ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > KomunikatOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 30.08.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Kierownik Działu Terapeutyczno-Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana kandydatka:

Pani Irena Dudek zamieszkała w Siemianowicach Śląskich.

Uzasadnienie:

Pani Irena Dudek posiada odpowiednie wykształcenie oraz w wyniku przeprowadzonej rekrutacji uzyskała wynik pozytywny. Kandydatka wykazała się znajomością przepisów: ustawy o pomocy społecznej i o pracownikach samorządowych. Jednocześnie zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na optymalne wykorzystanie powierzonych zadań na oferowanym stanowisku. W ocenie Komisji ds. naboru Pani Irena Dudek spełniła wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Działu Terapeutyczno-Socjalnego.

Data publikacji: 2016-09-16


strzałka do góry