ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > Przedmiot działalności i kompetencjePrzedmiot działalności i kompetencje

Siedzibą Filharmonii jest miasto Jelenia Góra, terenem działania jest terytorium RP i zagranica. Podstawowym działaniem Filharmonii jest prowadzenie działalności kulturalnej , której celem jest upowszechnianie muzyki oraz zaspakajanie potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.

 

Działalność Filharmonii sklasyfikowano według usług: Polskiej Klasyfikacji Działalności 9001Z.

 

Zakres działania Filharmonii obejmuje w szczególności: - prezentacje i upowszechnianie muzycznego dorobku polskiej kultury narodowej, a także najbardziej wartościowych dzieł światowej literatury muzycznej - rozwijanie, kultywowanie oraz upowszechnianie tradycji narodowych i regionalnych w dziedzinie muzyki - edukację muzyczną dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie muzyki wśród dzieci i młodzieży - współpracę i wymianę doświadczeń z innymi instytucjami kultury w kraju i za granicą.

 

Cele i zadania Filharmonia realizuje poprzez organizowanie:

- koncertów symfonicznych i oratoryjnych - koncertów kameralnych i recitali

- audycji i koncertów umuzykalniajacych dla dzieci i młodzieży

- festiwali i konkursów

- innych form prezentacji muzyki i wiedzy o muzyce oraz jej twórcach.

 

 Od 2012r. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze jest członkiem Zrzesznia Filharmonii Polskich

 

Wynajmujemy, po konkurencyjnych cenach:

- klimatyzowane sale koncertowe z przeznaczeniem na multimedialne konferencje oraz sympozja

- nowoczesne studio nagrań dla zespołów kameralnych, rozrywkowych oraz orkiestr.

 

 

 


strzałka do góry