ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > Archiwum 201816/2018 SPRZEDAŻ I DOSTAWA IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI-D

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Administracji Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

24/2018 SPRZEDAŻ I DOSTAWA IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI - D

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2018 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Administracji Zamawiającego w Łodzi

tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu, pokój nr 39).

Załącznik: 24/2018 ZAŁĄCZNIK NR 5 (24_2018 ZAŁĄCZNI NR 5 Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

22/2018 SPRZEDAŻ I DOSTAWA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2018 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Administracji Zamawiającego w Łodzi
tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu, pokój nr 39).

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2018 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Administracji Zamawiającego w Łodzi
tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu, pokój nr 39).

UWAGA ! Wyjaśnienia i modyfikacja treści Zaproszenia wraz z załącznikami.

 

Załącznik: 22/2018 ZAŁĄCZNIK NR 4 (22_2018 Załącznik nr 4 Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

23/2018 SPRZEDAŻ I DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 15 PAKIETÓW

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2018 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Administracji Zamawiającego w Łodzi
tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu, pokój nr 39).

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2018 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Administracji Zamawiającego w Łodzi
tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu, pokój nr 39).

UWAGA ! Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do Zaproszenia tj. formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik: 23/2018 ZAŁĄCZNIK NR 4 (23_2018 Załącznik nr 4 Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

26/2018 SPRZEDAŻ I DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Administracji Zamawiającego w Łodzi tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu, pokój nr 39, II piętro, czynna w godzinach 7:30 - 15:00).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

25/2018 SPRZEDAŻ I DOSTAWA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2018 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Administracji Zamawiającego w Łodzi
tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu, pokój nr 39).

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2018 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Administracji Zamawiającego w Łodzi
tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu, pokój nr 39).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

30/2018 ŚWIADCZENIE USŁUG MENADŻERA PROJEKTU

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2018 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

34/2018 SPRZEDAŻ I DOSTAWA IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI-D

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2018 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

38/2018 SPRZEDAŻ I DOSTAWA TONERÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2018 r. do godz. 10.30.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

37/2018 SPRZEDAŻ I DOSTAWA IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI-D

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2018 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

39/2018 USŁUGA W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO NA RZECZ CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O.

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 r. do godz. 10.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Administracji

Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 28.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

41/2018 USŁUGA W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO NA RZECZ CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O.

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2018 r. do godz. 09.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2018 r. o godzinie 09:15 w siedzibie Administracji

Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 28.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

42/2018 SPRZEDAŻ I DOSTAWA TONERÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2018 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

40/2018 SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2018 r. do godz. 09.00

w siedzibie Administracji Zamawiającego w Łodzi tj. 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11 (Kancelaria Zarządu pokój nr 39 czynny w godzinach 7:30 – 15:00).

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

43/2018 USŁUGA W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO NA RZECZ CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O.

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2018 r. do godz. 09.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2018 r. o godzinie 09:15 w siedzibie Administracji

Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 28.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry