ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Postanowienia ogólnePostanowienia ogólne

1. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, zwany dalej "WSOZ", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej "ustawą".

2. WSOZ działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy".

3. Siedzibą WSOZ jest miasto Bydgoszcz. 


strzałka do góry