ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > KomunikatINFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO (ZNAK SPRAWY: XI/PN/2018)

Dokumentacja dotycząca przeprowadzenia Dialogu Technicznego (DT) w przedmiocie zamówienia  ,,Dostawa, instalacja i  konfiguracja oprogramowania HIS i EDM wraz z niezbędnym do ich uruchomienia sprzętem realizowana w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do e-usług dla pacjentów oraz wdrożenie podstawowego obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o."” dostępna w zakładce ,,Ogłoszenia".


strzałka do góry