ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

realizacja zadania pn: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestników projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry