ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Statystyka > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Liczba odsłon strony głównej: 44763

Opcje menu:

Dane teleadresowe | 9674

Cele i zadania | 4954

Majątek | 4908

Struktura własnościowa | 5387

Status prawny | 4992

Rada Społeczna | 5506

Organizacja Szpitala | 7056

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych | 4301

Przyjmowanie i załatwianie spraw | 5128

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych | 4528

Zamówienia publiczne | 32302

Obszar działania | 5229

Gospodarka finansowa | 4492

Postanowienia końcowe | 4204

Informacje nieudostępnione w BIP | 4243

Statut | 4369

Instrukcja | 4177

Postanowienia ogólne | 3533

Kierownictwo | 8631

Konkursy | 10629


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21

strzałka do góry