ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > Komunikat



VI/PN/2019 Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania HIS i EDM wraz z niezbędnym do ich uruchomienia sprzętem.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 32.

Identyfikator postępowania 3de3806e-ded6-47a5-9117-5dc8716c32f5

 

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 32.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry