ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > KomunikatPRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń zachodniej części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku na potrzeby działalności oświatowo-wychowawczej wraz z instalacjami wewnętrznymi.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry