ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Statystyka > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Liczba odsłon strony głównej: 45136

Opcje menu:

Dane teleadresowe | 9862

Cele i zadania | 4987

Majątek | 4941

Struktura własnościowa | 5433

Status prawny | 5034

Rada Społeczna | 5559

Organizacja Szpitala | 7136

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych | 4322

Przyjmowanie i załatwianie spraw | 5158

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych | 4581

Zamówienia publiczne | 32408

Obszar działania | 5258

Gospodarka finansowa | 4528

Postanowienia końcowe | 4228

Informacje nieudostępnione w BIP | 4273

Statut | 4425

Instrukcja | 4206

Postanowienia ogólne | 3571

Kierownictwo | 8759

Konkursy | 11104


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21

strzałka do góry