ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > OGŁOSZENIAZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w przedmiocie: ,,
Dostawa, instalacja i  konfiguracja oprogramowania HIS i EDM wraz
z niezbędnym do ich uruchomienia sprzętem realizowana w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do e-usług dla pacjentów oraz wdrożenie podstawowego obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o."”

 

Termin składania Zgłoszeń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2018 r. do godz.15:00


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry