ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > KomunikatStatus prawny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Realizuje zadania w granicach administracyjnych miasta Płocka.

Organem prowadzącym jest Gmina - Miasto Płock.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku działa na podstawie statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.


strzałka do góry