ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > Stanowienie aktówAkty wewnętrzne

1.    W Filharmonii wydawane są następujące akty wewnętrzne:
a)    Regulaminy
b)    Zarządzenia
c)    Instrukcje
d)    Polecenia
e)    Upoważnienia


2.    Wydawanie aktów wewnętrznych należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora.


3.    Opracowanie aktów wewnętrznych należy do komórki organizacyjnej, której zakresu działania dotyczy. Natomiast nadzór i kontrola opracowania należy do obowiązków wydającego akt wewnętrzny.


4.    Oryginały aktów wewnętrznych Filharmonii oraz władz nadrzędnych przechowuje sekretariat. Kopie dokumentów otrzymują poszczególne komórki organizacyjne według właściwości dokumentów.


strzałka do góry