ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > Zamówienia powyżej 130 tys. złUsługi sprzątania obiektu Filharmonii oraz terenów zewnętrznych w 2024 roku

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia pod linkiem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-558a6860-7ed2-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego

Postępowanie prowadzone na platformie e-Zamówienia pod linkiem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2474a3fa-0d72-11ed-8000-d680d39e541a


Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia pod linkiem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ffb36758-f906-11ec-8000-d680d39e541a


Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego

Postępowanie prowadzone jest na platformie eZamówienia. Link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7fa2532f-ebc2-11ec-9a86-f6f4c648a056


Modernizacja central wentylacyjnych oraz dostawa i montaż układów klimatyzacji

Linkt do strony prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f5f2059f-d1ed-4fa8-8a16-402ca1122315


Usługi sprzątania obiektu Filharmonii oraz terenów zewnętrznych

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/648bd7f1-22a5-4c8e-bdc2-ae39807e6828


Dostawa instrumentu muzycznego dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Link do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82548f07-f5e2-4b2f-ac74-6d4ed15f4c3f


Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Dolnośląskiej

Postępowanie prowadzone na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c7710c20-2831-4dd9-a246-669e57ff4e8b


 


Remont części elewacyjnej i dachów budynku Filharmonii

Postępowanie prowadzone elektronicznie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/989b801a-6ccb-408a-a36b-a92487800cfd


Zamówienie publiczne ZP/DT/1/2020

W załączeniu SWIZ z załącznikami.

Załącznik: SIWZ (SIWZ_ZP-DT-1-2020.pdf)
Załącznik: wzór umowy (Załącznik nr 2_wzór umowy.pdf)
Załącznik: oświadczenie 1 (Załącznik nr 3_oświadczenie_wykluczenie.doc)
Załącznik: oświadczenie 2 (Załącznik nr 4_oświadczenie_spełnianie warunków.doc)
Załącznik: oświadczenie 3 (Załącznik nr 5_oświadczenie_grupa kapitałowa.doc)
Załącznik: OPZ (Załącznik nr 6_szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf)
Załącznik: koncepcja (Załącznik nr 8_koncepcja.7z)
Załącznik: wykaz dostaw (Załącznik nr 9_wykaz dostaw.doc)
Załącznik: logotyp (Załacznik nr 10_logotyp.7z)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry