ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > KomunikatOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 04.10.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Kierownik Działu Pielegnacyjno-Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana kandydatka:

Pani Katarzyna Grolik zamieszkała w Katowicach. 

Uzasadnienie:

Pani Katarzyna Grolik posiada odpowiednie wykształcenie oraz w wyniku przeprowadzonej rekrutacji uzyskała wynik pozytywny. Kandydatka wykazała się znajomością przepisów: ustawy o pomocy społecznej, o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy. Jednocześnie zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na optymalne wykorzystanie powierzonych zadań na oferowanym stanowisku. W ocenie Komisji ds. naboru Pani Katarzyna Grolik spełniła wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Działu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

 

 Data publikacji: 2017-10-30

 

 


strzałka do góry