ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > KomunikatOgłoszenie

o zamówieniu
 
Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 750 000 euro
 
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry