ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > Ogłoszenia o pracęogłoszenie o pracę

ZMIANA TERMINU PRZESŁUCHANIA!

 

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

 ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

muzyk tutti w grupie kontrabasów

  

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 28.09.2021 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.    Program przesłuchań:

 

ETAP I

K.Ditters von Dittersdorf koncert kontrabasowy D-Dur, część pierwsza;

lub S.Kusewicki – koncert kontrabasowy op.3, część pierwsza

 

ETAP II

Partie orkiestrowe

- W. A. Mozart - 40 symfonia KV 550, część 1. takty .114-138, 191-225

- L. v. Beethoven - V symfonia, część 3. takty 96-218

- M. Glinka - uwertura do opery “Rusłan i Ludmiła” takty 1-19

- P. Czajkowski - VI symfonia, część 1. litera H do 6t po I

- G. Verdi – Messa da requiem, Agnus Dei – od początku do litery A

- G. Mahler - II symfonia, część 1. od numeru 16 (20 taktów)

- R. Strauss - Don Juan, 10t przed literą Q, do 5t przed literą T

- D. Szostakowicz - V symfonia, część 1. od 22 do 4t. po 26


Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.    Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

- dokumenty proszę składać do dnia 27.09.2021 na adres email:  kadry@filharmonia.jgora.pl lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze,                               ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

 

4.    Materiały do pobrania:

           - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz  z klauzula informacyjną.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ogłoszenie o pracę - umowa na zastępstwo

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

 ogłasza przesłuchanie na zastępstwo na stanowisko:

  

muzyk solista I głos w sekcji fletów z obowiązkiem gry na flecie piccolo

 

 Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 15.09.2021r. roku na godz. 13.00  w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

 1.    Program przesłuchań:

ETAP I

1) Pierwsza i druga część jednego z koncertów (pierwsza część z kadencją):

W. A. Mozart – Koncert na flet G–Dur KV 313/285c

W. A. Mozart – Koncert na flet D–Dur KV 314/285d

 

ETAP II

1)  Partie orkiestrowe ( partie pierwszego fletu)

            L. v. Beethoven – VII symfonia A-Dur op.92, I część – takty 63-88

J. Brahms – IV symfonia e-moll op.98, IV część - takty 96-104

J. Brahms – I symfonia c-moll op.68, IV część - takty 38-60

            G. Rossini – Uwertura do opery Wilhelm Tell - takty 191-225

            F. Mendelsohn-Bartholdy – Sen nocy letniej, Scherzo – od litery ‘L’ do końca

            C. Debussy – Popołudnie fauna – od początku do numeru ‘3’

            M. Ravel – Bolero – od początku do numeru ‘1’, od numeru ‘2’ do ‘3’

            M. Ravel – Daphnis i Chloe, II suita – od numeru 176 do 179

            I. Strawiński – Suita z baletu ‘Ognisty ptak’ (1919) – Variation de L’oiseau de feu

 2) Partie orkiestrowe ( partie fletu piccolo )

            G. Rossini – uwertura do opery Sroka Złodziejka

            P. Czajkowski – IV symfonia f-moll, III część – od litery ‘E’ do ‘G’

  Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.      

 

 

2.    Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

- dokumenty proszę składać do dnia 13.09.2021r. na adres email:  kadry@filharmonia.jgora.pl lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze,  ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

4.    Materiały do pobrania:

           - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz     z klauzula informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

Muzyk tutti w grupie altówek /wymiar czasu pracy – pół etatu/

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 27.08.2021 roku na godz. 12.30

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.    Program przesłuchań:

ETAP I

1) C.Stamitz- Koncert D-dur 1 cz. z kadencją lub F.A.Hoffmeister- Koncert D-dur 1 cz. z kadencją

2) Utwór dowolny

ETAP II

Partie orkiestowe:

- Mozart – symfonia 35 „haffnerowska”, 4 część takty 134 - 181

- Smetana - Uwertura do "Sprzedanej narzeczonej" od początku do taktu 111.

- Strauss "Don Juan" od początku do 4 taktu przed B, od C do 5 t. przed D,

- Shostakovich 5 symfonia, 1 część od nr 15 do nr 17; nr 32 do 5t po nr38

- Mendelssohn Scherzo ze "Snu nocy letniej"

- Ravel "Moja matka gęś" cz. V od 6 t. przed nr 3 do 3 t. po nr 3.

 

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.    Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

- dokumenty proszę składać do dnia 25.08.2021 na adres email:  kadry@filharmonia.jgora.pl lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,          58-500 Jelenia Góra,

- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

4.    Materiały do pobrania:

           - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz     z klauzula informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry