ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Statystyka > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Liczba odsłon strony głównej: 45877

Opcje menu:

Dane teleadresowe | 10134

Cele i zadania | 5059

Majątek | 4996

Struktura własnościowa | 5491

Status prawny | 5097

Rada Społeczna | 5626

Organizacja Szpitala | 7226

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych | 4379

Przyjmowanie i załatwianie spraw | 5212

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych | 4648

Zamówienia publiczne | 32573

Obszar działania | 5315

Gospodarka finansowa | 4600

Postanowienia końcowe | 4282

Informacje nieudostępnione w BIP | 4325

Statut | 4488

Instrukcja | 4258

Postanowienia ogólne | 3621

Kierownictwo | 8894

Konkursy | 12082


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21

strzałka do góry