ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Statystyka > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Liczba odsłon strony głównej: 48407

Opcje menu:

Dane teleadresowe | 10933

Cele i zadania | 5322

Majątek | 5227

Struktura własnościowa | 5735

Status prawny | 5338

Rada Społeczna | 5914

Organizacja Szpitala | 7593

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych | 4595

Przyjmowanie i załatwianie spraw | 5430

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych | 4899

Zamówienia publiczne | 33241

Obszar działania | 5541

Gospodarka finansowa | 4905

Postanowienia końcowe | 4472

Informacje nieudostępnione w BIP | 4568

Statut | 4768

Instrukcja | 4472

Postanowienia ogólne | 3843

Kierownictwo | 9666

Konkursy | 15296


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21

strzałka do góry