ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > Organy zarządzające i doradczeOrgany zarządzające i doradcze

DYREKTOR

Filharmonią zarządza Dyrektor, reprezentując ją na zewnątrz, samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektorem od 01.09.2023 roku jest Marek Wroniszewski.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sprawuje nadzór i kontrolę w zakresie zagadnień finansowo-księgowych w instytucji i ponosi za nie odpowiedzialność, jest powoływany i odwoływany przez dyrektora. Główny księgowy - Pachulec Annette.

ORGAN DORADCZY

Rada Artystyczno-Programowa pełni rolę doradczą w sprawach artystycznych, w szczególności do zadań Rady należy wyrażanie opinii na temat: - istotnych spraw dotyczących rozwoju Filharmonii, - planów repertuarowych i obsady, - innych spraw związanych z działalnością koncertową.


strzałka do góry