ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Statystyka > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Liczba odsłon strony głównej: 49932

Opcje menu:

Dane teleadresowe | 11370

Cele i zadania | 5465

Majątek | 5339

Struktura własnościowa | 5846

Status prawny | 5473

Rada Społeczna | 6071

Organizacja Szpitala | 7826

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych | 4704

Przyjmowanie i załatwianie spraw | 5597

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych | 5026

Zamówienia publiczne | 33726

Obszar działania | 5651

Gospodarka finansowa | 5041

Postanowienia końcowe | 4568

Informacje nieudostępnione w BIP | 4692

Statut | 4919

Instrukcja | 4600

Postanowienia ogólne | 3992

Kierownictwo | 10128

Konkursy | 16610


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21

strzałka do góry