ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > KomunikatVII/PN/2019 -,,Rejestracja pacjentów – remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście – budżet obywatelski - ,,R”’’

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego,

piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2019 r. do godz. 09:30

 

2. Ofertę należy złożyć w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:05.

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2019 r. o godz. 10:00
w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert.

Załącznik: Ogłoszenie (VII_PN_2019_Ogłoszenie nr 605886.doc)
Załącznik: SIWZ (VII_PN_2019 SIWZ.doc)
Załącznik: Zał nr 1 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz ofertowy.doc)
Załącznik: Zał nr 2 (VII_PN_2019_ZAŁĄCZNIK NR 2 STWiOR.rar)
Załącznik: Zał nr 3 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJ.BUD.-WYK.rar)
Załącznik: Zał nr 4 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 4 przedmiary.pdf)
Załącznik: Zał nr 6 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 6 Gwarancja i rękojmia.doc)
Załącznik: Zał nr 7 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 7 Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-.doc)
Załącznik: Zał nr 8 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 8 Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc)
Załącznik: Zał nr 9 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 9 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)
Załącznik: Zał nr 10 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 10 Wykaz robót ogólnobudowlanych.doc)
Załącznik: Zał nr 11 (VII_PN_2019 ZAŁĄCZNIK NR 11 Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry