,

-      prawo jazdy kategorii B

 

3)    Wymagania pożądane:

-      doświadczenie pracy w instytucji kultury

 

4)    Oferujemy:

-      umowę o pracę (pełny etat),

-      bardzo ciekawą i odpowiedzialną pracę,

-      możliwość rozwoju zawodowego,

-      przyjazne środowisko pracy

 

5)    Wymagane dokumenty:

-      list motywacyjny oraz CV

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

6)    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-      Dokumenty z dopiskiem REKRUTACJA proszę składać do dnia 17.11.2022 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-      w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,

-      oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,

-      oferty złożone po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone, chyba, że osoba składająca ofertę zwróci się o jej zwrot,

-      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie rekrutacja zgoda.pdf)

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę na zastępstwo

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

 

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

Muzyk orkiestrowy w grupie instrumentów smyczkowych, z obowiązkiem gry na wiolonczeli (zastępstwo)

- wymiar etatu: pełny etat

 

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 22.03.2023 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

 

Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) J. S. Bach – Suity – dwie kontrastujące części

2) J. Haydn – Jeden z koncertów do wyboru nr.1 C-Dur, nr2 D-Dur, część pierwsza z kadencją.

 

ETAP II

Partie orkiestrowe :

Mozart - symfonia 35, 4 część, (t.57-110; 134-181)

Beethoven - 5 symfonia, 2 część

Brahms - 2 symfonia, 2 część (pierwsze 15 taktów)

 

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

I.       Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny oraz CV,

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

II.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-           dokumenty proszę składać do dnia 17.03.2023r. na adres email:       kadry@filharmonia.jgora.pl,   lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

 

III.    Materiały do pobrania:

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - muzyk.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. upowszechniania muzyki, prelegent 

 

1)    Główne obowiązki:

   -   obsługa audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży (praca w charakterze kierowcy oraz obsługi widza),

   -   występowanie jako wykonawca (narrator, prelegent, moderator) w audycjach umuzykalniających dla dzieci i młodzieży, koncertach szkolnych, kameralnych i symfonicznych,

   -   planowanie audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży (tworzenie umów, faktur, rozliczanie muzyków, dobór utworów do konkretnych audycji, opracowywanie programów audycji, tworzenie opisów),

   -   pozyskiwanie słuchaczy na audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży koncerty w siedzibie i poza siedzibą Filharmonii,

   -   promocja i reklama Filharmonii w terenie poprzez dystrybucję oferty Filharmonii (afisze, ulotki)

 

2)    Wymagania konieczne:

-      prawo jazdy kategorii B

-      wykształcenie min. średnie,

-      zaangażowanie w wykonywaną pracę,

-      bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność,

-      komunikatywność,

-      dyspozycyjność (elastyczne godziny pracy),

-      umiejętność pracy pod presją czasu,

-      wysoka kultura osobista,

-      umiejętność obsługi komputera z pakietem biurowym,

 

3)    Wymagania pożądane:

-      doświadczenie pracy w instytucji kultury

 

4)    Oferujemy:

-      umowę o pracę (pełny etat),

-      bardzo ciekawą i odpowiedzialną pracę,

-      możliwość rozwoju zawodowego,

-      przyjazne środowisko pracy

 

5)    Wymagane dokumenty:

-      list motywacyjny oraz CV

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

6)    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-      Dokumenty z dopiskiem REKRUTACJA proszę składać do dnia 06.12.2022 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-      w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,

-      oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,

-      oferty złożone po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone, chyba, że osoba składająca ofertę zwróci się o jej zwrot,

-      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie rekrutacja zgoda.pdf)

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę


Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ogłasza przesłuchanie na stanowisko

muzyk solista I głos w sekcji klarnetów – ½ etatu


Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 12.10.2022 roku na godz. 13.00 
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

1. Program przesłuchań:

ETAP I 
- C.M. Weber - Koncert klarnetowy Nr 1 f-moll op. 73 cz. 1 i 2 lub W. A. Mozart - Koncert klarnetowy A-dur KV 622 cz. 1 i 2


ETAP II
1)  Partie orkiestrowe: 
- L. van Beethoven - 4 Symfonia op. 60
- L. van Beethoven - 6 Symfonia op. 68
- M. Rimski-Korsakow - Szeherezada
- F. Mendelssohn - Scherzo ze Snu nocy letniej
- A. Borodin - Tańce połowieckie

2)  Utwór dowolny.
 
Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

2. Wymagane dokumenty:
-    list motywacyjny oraz CV,
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
-    dokumenty proszę składać do dnia 30.09.2022 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres:            Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
-    dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
-    dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

4. Materiały do pobrania:
-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

 

ogłasza przesłuchanie na zastępstwo na stanowisko:

 

muzyk solista I głos w grupie altówek,

głos prowadzący grupę altówek

 

 

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 16.11.2021 roku na godz. 13.30

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) C.Stamitz- Koncert D-dur 1 cz. z kadencją lub F.A.Hoffmeister- Koncert D-dur 1 cz.
    z kadencją

 

2) J.S.Bach- Dwie kontrastujące części z wybranej suity wiolonczelowej

 

3) Utwór dowolny

 

ETAP II

1)  Fragmenty orkiestrowe:

-        Smetana - Uwertura do "Sprzedanej narzeczonej" od początku do taktu 111.

-        Strauss "Don Juan" od początku do 4 taktu przed B, od C do 5 t. przed D, od 14 t. przed W do 16 taktu po X.

-        Shostakovich 5 symfonia, 1 część od nr 15 do nr 17; nr 32 do 5t po nr 38

-        Mendelssohn Scherzo ze "Snu nocy letniej" 

-        Strauss "Don Quixote" 6t. przed nr 15 do 5 t. po nr 16, 10 t. przed nr 30 do 5 t. po 33.

-        Ravel "Moja matka gęś" cz. V od 6 t. przed nr 3 do 3 t. po nr 3.

 

               

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

-           list motywacyjny oraz CV,

-           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-           dokumenty proszę składać do dnia 12.11.2021 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji. 

 

4.      Materiały do pobrania:

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.


 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ogłoszenie o pracę

ZMIANA TERMINU PRZESŁUCHANIA!

 

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

 ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

muzyk tutti w grupie kontrabasów

  

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 16.11.2021 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.    Program przesłuchań:

 

ETAP I

K.Ditters von Dittersdorf koncert kontrabasowy D-Dur, część pierwsza;

lub S.Kusewicki – koncert kontrabasowy op.3, część pierwsza

 

ETAP II

Partie orkiestrowe

- W. A. Mozart - 40 symfonia KV 550, część 1. takty .114-138, 191-225

- L. v. Beethoven - V symfonia, część 3. takty 96-218

- M. Glinka - uwertura do opery “Rusłan i Ludmiła” takty 1-19

- P. Czajkowski - VI symfonia, część 1. litera H do 6t po I

- G. Verdi – Messa da requiem, Agnus Dei – od początku do litery A

- G. Mahler - II symfonia, część 1. od numeru 16 (20 taktów)

- R. Strauss - Don Juan, 10t przed literą Q, do 5t przed literą T

- D. Szostakowicz - V symfonia, część 1. od 22 do 4t. po 26


Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.    Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

- dokumenty proszę składać do dnia 12.11.2021 na adres email:  kadry@filharmonia.jgora.pl lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze,                               ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

 

4.    Materiały do pobrania:

           - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz  z klauzula informacyjną.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

muzyk solista w grupie skrzypiec,

zastępca koncertmistrza orkiestry

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 04.04.2022 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.    Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) J. S. Bach – Sonaty i Partity – dwie kontrastujące części

2) W.A. Mozart – Wybrany koncert skrzypcowy: G-Dur (KV216), D-Dur (KV218) lub A-Dur   
     (KV219) – Część pierwsza z kadencją

3) Koncert romantyczny (od L.v.Beethovena do Szostakowicza) – 1 część z kadencją

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe

            L.v. Beethoven – IX symfonia, część druga t.21-84

            R. Schumann – II symfonia, część druga do t. 56

            J. Brahms – I symfonia, część druga do t.38

            R. Strauss – Don Juan, do t. 64

            S. Prokofiev – Symfonia klasyczna, część pierwsza do litery ‘G’

2) Partie solowe

            L. v. Beethoven – Missa Solemnis

            N. Rimski-Korsakow – Szecherezada solo

            N. Rimski-Korsakow – Kaprys Hiszpański

            P. Czajkowski – suita z baletu Jezioro Łabędzie – 4 część


Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.    Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

- dokumenty proszę składać do dnia 01.04.2022 na adres email:  kadry@filharmonia.jgora.pl lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze,                               ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

4.    Materiały do pobrania:

      - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz     z klauzula informacyjną.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

 

Pracownik techniczny, konserwator – obsługa widza i sceny

 

1) Główne obowiązki:

- Obsługa sceny podczas prób i koncertów odbywających się w Filharmonii oraz koncertów wyjazdowych,

- Przygotowanie odpowiedniego sprzętu technicznego, załadunek i wyładunek sprzętu oraz instrumentów muzycznych,

- Obsługa widza w czasie koncertów, m.in. czynności biletera, obsługa szatni,

- Obsługa urządzeń technicznych,

- Czynności konserwatorskie – usuwanie bieżących usterek oraz drobne naprawy sprzętu i instalacji znajdujących się w budynku Filharmonii.

 

2) Wymagania konieczne:

- wykształcenie min. średnie,

– dyspozycyjność,

- zaangażowanie w wykonywaną pracę,

- bardzo dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie, systematyczność,

- komunikatywność,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- wysoka kultura osobista.

 

3) Mile widziane:

- prawo jazdy kategorii B,

- doświadczenie pracy w instytucji kultury,

– doświadczenie w pracy scenicznej, ze sprzętem nagłośnieniowym i oświetleniowym.

 

4) Oferujemy:

- umowę o pracę (pełny etat),

- ciekawą i odpowiedzialna pracę,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- przyjazne środowisko pracy.

 

5) Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz informacje (w formie CV),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

– oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

6) Miejsce i termin złożenia dokumentów:

- Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja/pracownik techniczny” proszę składać do dnia 29.11.2021 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

- w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,

- oferty złożone po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone, chyba, że osoba składająca ofertę zwróci się o jej zwrot,

- wybrane osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjnej.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

 

Pracownik techniczny, konserwator – obsługa widza i sceny

 

1) Główne obowiązki:

- Obsługa sceny podczas prób i koncertów odbywających się w Filharmonii oraz koncertów wyjazdowych,

- Przygotowanie odpowiedniego sprzętu technicznego, załadunek i wyładunek sprzętu oraz instrumentów muzycznych,

- Obsługa widza w czasie koncertów, m.in. czynności biletera, obsługa szatni,

- Obsługa urządzeń technicznych, oświetlenia, nagłośnienia,

- Usuwanie bieżących usterek oraz drobne naprawy sprzętu i instalacji znajdujących się w budynku Filharmonii.

 

2) Wymagania konieczne:

wykształcenie min. średnie,

- zaangażowanie w wykonywaną pracę,

- bardzo dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie, systematyczność,

komunikatywność,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- wysoka kultura osobista.

 

3) Wymagania pożądane:

- prawo jazdy kategorii B,

- doświadczenie pracy w instytucji kultury,

– doświadczenie w pracy oświetleniowca/nagłośnieniowca.

 

4) Oferujemy:

- umowę o pracę (pełny etat),

- bardzo ciekawą i odpowiedzialna pracę,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- przyjazne środowisko pracy.

 

5) Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz informacje (w formie CV),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

– oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

6) Miejsce i termin złożenia dokumentów:

- Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja/pracownik techniczny” proszę składać do dnia 22.10.2021 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

- w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,

- oferty złożone po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone, chyba, że osoba składająca ofertę zwróci się o jej zwrot,

- wybrane osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjnej.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

Muzyk tutti w grupie altówek /wymiar czasu pracy – pół etatu/

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 27.08.2021 roku na godz. 12.30

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.    Program przesłuchań:

ETAP I

1) C.Stamitz- Koncert D-dur 1 cz. z kadencją lub F.A.Hoffmeister- Koncert D-dur 1 cz. z kadencją

2) Utwór dowolny

ETAP II

Partie orkiestowe:

- Mozart – symfonia 35 „haffnerowska”, 4 część takty 134 - 181

- Smetana - Uwertura do "Sprzedanej narzeczonej" od początku do taktu 111.

- Strauss "Don Juan" od początku do 4 taktu przed B, od C do 5 t. przed D,

- Shostakovich 5 symfonia, 1 część od nr 15 do nr 17; nr 32 do 5t po nr38

- Mendelssohn Scherzo ze "Snu nocy letniej"

- Ravel "Moja matka gęś" cz. V od 6 t. przed nr 3 do 3 t. po nr 3.

 

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.    Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

- dokumenty proszę składać do dnia 25.08.2021 na adres email:  kadry@filharmonia.jgora.pl lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,          58-500 Jelenia Góra,

- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

4.    Materiały do pobrania:

           - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz     z klauzula informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ogłoszenie o pracę - umowa na zastępstwo

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

 ogłasza przesłuchanie na zastępstwo na stanowisko:

  

muzyk solista I głos w sekcji fletów z obowiązkiem gry na flecie piccolo

 

 Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 15.09.2021r. roku na godz. 13.00  w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

 1.    Program przesłuchań:

ETAP I

1) Pierwsza i druga część jednego z koncertów (pierwsza część z kadencją):

W. A. Mozart – Koncert na flet G–Dur KV 313/285c

W. A. Mozart – Koncert na flet D–Dur KV 314/285d

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe ( partie pierwszego fletu)

            L. v. Beethoven – VII symfonia A-Dur op.92, I część – takty 63-88

J. Brahms – IV symfonia e-moll op.98, IV część - takty 96-104

J. Brahms – I symfonia c-moll op.68, IV część - takty 38-60

            G. Rossini – Uwertura do opery Wilhelm Tell - takty 191-225

            F. Mendelsohn-Bartholdy – Sen nocy letniej, Scherzo – od litery ‘L’ do końca

            C. Debussy – Popołudnie fauna – od początku do numeru ‘3’

            M. Ravel – Bolero – od początku do numeru ‘1’, od numeru ‘2’ do ‘3’

            M. Ravel – Daphnis i Chloe, II suita – od numeru 176 do 179

            I. Strawiński – Suita z baletu ‘Ognisty ptak’ (1919) – Variation de L’oiseau de feu

 2) Partie orkiestrowe ( partie fletu piccolo )

            G. Rossini – uwertura do opery Sroka Złodziejka

            P. Czajkowski – IV symfonia f-moll, III część – od litery ‘E’ do ‘G’

  Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.      

 

 

2.    Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

- dokumenty proszę składać do dnia 13.09.2021r. na adres email:  kadry@filharmonia.jgora.pl lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze,  ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

4.    Materiały do pobrania:

           - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz     z klauzula informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko

 

 

muzyk orkiestrowy w grupie altówek

wymiar etatu: ½

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 08.06.2021 roku na godz. 12.45

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) C.Stamitz- Koncert D-dur 1 cz. z kadencją lub F.A.Hoffmeister- Koncert D-dur 1 cz.
    z kadencją.

 

2) Utwór dowolny.

 

ETAP II

1)  Fragmenty orkiestrowe:

¾    Mozart – symfonia 35 „haffnerowska”, 4 część takty 134 – 181

¾    Smetana - Uwertura do "Sprzedanej narzeczonej" od początku do taktu 111

¾    Strauss "Don Juan" od początku do 4 taktu przed B, od C do 5 t. przed D,

¾    Shostakovich 5 symfonia, 1 część od nr 15 do nr 17; nr 32 do 5t po nr 38,

¾    Mendelssohn Scherzo ze "Snu nocy letniej",

¾    Ravel "Moja matka gęś" cz. V od 6 t. przed nr 3 do 3 t. po nr 3.

 

               

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

-           list motywacyjny oraz CV,

-           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-           dokumenty proszę składać do dnia 04.06.2021 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji. 

 

4.      Materiały do pobrania:

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko

 

muzyk solista I głos w sekcji obojów

 

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 08.06.2021 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) W.A. Mozart – koncert C-Dur KV 314 – część pierwsza z kadencją oraz część druga

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe:

-        L. v Beethoven – III symfonia Es-Dur, część II do 101. taktu,

-        F. Schubert – IX symfonia C-Dur „wielka”, część II od taktu 8. do litery A,

-        G. Rossini – uwertura do opery Jedwabna Drabinka – od początku do numeru 3,

-        J. Brahms – koncert skrzypcowy D-Dur, część II, od początku do taktu 32,

-        P. Czajkowski – IV symfonia, II część, od początku do taktu 21,

-        C. Debussy – La Mer, numery 54-56 (III część),    

-        R. Strauss – Don Juan, od początku do litery B,

-        B. Bartok – Koncert na orkiestrę, część V, takty 59-88.

 

               

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

-           list motywacyjny oraz CV,

-           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-           dokumenty proszę składać do dnia 04.06.2021 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji. 

 

4.      Materiały do pobrania:

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


ogłasza przesłuchanie na stanowisko:


muzyk orkiestrowy w grupie instrumentów smyczkowych, z obowiązkiem gry na kontrabasie, zastępca głosu prowadzącego grupę kontrabasów

- wymiar etatu: 3/4


Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 24.02.2021 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
 1. Program przesłuchań:


ETAP I

K.Ditters von Dittersdorf koncert kontrabasowy D-Dur, część pierwsza;

lub S.Kusewicki – koncert kontrabasowy op.3, część pierwsza


ETAP II

Partie orkiestrowe

- W. A. Mozart - 40 symfonia KV 550, część 1. takty .114-138, 191-225

- L. v. Beethoven - V symfonia, część 3. takty 96-218

- M. Glinka - uwertura do opery “Rusłan i Ludmiła” takty 1-19

- P. Czajkowski - VI symfonia, część 1. litera H do 6t po I

- G. Verdi – Messa da requiem, Agnus Dei – od początku do litery A

- G. Mahler - II symfonia, część 1. od numeru 16 (20 taktów)

- R. Strauss - Don Juan, 10t przed literą Q, do 5t przed literą T

- D. Szostakowicz - V symfonia, część 1. od 22 do 4t. po 26


Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.


 1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 • dokumenty proszę składać do dnia 22.02.2021r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

 • dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

 • dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.


 1. Materiały do pobrania:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko

 

 

muzyk solista I głos w sekcji trąbek

 

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 27.10.2020 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) Pierwsza i druga część jednego z koncertów:

            J. N. Hummel – Koncert na trąbkę Es-Dur

            J. Haydn – Koncert na trąbkę (b) Es-Dur

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe

            L. v Beethoven – Uwertura Leonora III – od litery ‘D’ do ‘E’ (solo)

            M. Musorgski – Obrazki z wystawy – Promenada

            M. Musorgski – Obrazki z wystawy – Samuel Goldberg i Szmul

            N. Rimski-Korsakow – Szecherezada – cz. II od litery ‘H’ do ‘L’,
                                                                            cz. IV litery ‘B’-‘E’; ‘Q’-‘R’

            J. Brahms – II symfonia – cz. I od litery ‘H’, od litery ‘M’

            B. Bartok – Koncert na orkiestrę – cz. II t. 90-123, cz. V t. 211-244

            G. Mahler – V symfonia – cz. I – od początku do numeru 14

            P. Czajkowski – IV symfonia – cz. I

 

               

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

-           list motywacyjny oraz CV,

-           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-           dokumenty proszę składać do dnia 23.10.2020 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji. 

 

4.      Materiały do pobrania:

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

ZMIANA TERMINU PRZESŁUCHANIA!

 

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko

 

muzyk solista I głos w sekcji trąbek

 

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 10.11.2020 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) Pierwsza i druga część jednego z koncertów:

            J. N. Hummel – Koncert na trąbkę Es-Dur

            J. Haydn – Koncert na trąbkę (b) Es-Dur

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe

            L. v Beethoven – Uwertura Leonora III – od litery ‘D’ do ‘E’ (solo)

            M. Musorgski – Obrazki z wystawy – Promenada

            M. Musorgski – Obrazki z wystawy – Samuel Goldberg i Szmul

            N. Rimski-Korsakow – Szecherezada – cz. II od litery ‘H’ do ‘L’,
                                                                            cz. IV litery ‘B’-‘E’; ‘Q’-‘R’

            J. Brahms – II symfonia – cz. I od litery ‘H’, od litery ‘M’

            B. Bartok – Koncert na orkiestrę – cz. II t. 90-123, cz. V t. 211-244

            G. Mahler – V symfonia – cz. I – od początku do numeru 14

            P. Czajkowski – IV symfonia – cz. I

 

               

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

-           list motywacyjny oraz CV,

-           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-           dokumenty proszę składać do dnia 06.11.2020 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji. 

 

4.      Materiały do pobrania:

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko

 

 

muzyk solista I głos w grupie altówek,

zastępca głosu prowadzącego grupę altówek

 

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 06.10.2020 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) C.Stamitz- Koncert D-dur 1 cz. z kadencją lub F.A.Hoffmeister- Koncert D-dur 1 cz.
    z kadencją

 

2) J.S.Bach- Dwie kontrastujące części z wybranej suity wiolonczelowej

 

3) Utwór dowolny

 

ETAP II

1)  Fragmenty orkiestrowe:

-        Smetana - Uwertura do "Sprzedanej narzeczonej" od początku do taktu 111.

-        Strauss "Don Juan" od początku do 4 taktu przed B, od C do 5 t. przed D, od 14 t. przed W do 16 taktu po X.

-        Shostakovich 5 symfonia, 1 część od nr 15 do nr 17; nr 32 do 5t po nr 38

-        Mendelssohn Scherzo ze "Snu nocy letniej" 

-        Strauss "Don Quixote" 6t. przed nr 15 do 5 t. po nr 16, 10 t. przed nr 30 do 5 t. po 33.

-        Ravel "Moja matka gęś" cz. V od 6 t. przed nr 3 do 3 t. po nr 3.

 

               

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

-           list motywacyjny oraz CV,

-           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-           dokumenty proszę składać do dnia 02.10.2020 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji. 

 

4.      Materiały do pobrania:

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

 

Koncertmistrz w grupie wiolonczel i kontrabasów z obowiązkiem gry na wiolonczeli

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 20.11.2019 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) J. S. Bach – Suity – dwie kontrastujące części

2) J. Haydn – Jeden z koncertów do wyboru nr.1 C-Dur, nr2 D-Dur, część pierwsza
     z kadencją.

3) R. Schumann – koncert wiolonczelowy a-moll op.129 – część pierwsza lub druga i trzecia

LUB

    A.Dvorak – koncert wiolonczelowy h-moll op.104 – dowolna część

 

ETAP II

1)      Partie orkiestrowe:

            Mozart - symfonia 35, 4 część, (t.57-110; 134-181)

            Beethoven - 5 symfonia, 2 część

            Verdi - Messa da Requiem, Offertorium (pierwsze 34 takty)

            Brahms - 2 symfonia, 2 część (pierwsze 15 taktów)

            Strauss - Don Juan (od początku do litery D)

 

2)      Partie solowe:

            Beethoven - 8 symfonia, 3 część, Trio, głos solowy.

            Brahms - 2 koncert fortepianowy, 3 część

            Rossini - Wilhelm Tell, uwertura, wstęp, I głos

            Prokofiev - Romeo i Julia, 2 suita, Brat Laurenty (nr,22-24, pierwszy głos)

               

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

-           list motywacyjny oraz CV,

-           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-           dokumenty proszę składać do dnia 18.11.2019 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji. 

 

4.      Materiały do pobrania:

-        nuty materiałów orkiestrowych dostępne na stronie imslp.org;

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - muzyk.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

 

Referent w Biurze Koncertowym i Marketingu  

 

1)    Główne obowiązki:

-      administrowanie strony internetowej Filharmonii www.filharmonia.jgora.pl oraz mediów społecznościowych (Facebook, Instagram),

-      obsługa widza w czasie koncertów i innych wydarzeń, m.in. czynności biletera,

-      pozyskiwanie słuchaczy,

-      promocja i reklama Filharmonii w terenie poprzez dystrybucję oferty Filharmonii (afisze, ulotki)

 

2)    Wymagania konieczne:

-      wykształcenie min. średnie,

-      zaangażowanie w wykonywaną pracę,

-      bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność,

-      komunikatywność,

-      dyspozycyjność (elastyczne godziny pracy)

-      umiejętność pracy pod presją czasu,

-      wysoka kultura osobista,

-      umiejętność obsługi komputera z pakietem biurowym

 

3)    Wymagania pożądane:

-      prawo jazdy kategorii B,

-      doświadczenie pracy w instytucji kultury

 

4)    Oferujemy:

-      umowę o pracę (pełny etat),

-      bardzo ciekawą i odpowiedzialna pracę,

-      możliwość rozwoju zawodowego,

-      przyjazne środowisko pracy

 

5)    Wymagane dokumenty:

-      list motywacyjny oraz CV

-     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

6)    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-      Dokumenty z dopiskiem REKRUTACJA proszę składać do dnia 24.02.2020 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-      w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,

-      oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,

-      oferty złożone po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone, chyba, że osoba składająca ofertę zwróci się o jej zwrot,

-      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie rekrutacja zgoda dane-administracja.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko

 

 

muzyk solista I głos w sekcji trąbek

 

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 18.12.2019 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) Pierwsza i druga część jednego z koncertów:

            J. N. Hummel – Koncert na trąbkę Es-Dur

            J. Haydn – Koncert na trąbkę (b) Es-Dur

 

2) Utwór o charakterze wirtuozowskim

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe

            L. v Beethoven – Uwertura Leonora III – od litery ‘D’ do ‘E’ (solo)

            M. Musorgski – Obrazki z wystawy – Promenada

            M. Musorgski – Obrazki z wystawy – Samuel Goldberg i Szmul

            N. Rimski-Korsakow – Szecherezada – cz. II od litery ‘H’ do ‘L’,
                                                                            cz. IV litery ‘B’-‘E’; ‘Q’-‘R’

            J. Brahms – II symfonia – cz. I od litery ‘H’, od litery ‘M’

            B. Bartok – Koncert na orkiestrę – cz. II t. 90-123, cz. V t. 211-244

            G. Mahler – V symfonia – cz. I – od początku do numeru 14

            P. Czajkowski – IV symfonia – cz. I

               

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

-           list motywacyjny oraz CV,

-           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-           dokumenty proszę składać do dnia 16.12.2019 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji. 

 

4.      Materiały do pobrania:

-        nuty materiałów orkiestrowych dostępne na stronie imslp.org;

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

 

Pracownik administracyjny – specjalista w Biurze Koncertowym i Marketingu  

 

1)    Główne obowiązki:

-      administrowanie strony internetowej Filharmonii www.filharmonia.jgora.pl oraz mediów społecznościowych (Facebook, Instagram),

-      obsługa widza w czasie koncertów i innych wydarzeń, m.in. czynności biletera,

-      pozyskiwanie słuchaczy, sponsorów, kontrahentów na wynajmy sali,

-      promocja i reklama Filharmonii w terenie poprzez dystrybucję oferty Filharmonii (afisze, ulotki)

-      koordynacja projektów

 

2)    Wymagania konieczne:

-      wykształcenie min. średnie,

-      zaangażowanie w wykonywaną pracę,

-      bardzo dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie, systematyczność,

-      komunikatywność,

-      dyspozycyjność (elastyczne godziny pracy)

-      umiejętność pracy pod presją czasu,

-      wysoka kultura osobista,

-      umiejętność obsługi komputera z pakietem biurowym

 

3)    Wymagania pożądane:

-      prawo jazdy kategorii B,

-      doświadczenie pracy w instytucji kultury,

-      znajomość topografii powiatu jeleniogórskiego,

 

4)    Oferujemy:

-      umowę o pracę (pełny etat),

-      bardzo ciekawą i odpowiedzialna pracę,

-      możliwość rozwoju zawodowego,

-      przyjazne środowisko pracy

 

5)    Wymagane dokumenty:

-      list motywacyjny oraz informacje (w formie CV),

-     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

6)    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-      Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja/pracownik administracyjny” proszę składać do dnia 03.01.2020 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-      w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,

-      oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,

-      oferty złożone po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone, chyba, że osoba składająca ofertę zwróci się o jej zwrot,

-      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

 

muzyk solista I głos w sekcji waltorni

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 23.10.2019 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) W.A.Mozart, pierwsza część jednego z koncertów:

            Nr 2. KV 417

            Nr 4. KV 495 (z kadencją)

 

2) R. Strauss, pierwsza część jednego z koncertów

            Nr 1.

            Nr 2.

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe

            L. v Beethoven – VII symfonia, część I od t.89 do 101, oraz od t.438 do końca.

A. Dvorak – IX symfonia, część III Scherzo od t.260 do 280, oraz część IV
                                 od t.267 do 275

            P. Czajkowski – V symfonia, część II, solo do t.28

            R. Strauss – Till Eulenspiegel, wstęp do nr. 1, oraz od nr. 37 do 38

            M. Ravel – Bolero t.149 do 164

               

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny oraz CV,

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-          dokumenty proszę składać do dnia 21.10.2019 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.           

 

4.      Materiały do pobrania:

-        nuty materiałów orkiestrowych dostępne na stronie imslp.org;

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - muzyk.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowiska:

 

 

muzyk orkiestrowy – muzyk tutti w grupie skrzypiec

muzyk orkiestrowy – solista w grupie skrzypiec

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 19.06.2019 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) J. S. Bach – Sonaty i Partity – dwie kontrastujące części

2) W.A. Mozart – Wybrany koncert skrzypcowy: G-Dur (KV216), D-Dur (KV218) lub A-Dur (KV219) – Część pierwsza z kadencją

3) Utwór o charakterze wirtuozowskim

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe

            W. A. Mozart – Symfonia Es-Dur KV 543, część czwarta do t.42

            R. Schumann – II symfonia, część druga do t. 56

            J. Brahms – I symfonia, część druga do t.38

            R. Strauss – Don Juan, do t. 64

            S. Prokofiev – Symfonia klasyczna, część pierwsza do litery ‘G’

               

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny oraz CV,

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-          dokumenty proszę składać do dnia 14.06.2019 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.           

4.      Materiały do pobrania:

-        nuty materiałów orkiestrowych dostępne na stronie imslp.org;

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - muzyk.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

 

muzyk orkiestrowy – wiolonczela tutti

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 19.06.2019 roku na godz. 14.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) J. S. Bach – Suity – dwie kontrastujące części

2) J. Haydn – Jeden z koncertów do wyboru nr.1 C-Dur, nr2 D-Dur, część pierwsza z kadencją.

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe

            W. A. Mozart – uwertura do opery ‘Wesele Figara’ t.27-53, t.105-126

            L. v. Beethoven – V symfonia, część III t.140-218

            J. Brahms – II symfonia, część II. Do t.15

            P. Czajkowski – VI symfonia, część II t.1-24

            R. Strauss – Don Juan, od litery ‘R’ do ‘T’

            D. Szostakowicz – V symfonia, numery od 89-92

               

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny oraz CV,

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-          dokumenty proszę składać do dnia 14.06.2019 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.           

 

4.      Materiały do pobrania:

-        nuty materiałów orkiestrowych dostępne na stronie imslp.org;

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - muzyk.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko

 

muzyk solista w grupie instrumentów dętych,

z obowiązkiem gry na puzonie

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 20.03.2019 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) F. David – Concertino na puzon, część pierwsza i druga (w tonacji B-Dur)

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe

L. v. Beethoven – IX symfonia, czwarta część, Andante Maestoso (3/2)       

G. Rossini – uwertura do opery Wilhelm Tell, allegro-burza

J. Brahms – IV symfonia, czwarta część

H. Berlioz – Potępienie Fausta, Marsz

A. Bruckner – IV symfonia, pierwsza część

R. Wagner – uwertura do opery Tannhauser

R. Wagner – cwał Walkirii

               

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

 

-          list motywacyjny oraz CV,

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

-          dokumenty proszę składać do dnia 18.03.2019 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.           

 

4.      Materiały do pobrania:

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - muzyk.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

 

ogłasza przesłuchanie na stanowiska:

 

- solista w grupie skrzypiec

- muzyk orkiestrowy

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 18.02.2019 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) J. S. Bach – Sonaty i Partity – dwie kontrastujące części

2) W.A. Mozart – Wybrany koncert skrzypcowy: G-Dur (KV216), D-Dur (KV218) lub A-Dur (KV219) – Część pierwsza z kadencją

3) Utwór o charakterze wirtuozowskim

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe

            W. A. Mozart – Symfonia Es-Dur KV 543, część czwarta do t.42

            R. Schumann – II symfonia, część druga do t. 56

            J. Brahms – I symfonia, część druga do t.38

            R. Strauss – Don Juan, do t. 64

            S. Prokofiev – Symfonia klasyczna, część pierwsza do litery ‘G’

            D. Szostakowicz – V symfonia, część IV do t.41

               

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny oraz CV,

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-          dokumenty proszę składać do dnia 13.02.2019 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.   

4.      Materiały do pobrania:

-        nuty materiałów orkiestrowych dostępne na stronie imslp.org;
partia V symfonii Szostakowicza zostanie udostępniona po zgłoszeniu się kandydata,

 

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

 

Pracownik techniczny, konserwator – obsługa widza i sceny

 

1)        Główne obowiązki:

-          Obsługa sceny podczas prób i koncertów odbywających się w Filharmonii oraz koncertów wyjazdowych,

-          Przygotowanie odpowiedniego sprzętu technicznego, załadunek i wyładunek sprzętu oraz instrumentów muzycznych,

-          Obsługa widza w czasie koncertów, m.in. czynności biletera,

-          Obsługa urządzeń technicznych,

-          Usuwanie bieżących usterek oraz drobne naprawy sprzętu i instalacji znajdujących się w budynku Filharmonii,

 

2)        Wymagania konieczne:

-          wykształcenie min. średnie,

-          zaangażowanie w wykonywaną pracę,

-          bardzo dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie, systematyczność,

-          komunikatywność,

-          umiejętność pracy pod presją czasu,

-          wysoka kultura osobista,

 

3)        Wymagania pożądane:

-          prawo jazdy kategorii B,

-          doświadczenie pracy w instytucji kultury,

 

4)        Oferujemy:

-          umowę o pracę (pełny etat),

-          bardzo ciekawą i odpowiedzialna pracę,

-          możliwość rozwoju zawodowego,

-          przyjazne środowisko pracy.

 

5)        Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny oraz informacje (w formie CV),

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

-          kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 

 

 

6)        Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-          Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja/pracownik techniczny” proszę składać do dnia 18.01.2019 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-          w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,

-          oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,

-          oferty złożone po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone, chyba, że osoba składająca ofertę zwróci się o jej zwrot,

-          osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie rekrutacja zgoda dane-technika.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

przesłuchanie - wiolonczela

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

muzyk orkiestrowy – wiolonczela tutti

 

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 13.06.2018 roku na godz. 10.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) J. S. Bach – Suity – dwie kontrastujące części

2) J. Haydn – Jeden z koncertów do wyboru nr.1 C-Dur, nr2 D-Dur, część pierwsza z kadencją.

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe

            W. A. Mozart – uwertura do opery ‘Wesele Figara’ t.27-53, t.105-126

            L. v. Beethoven – V symfonia, część III t.140-218

            J. Brahms – II symfonia, część II. Do t.15

            P. Czajkowski – VI symfonia, część II t.1-24

            R. Strauss – Don Juan, od litery ‘R’ do ‘T’

            D. Szostakowicz – V symfonia, numery od 89-92

           

 

 

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

           

2.      Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny oraz CV,

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-          dokumenty proszę składać do dnia 08.06.2018 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-          dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.            


przesłuchanie - fagot

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

 

muzyk solista I głos w sekcji fagotów z obowiązkiem gry na kontrafagocie

 

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 13.06.2018 roku na godz. 14.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

 

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) W.A. Mozart – Koncert B-Dur KV 191, część pierwsza i druga z kadencjami

2) Utwór o charakterze wirtuozowskim

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe:

            W.A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara

            L.v.Beethoven – IV Symfonia B-Dur, część 4.

            P.Czajkowski – VI Symfonia, część pierwsza, do t.13

            N.Rimski-Korsakow – Szecherezada, część druga od t.5 i od t.323

            M. Ravel – Koncert fortepianowy G-Dur, część trzecia, partia obu fagotów, od t.4 nr.14

            O.Respighi – Trittico Botticeliano, część druga nr.20 do nr.22

            M.Ravel – Bolero, od t.41 do nr.3

            D.Szostakowicz – IX symfonia, część czwarta od t.10, część piąta do t.27

            I. Strawiński – Święto wiosny, Introdukcja

           

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

 

2.      Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny oraz CV,

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-          dokumenty proszę składać do dnia 08.06.2018 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-          dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-          dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.   


przesłuchanie - skrzypce

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

muzyk orkiestrowy – skrzypce tutti

 

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 12.06.2018 r. na godz. 11.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) J. S. Bach – Suity i Partity – dwie kontrastujące części

2) W.A. Mozart – Wybrany koncert skrzypcowy: G-Dur (KV216), D-Dur (KV218) lub A-Dur    
    (KV219) – Część pierwsza z kadencją

3) Utwór o charakterze wirtuozowskim

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe:

            W. A. Mozart – Symfonia Es-Dur KV 543, część czwarta do t.42

            R. Schumann – II symfonia, część druga do t. 56

            J. Brahms – I symfonia, część druga do t.38

            R. Strauss – Don Juan, do t. 64

            S. Prokofiev – Symfonia klasyczna, część pierwsza do litery ‘G’

            D. Szostakowicz – V symfonia, część IV do t.41

           

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

               

 

2.      Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny oraz CV,

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-          dokumenty proszę składać do dnia 08.06.2018 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.   


Ogłoszenie o pracę

 

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

 

Pracownik techniczny, konserwator – obsługa widza i sceny

 

1)        Główne obowiązki:

-          Obsługa sceny podczas prób i koncertów odbywających się w Filharmonii oraz koncertów wyjazdowych,

-          Przygotowanie odpowiedniego sprzętu technicznego, załadunek i wyładunek sprzętu oraz instrumentów muzycznych,

-          Obsługa widza w czasie koncertów, m.in. czynności biletera,

-          Obsługa urządzeń technicznych,

-          Usuwanie bieżących usterek oraz drobne naprawy sprzętu i instalacji znajdujących się w budynku Filharmonii,

 

2)        Wymagania konieczne:

-          wykształcenie min. średnie,

-          zaangażowanie w wykonywaną pracę,

-          bardzo dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie, systematyczność,

-          komunikatywność,

-          umiejętność pracy pod presją czasu,

-          wysoka kultura osobista,

 

3)        Wymagania pożądane:

-          prawo jazdy kategorii B,

-          doświadczenie pracy w instytucji kultury,

 

4)        Oferujemy:

-          umowę o pracę (pełny etat),

-          bardzo ciekawą i odpowiedzialna pracę,

-          możliwość rozwoju zawodowego,

-          przyjazne środowisko pracy.

 

5)        Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny oraz informacje (w formie CV), o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

-          kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

6)        Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-          Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja/pracownik techniczny” proszę składać do dnia 26.02.2018 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-          w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,

-          oferty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-          osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

-          osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,

a oferty zostaną zniszczone.


Ogłoszenie o pracę

 

 

Nabór na stanowisko: Asystent/ka dyrektora - obsługa sekretariatu

 

1)      Opis stanowiska:

-        zarządzanie terminarzem Dyrektora,

-        bieżąca organizacja pracy sekretariatu,

-        obsługa gości i interesantów,

-        prowadzenie ewidencji i koordynowanie obiegu dokumentów,

-        odbieranie i dostarczanie dokumentacji (poczta),

-        przestrzeganie terminowości załatwiania spraw,

-        archiwizacja dokumentacji.

 

2)      Wymagania:

-        wykształcenie min. średnie,

-        zaangażowanie w wykonywaną pracę,

-        bardzo dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie, systematyczność,

-        komunikatywność,

-        umiejętność pracy pod presją czasu,

-        wysoka kultura osobista,

-        komunikatywna znajomość języka angielskiego,

-        umiejętność obsługi komputera oraz programu MS Office.

 

3)      Oferujemy:

-        umowę o pracę (pełny etat),

-        bardzo ciekawą i odpowiedzialna pracę,

-        możliwość rozwoju zawodowego,

-        przyjazne środowisko pracy.

 

4)      Wymagane dokumenty:

-        list motywacyjny,

-        curriculum vitae,

-        kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

5)      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-        Dokumenty proszę składać do dnia 29.12.2017 r. na adres email:  kadry@filharmonia.jgora.pl

 lub w wersji papierowej na adres:

 Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra


księgowy - kasjer

Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w  Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko: 

1.      Stanowisko pracy: KSIĘGOWY-KASJER,

 

2.      Wymiar etatu : pełen etat,

 

3.      Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

 

4.      Miejsce wykonywania pracy : Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, Dział Księgowości, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra

 

5.      Ilość wolnych stanowisk : 1

 

6.      Wymagania niezbędne:

 

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,

d)     nieposzlakowana opinia,

e)      wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe, ekonomiczne,

f)       doświadczenie zawodowe – minimum 2 letni staż pracy na stanowisku księgowego,

g)      znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości, 
h) znajomość gospodarki kasowej w jednostce sektora finansów publicznych, 
i)  znajomość obsługi komputera (Word, Exel).

 

7.      Wymagania dodatkowe:

 

a)      wysoka kultura osobista,

b)      dobra organizacja pracy własnej,

c)      umiejętność pracy w zespole,

d)     sumienność i rzetelność,

e)      komunikatywność,

f)       zaangażowanie i kreatywność,

g)      radzenie sobie w warunkach stresu,

h)      łatwość nawiązywania kontaktów.

 

8.      Zadania wykonywane na stanowisku:

 

a)      pobieranie i wypłata gotówki,

b)      sporządzanie przelewów bankowych,

c)       prowadzenie na bieżąco dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d)       wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego zgodnie z dekretacją,

e)       przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą,

f)        wykonywanie innych czynności w zakresie księgowości zleconych przez przełożonego lub Dyrektora.  

9.    Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

4.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

5.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6.      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

7.      kserokopie posiadanych świadectw pracy,

8.      kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 

10.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 60 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem „Nabór na stanowisko: księgowa-kasjer” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2017r.

  
11.    Warunki pracy:

Stanowisko pracy w pomieszczeniu dwuosobowym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.


Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ogłasza przesłuchanie na stanowisko:
 
muzyk solista I głos w sekcji trąbek
 
Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 06.09.2017 roku na godz. 13.00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
Oferty proszę składać do 01.09.2017 na adres : kadry@filharmonia.jgora.pl
lub: Filharmonia Dolnośląska
w Jeleniej Górze
ul. Piłsudskiego 60
58-500 Jelenia Góra
tel. 075/75 381 61 (sekretariat)
 
Program przesłuchań:
ETAP I
1) Pierwsza i druga część jednego z koncertów:
J. N. Hummel – Koncert na trąbkę Es-Dur
J. Haydn – Koncert na trąbkę (b) Es-Dur
2) Utwór o charakterze wirtuozowskim
 
ETAP II
1) Partie orkiestrowe
L. v Beethoven – Uwertura Leonora III – od litery ‘D’ do ‘E’ (solo)
M. Musorgski – Obrazki z wystawy – Promenada
M. Musorgski – Obrazki z wystawy – Samuel Goldberg i Szmul
N. Rimski-Korsakow – Szecherezada – cz. II od litery ‘H’ do ‘L’, cz. IV litery ‘B’-‘E’; ‘Q’-‘R’
J. Brahms – II symfonia – cz. I od litery ‘H’, od litery ‘M’
O. Respighi – Pinie Rzymskie – cz. I
I. Strawiński – Pietruszka (1948) – cz. III nr. 134-139
B. Bartok – Koncert na orkiestrę – cz. II t. 90-123, cz. V t. 211-244
G. Mahler – V symfonia – cz. I – od początku do numeru 14
P. Czajkowski – IV symfonia – cz. I
 
Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.


Ogloszenie

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

muzyk solista w grupie altówek

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 21.09.2016 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

Oferty proszę składać do 13.09.2016 r. na adres :  kadry@filharmonia.jgora.pl

                                                                             lub: Filharmonia Dolnośląska

                                                                                       w Jeleniej Górze

                                                                                       ul. Piłsudskiego 60

                                                                                       58-500 Jelenia Góra

                                                                                       tel. 075/75 381 61 (sekretariat)

 

Program przesłuchania:

I etap

1) C. Stamitz- Koncert D-dur (I część z kadencją)

lub

F. A. Hoffmeister- Koncert D-dur (I część z kadencją)

2) J.S. Bach -Dwie kontrastujące części z suit wiolonczelowych lub sonat i partit skrzypcowych

3) Utwór dowolny lub część koncertu dowolnego

 

II etap

Studia orkiestrowe tutti:

1) B. Smetana; Uwertura do Sprzedanej narzeczonej, takty 1-8, 52-111

2) D. Szostakowicz; Symfonia V cz. I- od taktu 7 przed 16 do 6 taktu po 16.

3) F. Mendelssohn; Sen nocy letniej, Scherzo.

4) R. Strauss; Don Juan; od początku do taktu 14 po A, od C do 17 taktu po C oraz od 14 taktu przed literą W do 17 taktu po literze X.

5) S. Prokofiev; Symfonia klasyczna, cz. I

 

Partie solowe:

1) R. Strauss; Don Kichot (Quixote) od 6 taktu przed 15 do 5 taktu po 16 oraz od 10 taktu przed 30 do 5 taktu po 33.

2) M. Ravel; Ma mere L`Oye (Moja matka gęś) cz. V

 

 

Wymagane doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego.

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.


Ogłoszenie

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

 

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

muzyk orkiestrowy skrzypce tutti

 

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 01.03.2016 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

Oferty proszę składać do 22.02.2016 r. na adres :  kadry@filharmonia.jgora.pl

                                                                             lub: Filharmonia Dolnośląska

                                                                                     w Jeleniej Górze

                                                                                     ul. Piłsudskiego 60

                                                                                     58-500 Jelenia Góra

                                                                                     tel. 075/75 381 61 (sekretariat)

 

Program przesłuchania:

 

1)      Wolfgang Amadeusz Mozart – Koncert cz. I z kadencją

2)      Dowolny koncert z epoki romantyzmu lub XX wieku cz. I z kadencją

3)      Dowolny utwór o charakterze wirtuozowskim.

 

Partie orkiestrowe:

 

1)      Robert Schumann – II Symfonia C-dur cz. II Scherzo Allegro vivace

2)      Richard Strauss – Don Juan od litery A do litery D

3)      Felix Mendelssohn-Bartholdy – IV Symfonia Włoska cz. IV Saltarello

4)      Piotr Czajkowski – Uwertura fantazja Romeo i Julia Allegro giusto

 

 

Wymagane doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego.

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora. 


Ogłoszenia o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60

 

ogłasza przesłuchanie na stanowisko

 

I głos prowadzący sekcji kontrabasów

 

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 02.03.2015 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

Oferty można składać do dnia 27.02.2015 roku na adres : 

kadry@filharmonia.jgora.pl

lub:       

Filharmonia Dolnośląska

w Jeleniej Górze

ul. J. Piłsudskiego 60

58-500 Jelenia Góra

tel. 075/75 381 61 (sekretariat)

 

Program przesłuchania:

 

Do wyboru jeden koncert klasyczny cz. I i II ( cz. I z kadencją):

1) Karl Ditters von Dittersdorf – Koncert na kontrabas E-dur (D-dur),

2) Johann Baptist Vanhal – Koncert na kontrabas D-dur (C-dur),

3) Johann Matthias Sperger – Koncert na kontrabas A-dur nr 11,

4) Johann Matthias Sperger – Koncert na kontrabas D-dur nr 16.

 

Studia orkiestrowe:

1) Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia Nr 40 g-moll KV 550, cz. I i IV,

2) Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia Nr 41 C-dur KV 551, cz. IV,

3) Wolfgang Amadeus Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara.

 

Studia orkiestrowe, tutti:

1) Ludwig van Beethoven – Symfonia Nr 3 Es-dur op. 55, cz. III Scherzo,

2) Ludwig van Beethoven – Symfonia Nr 5 c-moll op. 67, cz. III Allegro,

3) Ludwig van Beethoven – Symfonia Nr 9 d-moll op. 125, recitativo z cz. IV,

4) Johannes Brahms – Symfonia nr 2, cz. IV,

5) Bedřich Smetana – Uwertura do opery Sprzedana narzeczona.

 

 

Akompaniatora należy zabezpieczyć we własnym zakresie.


Oferty pracy

Ogłoszenia o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. J. Piłsudskiego 60

zatrudni pracownika w Dziale Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju


Obowiązki:

- Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i o płatność w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych oraz programów operacyjnych.

- Formalny nadzór nad procesem realizacji projektów pod względem zgodności z umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym .

- Przygotowywanie sprawozdań okresowych i końcowych, wniosków o płatności, harmonogramów płatności

- Prowadzenie dokumentacji projektu.

- Korespondencja i współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi przy realizacji projektu.

- Archiwizacja dokumentacji rozliczeniowej.

- Prowadzenie strony internetowej, także w języku angielskim.

 

Nasze oczekiwania:

- Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: ekonomia).

- Wiedza z zakresu kwalifikowalności wydatków i rozliczeń projektów unijnych.

- Biegła obsługa pakietu MS Office.

- Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym.

 

Oferujemy:

- Atrakcyjny system wynagrodzeń.

- Pracę w dynamicznie rozwijającej się Instytucji.

 

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail magdalena.zawadzka@filharmonia.jgora.pl do dnia 06.10.2014 roku.


Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. J. Piłsudskiego 60

 

ogłasza przesłuchanie na stanowisko

 

prowadzący grupę II skrzypiec

 

wymagania: ukończone studia na wydziale instrumentalnym, w specjalności skrzypce,

                     pozytywnie zagrany egzamin.

 

Egzamin wyznacza się na dzień  03.09.2014 r. na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

Oferty proszę składać na adres :  kadry@filharmonia.jgora.pl

                                                     lub :      Filharmonia Dolnośląska

                                                                   w Jeleniej Górze

                                                                   ul. J. Piłsudskiego 60

                                                                   58-500 Jelenia Góra

                                                                   tel. 075/75 381 61 (sekretariat)

      Program przesłuchania :

 1. Johann Sebastian Bach – Sonata ( 2 kontrastujące części ) lub Ciaccona
 2. Wolfgang Amadeus Mozart – I część koncertu na skrzypce solo wraz z kadencją (D-dur, G-dur lub A-dur)
 3. Dowolny utwór solowy o charakterze wirtuozowskim.

Partie solo orkiestrowe:

 1. Béla Bartók – Divertimento na smyczki cz. I i III (partie solo II skrzypiec)
 2. Joseph Haydn – Symfonia pożegnalna fis-moll nr 45 (końcowa partia II skrzypiec)
 3. Johannes Brahms – I Symfonia c-moll op. 68 (solo I skrzypiec)

Partie orkiestrowe:

 1. Richard Strauss – Don Juan op. 20 (I-sza strona)
 2. Robert Schumann – II Symfonia C-dur op. 61 (Scherzo)
 3. Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia C-dur Jowiszowa KV 551 (początek finału)
 4. Johannes Brahms – I Koncert fortepianowy ( finał II skrzypiec )

 

Akompaniatora należy zabezpieczyć we własnym zakresie.

Filharmonia posiada możliwość krótkotrwałego zakwaterowania w pomieszczeniu służbowym (do czasu znalezienia lokum).Ogłoszenia o pracę

 Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. J. Piłsudskiego 60

ogłasza przesłuchanie na stanowisko

prowadzący grupę II skrzypiec

wymagania: ukończone studia na wydziale instrumentalnym, w specjalności –

                      skrzypce,

                      staż pracy : minimum 2 lata w orkiestrze symfonicznej,

                      pozytywnie zagrany egzamin

Egzamin wyznacza się na dzień  28.05.2014 r. godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Oferty proszę składać na adres :  kadry@filharmonia.jgora.pl

                                                         lub :      Filharmonia Dolnośląska

                                                                       w Jeleniej Górze

                                                                       ul. J. Piłsudskiego 60

                                                                       58-500 Jelenia Góra

                                                                       tel. 075/75 381 61 (sekretariat)

 

Program przesłuchania :

 

 1. Johann Sebastian Bach – Sonata ( 2 kontrastujące części ) lub Ciaccona
 2. Wolfgang Amadeus Mozart – I część koncertu na skrzypce solo wraz z kadencją (D-dur, G-dur lub A-dur)
 3. Dowolny utwór solowy o charakterze wirtuozowskim.

Partie solo orkiestrowe:

 1. Béla Bartók – Divertimento na smyczki cz. I i III (partie solo II skrzypiec)
 2. Joseph Haydn – Symfonia pożegnalna fis-moll nr 45 (końcowa partia II skrzypiec)
 3. Johannes Brahms – I Symfonia c-moll op. 68 (solo I skrzypiec)

Partie orkiestrowe:

 1. Richard Strauss – Don Juan op. 20 (I-sza strona)
 2. Robert Schumann – II Symfonia C-dur op. 61 (Scherzo)
 3. Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia C-dur "Jowiszowa" KV 551 (początek finału)
 4. Johannes Brahms – I Koncert fortepianowy d-moll ( finał II skrzypiec )

 

      Akompaniatora należy zabezpieczyć we własnym zakresie.

Filharmonia posiada możliwość krótkotrwałego zakwaterowania w pomieszczeniu służbowym (do czasu znalezienia lokum).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. J. Piłsudskiego 60

ogłasza przesłuchanie na stanowisko

zastępca koncertmistrza sekcji wiolonczel i kontrabasów

wymagania: ukończone studia na wydziale instrumentalnym, w specjalności –

                      wiolonczela,

                      staż pracy : minimum 2 lata w orkiestrze symfonicznej,

                      pozytywnie zagrany egzamin

Egzamin wyznacza się na dzień  28.05.2014 r. godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Oferty proszę składać na adres :  kadry@filharmonia.jgora.pl

                                                         lub :      Filharmonia Dolnośląska

                                                                       w Jeleniej Górze

                                                                       ul. J. Piłsudskiego 60

                                                                       58-500 Jelenia Góra

                                                                       tel. 075/75 381 61 (sekretariat)

Program przesłuchania :

1. Johann Sebastian Bach – Suita (kontrastujące części)
2. Joseph Haydn – Koncert D-dur I cz. z kadencją oraz Koncert C-dur I cz. z kadencją
3. Dowolny utwór solowy o charakterze wirtuozowskim lub jedna część koncertu romantycznego.

Partie solo orkiestrowe:

 1. Johannes Brahms – II Koncert fortepianowy B-dur, cz. III
 2. Gioachino Rossini – „Wilhelm Tell”
 3. Richard Strauss – Don Kichot (wybrane fragmenty)

Partie orkiestrowe:

 1. Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia D- dur „Haffnerowska” KV386
 2. Ludwig van Beethoven – III Symfonia Es-dur „Eroica” cz. II
 3. Ludwig van Beethoven – V Symfonia c-moll, cz. II
 4. Piotr Czajkowski – IV Symfonia f-moll, cz. I i II
 5. Richard Strauss – „Don Juan”, początek do litery B, od 10 taktu po literze V

      Akompaniatora należy zabezpieczyć we własnym zakresie.

Filharmonia posiada możliwość krótkotrwałego zakwaterowania w pomieszczeniu służbowym (do czasu znalezienia lokum).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. J. Piłsudskiego 60

Ogłasza przesłuchanie na stanowisko

 

waltornia – I głos solista

 

wymagania: ukończone studia na wydziale instrumentalnym, w specjalności –

                      waltornia,

                      staż pracy : minimum 2 lata w orkiestrze symfonicznej,

                      pozytywnie zagrane przesłuchanie

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 28.05.2014 godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

Oferty proszę składać na adres :  kadry@filharmonia.jgora.pl

                                                         lub:       Filharmonia Dolnośląska

                                                                       w Jeleniej Górze

                                                                       ul. J. Piłsudskiego 60

                                                                       58-500 Jelenia Góra

                                                                       tel. 075/75 381 61 (sekretariat)

Program przesłuchania:

 

Utwory solowe do wyboru:

    1)      Wolfgang Amadeus Mozart – II Koncert Es-dur KV 417 cz. 1,
    2)      Wolfgang Amadeus Mozart – IV Koncert Es-dur KV 495 cz. 1
    3)      Richard Strauss – Koncert Es-dur nr 1 cz. 1

Studia orkiestrowe:

    1)      Ludwig van Beethoven – Symfonia nr 3 Eroica część 3 trio
    2)      Ludwig van Beethoven – Symfonia nr 6 Pastoralna op. 68
    3)      César Franck – Symfonia d-moll
    4)      Maurice Ravel – Bolero solo
    5)      Piotr Czajkowski – IV Symfonia cz. 1
    6)      Piotr Czajkowski – V Symfonia cz. 2 andante cantabile
    7)      Antonin Dvorak – 9 Symfonia Z nowego świata op. 95
    8)      Richard Strauss – Dyl Sowizdrzał początek


Koncertmistrz orkiestry

Aktualne oferty pracy

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. J. Piłsudskiego 60

ogłasza egzamin na stanowisko koncertmistrza orkiestry.

Wymagania:

- ukończone studia na wydziale instrumentalnym, w specjalności – skrzypce,
- staż pracy minimum 4 lata w orkiestrze symfonicznej,
- pozytywnie zagrany egzamin


Egzamin wyznacza się na dzień 27.02.2013 r. godz. 13.00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

Oferty proszę składać na adres : kadry@filharmonia.jgora.pl
lub : Filharmonia Dolnośląska
w Jeleniej Górze
ul. J. Piłsudskiego 60
58-500 Jelenia Góra
tel. 075/75 381 61 (sekretariat)

 

Program przesłuchania :

1) J. S. Bach – do wyboru 2 pierwsze części z Sonat: g-moll, a-moll, C-dur lub Ciaccona z II Partity d-moll na skrzypce solo,
2) W. A. Mozart – I część koncertu skrzypcowego z kadencją do wyboru G-dur KV 216, D-dur KV 218 i A-dur KV 219,
3) Pierwsza część XIX lub XX-wiecznego koncertu wirtuozowskiego z kadencją, do wyboru,
4) Solówki koncertmistrzowskie:
J. S. Bach – Erbarme dich
R. Strauss – Ucieszne figle Dyla Sowizdrzała (Till Eulenspiegel lustige Streiche)
Życie bohatera ( Ein Heldenleben)
N. Rimski – Korsakow - Szeherezada
J. Brahms – I Symfonia

 

Akompaniatora należy zabezpieczyć we własnym zakresie.

  edycja edycja komunikatu >>
usun


Ogłoszenia o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. J. Piłsudskiego 60
 
ogłasza konkurs na stanowisko
 
waltornia – I głos solo
 
wymagania: ukończone studia na wydziale instrumentalnym, w specjalności –
                      waltornia,
                      staż pracy : minimum 2 lata w orkiestrze symfonicznej,
                      pozytywnie zagrane przesłuchanie
 
 
Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 13 czerwca 2012 r. o godz. 13.00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
 
Oferty proszę składać na adres : kadry@filharmonia.jgora.pl
                                                         lub:       Filharmonia Dolnośląska
                                                                       w Jeleniej Górze
                                                                       ul. J. Piłsudskiego 60
                                                                       58-500 Jelenia Góra
                                                                       tel. 075/75 381 61 (sekretariat)
 
Program przesłuchania:
 
Utwory solowe do wyboru:
1)      Wolfgang Amadeus Mozart – II Koncert Es-dur KV 417 cz. 1,
2)      Wolfgang Amadeus Mozart – IV Koncert Es-dur KV 495 cz. 1
3)      Richard Strauss – Koncert Es-dur nr 1 cz. 1
 
Studia orkiestrowe:
1)      Ludwig van Beethoven – Symfonia nr 3 Eroica część 3 trio
2)      Ludwig van Beethoven – Symfonia nr 6 Pastoralna op. 68
3)      César Franck – Symfonia d-moll
4)      Maurice Ravel – Bolero solo
5)      Piotr Czajkowski – IV Symfonia cz. 1
6)      Piotr Czajkowski – V Symfonia cz. 2 andante cantabile
7)      Antonin Dvorak – 9 Symfonia Z nowego świata op. 95
8)      Richard Strauss – Dyl Sowizdrzał początek
 
      Akompaniatora należy zabezpieczyć we własnym zakresie.


strzałka do góry