ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > OrganizacjaOrganizacja

UCHWAŁA NR 6247/VII/22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 07 grudnia 2022 roku

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz.  194) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie, bez uwag, przedstawiony przez dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze projekt Regulaminu Organizacyjnego.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się członkowi zarządu właściwemu do spraw społecznych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry