ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > KomunikatSprawa II/PN/2020

"Remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika 11 w Łodzi".

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 39, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 39. 

Załącznik: Ogłoszenie (II_PN_2020 Ogłoszenie o zamówieniu.docx)
Załącznik: SIWZ (II_PN_2020 SIWZ.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry