ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > Zamówienia powyżej 30 tys. EuroDostawa instrumentu muzycznego dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Link do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82548f07-f5e2-4b2f-ac74-6d4ed15f4c3f


Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Dolnośląskiej

Postępowanie prowadzone na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c7710c20-2831-4dd9-a246-669e57ff4e8b


 


Remont części elewacyjnej i dachów budynku Filharmonii

Postępowanie prowadzone elektronicznie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/989b801a-6ccb-408a-a36b-a92487800cfd


Zamówienie publiczne ZP/DT/1/2020

W załączeniu SWIZ z załącznikami.

Załącznik: SIWZ (SIWZ_ZP-DT-1-2020.pdf)
Załącznik: wzór umowy (Załącznik nr 2_wzór umowy.pdf)
Załącznik: oświadczenie 1 (Załącznik nr 3_oświadczenie_wykluczenie.doc)
Załącznik: oświadczenie 2 (Załącznik nr 4_oświadczenie_spełnianie warunków.doc)
Załącznik: oświadczenie 3 (Załącznik nr 5_oświadczenie_grupa kapitałowa.doc)
Załącznik: OPZ (Załącznik nr 6_szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf)
Załącznik: koncepcja (Załącznik nr 8_koncepcja.7z)
Załącznik: wykaz dostaw (Załącznik nr 9_wykaz dostaw.doc)
Załącznik: logotyp (Załacznik nr 10_logotyp.7z)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry