ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > PRZETARGIPOSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

Postępowania przetargowe dla Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi prowadzone są za pośrednictwem platformy E-ZAMÓWIENIA

Link do postępowań:

 

 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/


Sprawa II/PN/2020

"Remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika 11 w Łodzi".

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 39, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 39. 

Załącznik: Ogłoszenie (II_PN_2020 Ogłoszenie o zamówieniu.docx)
Załącznik: SIWZ (II_PN_2020 SIWZ.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawa I/PN/2020

I/PN/2020 Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Termin składania ofert                     do dnia 17.06.2020 r. godz. 1100

                                                              do dnia 23.06.2020 r. godz. 11:00

 

Termin otwarcia ofert                      17.06.2020 r. godz. 1130 

                                                              23.06.2020 r. godz. 1130 

"Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert oraz odpowiedzi na pytania"

Termin składania ofert: do dnia 25.06.2020r. do godz. 11:00 

Termin otwarcia:  25.06.2020r. godz. 11:30. 

 Zmiana terminu składania ofert oraz odpowiedzi na pytania

 Termin składania ofert: do dnia 30.06.2020r. do godz. 11:00 

Termin otwarcia:  30.06.2020r. godz. 11:30. 

Załącznik: SIWZ (I_PN_2020 SIWZ jednorazówka.doc)
Załącznik: klucz publiczny (I_PN_2020 Załącznik nr 8 do SIWZ - Klucz Publiczny.7z)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

VIII/PN/2019 - Remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika 11 w Łodzi

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego,
piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2019 r. do godz. 09:30.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego
przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.
 

Załącznik: SIWZ (VIII_PN_2019 SIWZ.doc)
Załącznik: Załącznik nr 1 (VIII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz ofertowy-1.doc)
Załącznik: Załącznik nr 6 (VIII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 6 Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc)
Załącznik: Załącznik nr 7 (VIII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 7 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.doc)
Załącznik: Załącznik nr 8 (VIII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 8 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)
Załącznik: Załącznik nr 9 (VIII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 9 Wykaz robót ogólnobudowlanych.doc)
Załącznik: Załącznik nr 10 (VIII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 10 Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.doc)
Załącznik: ogłoszenie (VIII_PN_2019 Ogłoszenie nr 630834.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

VII/PN/2019 -,,Rejestracja pacjentów – remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście – budżet obywatelski - ,,R”’’

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego,

piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2019 r. do godz. 09:30

 

2. Ofertę należy złożyć w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:05.

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2019 r. o godz. 10:00
w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert.

Załącznik: Ogłoszenie (VII_PN_2019_Ogłoszenie nr 605886.doc)
Załącznik: SIWZ (VII_PN_2019 SIWZ.doc)
Załącznik: Zał nr 1 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz ofertowy.doc)
Załącznik: Zał nr 2 (VII_PN_2019_ZAŁĄCZNIK NR 2 STWiOR.rar)
Załącznik: Zał nr 3 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJ.BUD.-WYK.rar)
Załącznik: Zał nr 4 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 4 przedmiary.pdf)
Załącznik: Zał nr 6 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 6 Gwarancja i rękojmia.doc)
Załącznik: Zał nr 7 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 7 Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-.doc)
Załącznik: Zał nr 8 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 8 Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc)
Załącznik: Zał nr 9 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 9 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)
Załącznik: Zał nr 10 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 10 Wykaz robót ogólnobudowlanych.doc)
Załącznik: Zał nr 11 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 11 Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

VI/PN/2019 Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania HIS i EDM wraz z niezbędnym do ich uruchomienia sprzętem.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 32.

Identyfikator postępowania 3de3806e-ded6-47a5-9117-5dc8716c32f5

 

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 32.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

V/PN/2019 ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH, NIEBEZPIECZNYCH ORAZ LEKÓW ODURZAJĄCYCH, PSCYHOTROPÓW I PREKURSORÓW I-R

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2019 r. do godz. 09.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 32.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

IV/PN/2019 ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH, NIEBEZPIECZNYCH ORAZ LEKÓW ODURZAJĄCYCH, PSCYHOTROPÓW I PREKURSORÓW I-R

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2019 r. do godz. 09.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 32.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

IX/PN/2018 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA W OBIEKTACH CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 28.

 

UWAGA! Modyfikacja Załącznika nr 10 do SIWZ (projekt umowy).

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2018 r. do godz. 10:00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 28.

 

 UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NR 2.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 28.

 

 UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NR 3.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2019 r. do godz. 10:00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 28.

 

 UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NR 3.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2019 r. do godz. 10:00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.

 

UWAGA! Modyfikacja treści SIWZ wraz z Załącznikami do SIWZ.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

III/PN/2019 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (FRONT BUDYNKU) CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O. PRZY UL. PRÓCHNIKA 11 W ŁODZI

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2019 r. do godz. 09:45.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

II/PN/2019 ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2019 r. do godz. 09.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul.

Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

I/PN/2019 ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O.

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2019 r. do godz. 09.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.

UWAGA !

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2019 r. do godz. 09.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

XII/PN/2018 DEZYNFEKCJA, MYCIE, PRZEGLĄD, KONSERWACJA, PAKOWANIE I STERYLIZACJA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2019 r. do godz. 09.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO (ZNAK SPRAWY: XI/PN/2018)

Dokumentacja dotycząca przeprowadzenia Dialogu Technicznego (DT) w przedmiocie zamówienia  ,,Dostawa, instalacja i  konfiguracja oprogramowania HIS i EDM wraz z niezbędnym do ich uruchomienia sprzętem realizowana w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do e-usług dla pacjentów oraz wdrożenie podstawowego obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o."” dostępna w zakładce ,,Ogłoszenia".


strzałka do góry