ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Stanowienie wewnętrznych aktów prawnychStanowienie wewnętrznych aktów prawnych

grafika

Wewnętrzne akty prawne takie jak:

- zarządzenia

- regulaminy

- instrukcje

wydaje i wprowadza w życie Dyrektor.

Statut nadaje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.


strzałka do góry