ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > KomunikatVIII/PN/2019 - Remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika 11 w Łodzi

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego,
piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2019 r. do godz. 09:30.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego
przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.
 

Załącznik: SIWZ (VIII_PN_2019 SIWZ.doc)
Załącznik: Załącznik nr 1 (VIII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz ofertowy-1.doc)
Załącznik: Załącznik nr 6 (VIII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 6 Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc)
Załącznik: Załącznik nr 7 (VIII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 7 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.doc)
Załącznik: Załącznik nr 8 (VIII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 8 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)
Załącznik: Załącznik nr 9 (VIII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 9 Wykaz robót ogólnobudowlanych.doc)
Załącznik: Załącznik nr 10 (VIII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 10 Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.doc)
Załącznik: ogłoszenie (VIII_PN_2019 Ogłoszenie nr 630834.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry