ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > KomunikatXII/PN/2018 DEZYNFEKCJA, MYCIE, PRZEGLĄD, KONSERWACJA, PAKOWANIE I STERYLIZACJA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2019 r. do godz. 09.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry