ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Statystyka > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Liczba odsłon strony głównej: 47109

Opcje menu:

Dane teleadresowe | 10598

Cele i zadania | 5197

Majątek | 5118

Struktura własnościowa | 5624

Status prawny | 5241

Rada Społeczna | 5777

Organizacja Szpitala | 7402

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych | 4484

Przyjmowanie i załatwianie spraw | 5331

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych | 4769

Zamówienia publiczne | 32881

Obszar działania | 5433

Gospodarka finansowa | 4775

Postanowienia końcowe | 4383

Informacje nieudostępnione w BIP | 4454

Statut | 4646

Instrukcja | 4359

Postanowienia ogólne | 3741

Kierownictwo | 9309

Konkursy | 13896


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21

strzałka do góry