ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Statystyka > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Liczba odsłon strony głównej: 49156

Opcje menu:

Dane teleadresowe | 11184

Cele i zadania | 5400

Majątek | 5287

Struktura własnościowa | 5792

Status prawny | 5395

Rada Społeczna | 5988

Organizacja Szpitala | 7708

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych | 4649

Przyjmowanie i załatwianie spraw | 5516

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych | 4965

Zamówienia publiczne | 33476

Obszar działania | 5597

Gospodarka finansowa | 4971

Postanowienia końcowe | 4519

Informacje nieudostępnione w BIP | 4624

Statut | 4842

Instrukcja | 4534

Postanowienia ogólne | 3915

Kierownictwo | 9916

Konkursy | 15938


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21

strzałka do góry