ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI > Archiwum 20181/US/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ PN.,,ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE CAŁODOBOWEGO DOZORU I OCHRONY MIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (...)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (piętro 2, Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30 – 15:00) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 r. do godz. 09:00.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 09:30 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy

ul.Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 28.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry