ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Statystyka > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Liczba odsłon strony głównej: 46372

Opcje menu:

Dane teleadresowe | 10337

Cele i zadania | 5114

Majątek | 5052

Struktura własnościowa | 5541

Status prawny | 5150

Rada Społeczna | 5687

Organizacja Szpitala | 7301

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych | 4421

Przyjmowanie i załatwianie spraw | 5263

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych | 4689

Zamówienia publiczne | 32694

Obszar działania | 5363

Gospodarka finansowa | 4674

Postanowienia końcowe | 4323

Informacje nieudostępnione w BIP | 4380

Statut | 4547

Instrukcja | 4293

Postanowienia ogólne | 3675

Kierownictwo | 9057

Konkursy | 12715


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21

strzałka do góry