ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > PRZETARGI > Archiwum 2018VII/PN/2018 MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE - BUDŻET OBYWATELSKI

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy
ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

II/PN/2018 SPRZEDAŻ I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.02.2018 do godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego, przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, KANCELARIA

TERMIN OTWARCIA OFERT: 23.02.2018 godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego, przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, POKÓJ NR 40

 

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.02.2018 do godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego, przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, KANCELARIA

TERMIN OTWARCIA OFERT: 26.02.2018 godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego, przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, POKÓJ NR 40

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

I/PN/2018 USŁUGA UBEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O. (2 PAKIETY)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.03.2018 do godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego, przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, KANCELARIA

TERMIN OTWARCIA OFERT: 22.03.2018 godz. 10:30 w siedzibie Administracji Zamawiającego, przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, POKÓJ NR 40


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

III/PN/2018 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (FRONT BUDYNKU) CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O. PRZY UL. PRÓCHNIKA 11 W ŁODZI

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi,
piętro 2, pokój nr 39, KANCELARIA,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego
przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

IV/PN/2018 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (FRONT BUDYNKU) CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O. PRZY UL. PRÓCHNIKA 11 W ŁODZI

Ofertę należy złożyć w zamknętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, piętro 2, pokój nr 39 (Kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamknętej kopercie
w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, piętro 2, pokój nr 39 (Kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

VI/PN/2018 DEZYNFEKCJA, MYCIE, PRZEGLĄD, KONSERWACJA, PAKOWANIE I STERYLIZACJA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

V/PN/2018 SPRZEDAŻ I DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ODZIEŻY OCHRONNEJ DLA CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40. 

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11

w Łodzi, pokój nr 40. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

X/PN/2018 ,,DOSTAWA, INSTALACJA I KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA HIS I EDM WRAZ Z NIEZBĘDNYM DO ICH URUCHOMIENIA SPRZĘTEM.

 

,,Dostawa, instalacja i  konfiguracja oprogramowania HIS i EDM wraz z niezbędnym do ich uruchomienia sprzętem realizowana w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do e-usług dla pacjentów oraz wdrożenie podstawowego obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o."”

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2018 r. do godz. 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 28.

 

UWAGA ! Modyfikacja Załącznika nr 5 do SIWZ (projekt umowy).
                   

Modyfikacja treści SIWZ.

W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiający modyfikuje treść

SIWZ w zakresie Rozdziału 2 ust. 3.

UWAGA ! Odwołanie oraz Informacja o wniesieniu odwołania wraz z wezwaniem Wykonawców  do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 

UWAGA ! Unieważnienie postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

VIII/PN/2018 SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.10.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.10.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.

 

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert nr 2.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

XI/PN/2018 DOSTAWA, INSTALACJA I KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA HIS WRAZ Z NIEZBĘDNYM DO JEGO URUCHOMIENIA SPRZĘTEM REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU UE

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2018 r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2018 r. o godz. 09:30 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 28.

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2018 r. do godz. 13:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godz. 13:45 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 28.

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2018 r. do godz. 08:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2018 r. o godz. 08:45 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 28.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry