ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > Kadra > Orkiestra<center><u><b>ORKIESTRA</b></u></center>

 


I skrzypce


Tełewiak Bartłomiej - koncertmistrz orkiestry 


Wieliński Miłosz - zastępca koncertmistrza


Antosik Ewa 


Czekańska Marta


Gołubińska Ewa 


Herbowska Emilia 


Honczar Marta


Kamińska Joanna


Maksymow Jerzy  


Movlian-Cichoń Irina


Rajkowska-Raksa Ewa


Ślubowski Łukasz 


Wysocka Natalia 


 


II skrzypce


Marcinów Jacek - głos prowadzący 


Bartoszewicz Karol - zastępca


Burdzy Roksana 


Hryniewicz Wojciech


Kisiołek Grzegorz


Kowzan Andrzej 


Kucharska Eliza


Stelmach-Kuchnia Beata


Szulc-Śledzik Małgorzata


 


Altówki


Piwowarczyk Anna - głos prowadzący


Ciszek Alicja  - zastępca 


Janik Bożena


Juryś Agata


Kisiołek Teresa


Predel Agnieszka


Pukalska Barbara


Wasiucionek Bożena 


 


Wiolonczele


Baran Maciej - koncertmistrz wiolonczel i kontrabasów


Kolendo Maciej - zastępca


Butryn Monika 


Golian Małgorzata


Grzelak Zuzanna 


Koralewska Maria


Kościelna-Mendyka Beata 


Siepietowska Zuzanna 


Wisiorek Krzysztof


 


Kontrabasy


Madej Łukasz - głos prowadzący


Filip Mateusz - zastępca 


Iwanek Tomasz 


Jaworska Aleksandra


 


Flety


Fender-Kolendo Marta - kierownik sekcji


Wilczura Zuzanna


Zioło Anna 


 


Oboje


Kolendo Aneta - kierownik sekcji


Jankowska Martyna / Lipińska Patrycja


Leszczyńska-Kołodziej Joanna


 


Klarnety


Kolendo Bartosz - kierownik sekcji


Pelc Witold


Rot Mateusz 


 


Fagoty


Suchowierzch Tomasz - kierownik sekcji 


Krupa Ryszard


Liszka Joanna 


 


Waltornie


Rajkowski Marcin - kierownik sekcji 


Flieger Marek 


Klepczuk Alicja 


Kubielas Paweł


Suchowierzch Małgorzata


 


Trąbki


Juryś Paweł  - kierownik sekcji


Swianiewicz Jerzy


Wróbel Seweryn 


 


Puzony


Popiołek Patryk - kierownik sekcji


Mendyka Mateusz 


Nowak Artur


 


Perkusje


Kujawa Tomasz - kierownik sekcji


Bogdanowicz Jakub 


Galicki Tomasz


 


Prelegent


Moryc Joanna


Szabla Joanna 


 


Inspektor orkiestry


Popiołek Patryk


 


strzałka do góry