ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > 2023Ogłoszenie o sprzedaży foteli

W załaczeniu ogłsozenie o sprzedaży foteli.
Zapraszamy do składania ofert.

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie o sprzedazy foteli.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe - sprzedaż energii elektrycznej

     Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość wyrażona w złotych nie przekracza 30 000 euro, a którego przedmiotem jest zadania pn. „Sprzedaż energii elektrycznej dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze” w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z p zm.) dla obiektu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego 60:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry