ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > KomunikatV/PN/2019 ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH, NIEBEZPIECZNYCH ORAZ LEKÓW ODURZAJĄCYCH, PSCYHOTROPÓW I PREKURSORÓW I-R

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2019 r. do godz. 09.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 32.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry