ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > Ogłoszenia o pracęOgłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

muzyk orkiestrowy w grupie instrumentów smyczkowych  z obowiązkiem gry na skrzypcach

- wymiar etatu: pełny etat

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 21.02.2023 roku na godz. 13.30 w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Program przesłuchań:

ETAP I

1) J. S. Bach – Sonaty i Partity – dwie kontrastujące części

2) W.A. Mozart – Wybrany koncert skrzypcowy: G-Dur (KV216), D-Dur (KV218) lub A-Dur      (KV219) – Część pierwsza z kadencją

ETAP II

1) Partie orkiestrowe

            W. A. Mozart – Symfonia Es-Dur KV 543, część czwarta do t.42

            R. Schumann – II symfonia, część druga do t. 56

            J. Brahms – I symfonia, część druga do t.38

            R. Strauss – Don Juan, do t. 64

            S. Prokofiev – Symfonia klasyczna, część pierwsza do litery ‘G’

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

I.       Wymagane dokumenty:

-           list motywacyjny oraz CV,

-           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

II.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-           dokumenty proszę składać do dnia 17.02.2023r. na adres email:    kadry@filharmonia.jgora.pl,   lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

 

III.    Materiały do pobrania:

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę na zastępstwo

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

 

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

Muzyk orkiestrowy w grupie instrumentów smyczkowych, z obowiązkiem gry na wiolonczeli (zastępstwo)

- wymiar etatu: pełny etat

 

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 21.02.2023 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

 

Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) J. S. Bach – Suity – dwie kontrastujące części

2) J. Haydn – Jeden z koncertów do wyboru nr.1 C-Dur, nr2 D-Dur, część pierwsza z kadencją.

 

ETAP II

Partie orkiestrowe :

Mozart - symfonia 35, 4 część, (t.57-110; 134-181)

Beethoven - 5 symfonia, 2 część

Brahms - 2 symfonia, 2 część (pierwsze 15 taktów)

 

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

I.       Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny oraz CV,

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

II.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-           dokumenty proszę składać do dnia 17.02.2023r. na adres email:       kadry@filharmonia.jgora.pl,   lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

 

III.    Materiały do pobrania:

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - muzyk.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę


Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ogłasza przesłuchanie na stanowisko

muzyk solista I głos w sekcji klarnetów – ½ etatu


Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 12.10.2022 roku na godz. 13.00 
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

1. Program przesłuchań:

ETAP I 
- C.M. Weber - Koncert klarnetowy Nr 1 f-moll op. 73 cz. 1 i 2 lub W. A. Mozart - Koncert klarnetowy A-dur KV 622 cz. 1 i 2


ETAP II
1)  Partie orkiestrowe: 
- L. van Beethoven - 4 Symfonia op. 60
- L. van Beethoven - 6 Symfonia op. 68
- M. Rimski-Korsakow - Szeherezada
- F. Mendelssohn - Scherzo ze Snu nocy letniej
- A. Borodin - Tańce połowieckie

2)  Utwór dowolny.
 
Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

2. Wymagane dokumenty:
-    list motywacyjny oraz CV,
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
-    dokumenty proszę składać do dnia 30.09.2022 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres:            Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
-    dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
-    dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

4. Materiały do pobrania:
-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
 
Pracownik administracyjny – specjalista w Biurze Koncertowym i Marketingu  
 
1) Główne obowiązki:

- praca w kasie biletowej (sprzedaż biletów i innych produktów Filharmonii, przyjmowanie rezerwacji telefonicznych i e-mailowych, udzielanie informacji o repertuarze, prowadzenie dokumentacji kasowej, rozliczanie wpływów gotówki zgodnie z zasadami obowiązującymi w Filharmonii);

-   administrowanie strony internetowej Filharmonii www.filharmonia.jgora.pl oraz aktualizowanie danych repertuarowych na stronach internetowych portali współpracujących z Filharmonią,

-  przegotowywanie materiałów reklamowych, w tym plakatów i ulotek, grafik na portale społecznościowe, współpraca z drukarnią;
-   obsługa widza w czasie koncertów i innych wydarzeń oraz promocja i reklama Filharmonii w terenie poprzez dystrybucję oferty Filharmonii (afisze, ulotki);

- pozyskiwanie nowych słuchaczy i sponsorów
 
2) Wymagania konieczne:
-   wykształcenie min. średnie,
-   zaangażowanie w wykonywaną pracę,
-   bardzo dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie, systematyczność,
-   komunikatywność,
-   dyspozycyjność (elastyczne godziny pracy)
-   umiejętność pracy pod presją czasu,
-   wysoka kultura osobista,
-   umiejętność obsługi komputera z pakietem biurowym
 
3) Wymagania pożądane:
-   prawo jazdy kategorii B,
-   doświadczenie pracy w instytucji kultury,
-   znajomość topografii powiatu karkonoskiego,
 
4) Oferujemy:
-   umowę o pracę (pełny etat),

- dodatek stażowy do wynagrodzenia zasadniczego (za wysługę lat), premie uznaniowe oraz dopłatę do wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą
-   bardzo ciekawą i odpowiedzialna pracę,
-   możliwość rozwoju zawodowego, w tym przeszkolenie w miejscu pracy z obsługi programu graficznego i administrowania stroną www Filharmonii,
-   przyjazne środowisko pracy
 
5) Wymagane dokumenty:
-   list motywacyjny oraz informacje (w formie CV),
-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
6) Miejsce i termin złożenia dokumentów:
-   Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja/pracownik administracyjny” proszę składać do dnia 02.09.2022 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
-   w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,
-   oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,
-   oferty złożone po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone, chyba, że osoba składająca ofertę zwróci się o jej zwrot,
-   osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry