ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > KomunikatDostępność architektoniczna: MOPS w Płocku; 3 Maja 16; 09-400 Płock

    Dział Świadczeń Rodzinnych znajduje się na parterze budynku

    Dział Dodatków Mieszkaniowych znajduje się na parterze budynku

    Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 znajduje się na IV piętrze budynku

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przy ulicy 3 Maja 16 przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, które mogą skorzystać z windy przy głównym wejściu do budynku. 

 

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 W budynku jest winda znajdująca się przy schodach do głównego wejścia oraz winda wewnętrzna na wprost głównego wejścia.  Na schodach zamontowane są  poręcze.

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Na parterze budynku znajduje się biletomat oraz elektroniczna informacja z wywoływanym numerem.

 

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Na parkingu znajdującym się przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdującym się za budynkiem wyznaczono dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

 

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

 

 

 

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. 

 

 

 

 

 


strzałka do góry