ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > KomunikatII/PN/2019 ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2019 r. do godz. 09.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul.

Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry