ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > KomunikatIX/PN/2018 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA W OBIEKTACH CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. L. RYDYGIERA SP. Z O.O.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 28.

 

UWAGA! Modyfikacja Załącznika nr 10 do SIWZ (projekt umowy).

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2018 r. do godz. 10:00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 28.

 

 UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NR 2.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 28.

 

 UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NR 3.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2019 r. do godz. 10:00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 28.

 

 UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NR 3.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, piętro 2, pokój nr 39 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2019 r. do godz. 10:00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, pokój nr 40.

 

UWAGA! Modyfikacja treści SIWZ wraz z Załącznikami do SIWZ.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry