ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 zł5/2024

Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych do Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

13/2023

"Badanie sprawozdań finansowych
Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
za okresy sprawozdawcze 01.01.2023-31.12.2023 oraz 01.01.2024-31.12.2024
oraz sporządzenie sprawozdań z badań"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

12/2023

"Badanie sprawozdań finansowych
Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
za okresy sprawozdawcze 01.01.2023-31.12.2023 oraz 01.01.2024-31.12.2024
oraz sporządzenie sprawozdań z badań"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

11/2023

"Badanie sprawozdań finansowych
Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
za okresy sprawozdawcze 01.01.2023-31.12.2023 oraz 01.01.2024-31.12.2024
oraz sporządzenie sprawozdań z badań"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

8/2023

"Usługa prania dla Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

7/2023

"Usługa ubezpieczenia Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o. w Łodzi"Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

6/2023

"Usługa ubezpieczenia Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o. w Łodzi"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

20/2022

"Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych do Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o."

 

UWAGA!

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 FORMULARZ OFERTOWY ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 2 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY!

 

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 15.11.2022 DO GODZINY 12:00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

19/2022

"Sukcesywna dostawa leków do Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o."

 

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ do dnia 15.11.2022 r. do godz. 12:00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

21/2022

"Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawic do Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

16/2022

"Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych do Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

11/2022

"Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych do Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

13/2022

"Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych do Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

12/2022

"Sukcesywna dostawa leków do Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

10/2022

"Usługa prania dla Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

9/2022

"Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych do Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

8/2022

"Usługa prania dla Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o."

Załącznik: 8/2022 Oświadczenie (8_2022 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia.doc)
Załącznik: 8/2022 Oświadczenie (8_2022 Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o stosowanych środkach.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

7/2022

"Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o., mieszczących się w Łodzi przy ulicach: Próchnika 11, Pomorskiej 59 i Piotrkowskiej 113"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

2/2022

"Wykonanie przegladów stanu technicznego instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego w przychodniach Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."

Załącznik: 2_2022 Oświadczenie (2_2022 Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Znak sprawy: 1/2022

"Wykonywanie konserwacji dźwigów w budynkach Centrum medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

oraz usługi pogotowia dźwigowego"

Załącznik: 1_2022 Oświadczenie (1_2022 Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaproszenie do złożenia oferty

23/2021

"Badanie sprawozdań finansowych Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spółka

 

z ograniczoną odpowiedzialnością za okresy sprawozdawcze 01.01.2021 - 31.12.2021 oraz 01.01.2022 - 31.12 2022

 

oraz sporządzenie sprawozdań z badań"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Znak 18/2021

 

"Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."

 

Termin składania ofert: do dnia 13.07.2021 r. do godziny 14:00  

 

Termin składania ofert: do dnia 14.07.2021 r. do godziny 14:00

Załącznik: Oświadczenie (18_2021 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia.doc)
Załącznik: Projekt umowy (18_2021 Załącznik nr 4 Projekt umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Znak 17/2021

"Sukcesywne dostarczanie materiałów jednorazowych do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."

Termin składania ofert: do dnia 16.06.2021r. do godziny 14:00 

Zmiana terminu składania ofert: do dnia 17.06.2021 r. do godziny 14:00. 

 

Załącznik: oświadczenie (17_2021 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy.doc)
Załącznik: oświadczenie (17_2021 Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia.doc)
Załącznik: Projekt umowy (17_2021 Załącznik nr 5 Projekt umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

14/2021

"Sukcesywne dostarczanie materiałów jednorazowych do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."

 Termin składania ofert: do dnia 26.05.2021 r. do godziny 14:00.

 

Załącznik: Załacznik nr 1 (14_2021 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc)
Załącznik: Załacznik nr 2 (14_2021 Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy.xls)
Załącznik: Załacznki nr 3 (14_2021 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy.doc)
Załącznik: Załącznik nr 4 (14_2021 Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Postępowanie 13/2021

"Usługa ubezpieczenia Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Termin składania ofert: do dnia 11.05.2021 r. do godziny 13:00 

Zmiana terminu składania ofert do dnia 17.05.2021 r. do godziny 13:00 

Termin składania ofert do dnia 19.05.2021 r. do godziny 13:00 

Załącznik: Załacznik (Załącznik nr 3a - Wzór umowy do Części 1.docx)
Załącznik: Załącznik (Załącznik nr 3b - Wzór umowy do Części 2.docx)
Załącznik: Załącznik (Załącznik nr 4b - Formularz ofertowy do Części 2(1).doc)
Załącznik: załącznik (Załącznik nr 4a - Formularz ofertowy do Części 1.doc)
Załącznik: załącznik (Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia i spenieniu warunków.doc)
Załącznik: zmiana terminu (13_2021 Zmiana terminu składania ofert.pdf)
Załącznik: Wyjaśnienia (13_2021 WYJAŚNIENIA_ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na stronę.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

8/2021

"Sukcesywne dostarczanie materiałów stomatologicznych do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."

  Termin składania ofert: do dnia 23.03.2021 r.

Zmiana terminu składania ofert: do dnia 24.03.2021 r. do godziny 12:00. 

Załącznik: Formularz (8_2021 Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy.xls)
Załącznik: Oświadczenie (8_2021 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy.doc)
Załącznik: Oświadczenie (8_2021 Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia.doc)
Załącznik: Projekt umowy (8_2021 Załącznik nr 5 Projekt umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Postępowanie 9/2021

"Sukcesywne dostarczanie jednorazowych rękawic do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."

 Termin składania ofert: do dnia 23.03.2021 r.do godziny 12:00.

Załącznik: Załacznik nr 1 (9_2021 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc)
Załącznik: Załącznik nr 2 (9_2021 Załącznik Nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy.xls)
Załącznik: Załącznki nr 3 (9_2021 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy.doc)
Załącznik: Załacznki nr 4 (9_2021 Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Postępowanie 6/2021

"Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawic do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."

Termin składania ofert: do dnia 12.03.2021 do godziny 12:00 

Termin składania ofert: do dnia 15.03.2021 r. do godziny 12:00. 

Załącznik: Załącznik nr 2 (6_2021 Załącznik Nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy.xls)
Załącznik: Załącznik nr 3 (6_2021 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy.doc)
Załącznik: Załącznik nr 4 (6_2021 Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia.doc)
Załącznik: odpowiedzi (6_2021 Odpowiedź na pytania_ zmiana terminu składania ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Postępowanie Znak 5/2021

 

 "Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o." 

 

 

 

 

Termin składania ofert: do dnia 12.03.2021 r.do godziny 12:00 

 

 

 

 

 

Załącznik: Załacznik nr 1 (5_2021 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc)
Załącznik: Załacznik nr 2 (5_2021 Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy.xls)
Załącznik: Załacznik nr 3 (5_2021 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy.doc)
Załącznik: Załacznik nr 4 (5_2021 Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Znak sprawy 4/2021

,,Sukcesywne dostarczanie materiałów opatrunkowych i szewnych do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."

Składanie ofert do dnia 08.03.2021 roku do godz. 12:00 

 Składanie ofert do dnia 10. 03.2021 roku do godz. 12:00 

Załącznik: Załącznik nr 2 (4_2021 Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy.xls)
Załącznik: Załącznik nr 3 (4_2021 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy.doc)
Załącznik: Załącznik nr 4 (4_2021 Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawa 19/2020

Sukcesywne dostarczanie leków do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

Ofertę wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10.00.

do dnia 20.01.2021r do godz. 10:00 

do dnia 21.01.2021r do godz. 10:00 

Załącznik: Oświadczenie (19_2020_Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy.doc)
Załącznik: Oświadczenie (19_2020_Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia.doc)
Załącznik: Projekt umowy (19_2020_Załącznik nr 5 Projekt umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Znak sprawy: 18/2020

Sukcesywne dostarczanie preparatów dezynfekcyjnych do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o.,

Ofertę wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 29. 12. 2020 roku do godz. 10:00

do dnia 30. 12. 2020 roku do godz. 10:00  

do dnia 31. 12. 2020 roku do godz. 10:00  

Załącznik: Zaproszenie (18.ZAPROSZENIE_22.12.2020.pdf)
Załącznik: Oświadczenie (18.Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy.doc)
Załącznik: Oświadczenie (18.Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia.doc)
Załącznik: Projekt umowy (18.Załącznik nr 5 Projekt umowy.doc)
Załącznik: Zmiana terminu (18.Zmiana terminu składania ofert i odp. na pytania.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawa nr 16/2020

,,Sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. wraz z odbiorem zużytych tonerów"

Ofertę wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 17.12.2020 roku do godz. 10:00

Załącznik: Oświadczenie (16.Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. mat. równoważnych.doc)
Załącznik: Oświadczenie (16.Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia.doc)
Załącznik: Projekt umowy (16.Załącznik nr 5 Projekt umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawa 14/2020

,,Sukcesywne dostarczanie artykułów biurowych i baterii” do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o.

Oferte wraz z zalacznikami i wymaganymi dokumentami nalezy dostarczyc w nieprzekraczalnym terminie :

do dnia 30.11.2020 r do godz 10:00 

 

Załącznik: Projekt umowy (2020 Załącznik nr 4 Projekt umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawa 13/2020

Serwis systemu informatycznego InfoMedica, AMMS oraz mMedica firmy Asseco Poland S.A. w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o.”

 

Termin składania ofert do dnia 27.07.2020 roku do godz. 12:00

Załącznik: Załacznik nr 3 (ZAŁĄCZNIK NR 3 Formularz ofertowy (01.07).doc)
Załącznik: Załacznik nr 5 (ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie Wykonawcy (01.07).doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Znak sprawy: 10/1/2020

,,Sukcesywna sprzedaż i dostawa druków i recept medycznych do Szpitala Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”

 Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawa nr 12/2020

,,Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”

Termin składania ofert : 20-07-2020 godz 12:00 

Termin składania ofert : 21-07-2020 godz 12:00 

Załącznik: załącznik nr 2 (12_2020 Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy.ods)
Załącznik: załącznik nr 4 (12_2020 Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy.doc)
Załącznik: załącznik nr 5 (12_2020 Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Znak sprawy: Znak sprawy: 9/1/2020

,,Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów biurowych do Szpitala Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”

 Termin składania ofert  - 09.07.2020 do godz.10.00

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

4_2020 Sporządzenie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1.    Ofertę należy wysłać na adres email:

 

przetargi@centrumrydygiera.pl

 

oraz w temacie wiadomości podać:

Oferta:

,,Sporządzenie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa”

Znak sprawy: 4/2020

 

2.    Ofertę wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia 04.06.2020 roku do godz. 12:00.

 

 

Trwają prace nad udzielaniem odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.

 

Termin składnia ofert zostaje przesunięty na 09. 06. 2020 godz. 12:00

 

UWAGA 

W ZWIĄZKU Z PROBLEMEM TECHNICZNYM JAKI ZAISTNIAŁ NA NASZEJ POCZCIE ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO WSZYSTKICH KTÓRZY ZŁOŻYLI SWOJĄ OFERTĘ W WYMAGANYM TERMINIE O PONOWNE PRZESŁANIE TEJŻE OFERTY  WRAZ Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA W TERMINIE NA ADRES: PRZETARGI@CENTRUMRYDYGIERA.PL I DO WIADOMOŚCI NA ADRES MARTA.NOWAK@CENTRUMRYDYGIERA.PL  W TERMINIE DO 19.06.2020 DO GODZ 15:00. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY (szczegóły w załączniku pt. "Informacja"

Załącznik: Zapytanie (4_2020 Zapytanie ofertowe Wycena Rydygier (28.05).doc)
Załącznik: Załącznik nr 1 (4_2020 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Rydygier-1.doc)
Załącznik: Załącznik nr 2 (4_2020 Załącznik nr 2 - Wykaz usług Rydygier-1.doc)
Załącznik: Załącznik nr 3 (4_2020 Załącznik nr 3 - Projekt umowy Rydygier-1.doc)
Załącznik: Załącznik nr 4 (4_2020 Załącznik nr 4 - Oświadczenie Rydygier (28.05).doc)
Załącznik: Informacja (4_2020 Informacja na stronę.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawa nr 7/2020

Usługa konserwacji instalacji elektrycznej oraz usuwanie awarii instalacji w  Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. 

Załącznik: Oświadczenie (Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy 5 2020.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawa nr 6/2020

Świadczenie usługi konserwacji dźwigów w budynkach Centrum Medycznego im. dr Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. 

Załącznik: umowa (Umowa dźwigi 6_2020.doc)
Załącznik: Załącznik 1 (Załącznik nr 1 A do Umowy DŹWIGI.doc)
Załącznik: Załącznik 2 (Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy 6 2020.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Usługa konserwacji instalacji elektrycznej oraz usuwanie awarii instalacji w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o.

Usługa konserwacji instalacji elektrycznej oraz usuwanie awarii instalacji w  Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. 

Załącznik: Załącznik nr 2 (Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy 5 2020.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/2019 Postępowanie na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.

Ofertę należy dostarczyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2019 roku do godz. 10:00 na adres: 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria II piętro  pokój nr 39 w godzinach 7:30 – 15:00).

Załącznik: Załącznik nr 3 (15_2019 Załącznik nr 3 Oświadczenie o niezależności.doc)
Załącznik: Załącznik nr 5 (15_2019 Załącznik nr 5 Oświadczenie potw.wykonanie BSF.doc)
Załącznik: Załącznik nr 6 (15_2019 Załącznik nr 6 Oświadczenie potw.wykonanie badań spółki.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

14/2019 Postępowanie na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.

Ofertę należy dostarczyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2019 roku do godz. 10:00 na adres: 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria II piętro  pokój nr 39 w godzinach 7:30 – 15:00).

Załącznik: UNIEWAŻNIENIE (14_2019 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

13/2019 Świadczenie usług prania, sterylizacji, oznakowania, bielizny szpitalnej i noworodkowej dla Centrum Medycznego im.dr.L.Rydygiera sp. z o.o.

Ofertę wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 28 października 2019 roku do godz. 12:00

na adres:

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

ul. Próchnika 11, 90-418 Łódź

ADMINISTRACJA - KANCELARIA


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

12/2019 SPRZEDAŻ I DOSTAWA IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI - D

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Administracji Zamawiającego w Łodzi tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11, Kancelaria Zarządu pokój nr 39.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

11/2019 ZAKUP I DOSTAWA KOSMETYKÓW ORAZ PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI NA POTRZEBY CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O.

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Administracji Zamawiającego w Łodzi tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30 – 15:05).

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2019 r. do godz. 10.00.

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

10/2019 ,,Gabinety przyjazne pacjentom – remont i wyposażenie gabinetów w poradni POZ Przychodni Śródmieście – budżet obywatelski.”

Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Administracji Inwestora w Łodzi tj. 90-408 Łódź,
ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30 – 15:0
5).

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2019 r. do godz. 10.00.

 

UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert.

 

Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Administracji Inwestora w Łodzi tj. 90-408 Łódź,
ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30 – 15:0
5).

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2019 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

7/2019 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont i modernizację parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika 11 w Łodzi.

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Administracji Inwestora w Łodzi tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30 – 15:05).

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019 r. do godz. 10.00.

 

UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert.

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Administracji Inwestora w Łodzi tj. 90-408 Łódź, ul.

Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30 – 15:05).

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019 r. do godz. 10.00.

 

UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert nr 2.

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Administracji Inwestora w Łodzi tj. 90-408 Łódź, ul.

Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30 – 15:05).

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.04.2019 r. do godz. 10.00.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

6/2019 ,,Gabinety przyjazne pacjentom – remont i wyposażenie gabinetów w poradni POZ Przychodni Śródmieście – budżet obywatelski.”

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Administracji Inwestora w Łodzi tj. 90-408 Łódź, ul.

Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30 – 15:05).

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2019 r. do godz. 10.00.

 

UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert.

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Administracji Inwestora w Łodzi tj. 90-408 Łódź, ul.

Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30 – 15:05).

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2019 r. do godz. 10.00.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

5/2019 SERWIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W CENTRUM MEDYCZNYM IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O.

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2019 r. do godz. 10.00.

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Administracji Zarządu w Łodzi tj. 

90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30 – 15:05).

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

2/2019 Sprzedaż i dostawa gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa odgazowywacza, butli na tlen i gazy medyczne na potrzeby Centrum Medycznego

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Administracji Zamawiającego w Łodzi tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11

(Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30 – 15:00).

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2019 r. (wtorek) do godz. 10.00.

 

UWAGA !

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Administracji Zamawiającego w Łodzi tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11

(Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30 – 15:00).

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019 r. (czwartek) do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

3/2019 SERWIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W CENTRUM MEDYCZNYM IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O.

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2019 r. do godz. 12.00.

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Administracji Zarządu w Łodzi tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30-15:05).

UWAGA !

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2019 r. do godz. 12.00.

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Administracji Zarządu w Łodzi tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30-15:05).

 

Załącznik: 3/2019 ZAŁĄCZNIK NR 4 (3_2019 ZAŁĄCZNIK NR 4 - Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry