ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > KierownictwoZarząd

grafika

 

1. WSOZ kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik, zwany „Dyrektorem".

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące WSOZ i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor kieruje WSOZ przy pomocy:

a. Zastępcy ds. Lecznictwa; 

b. Zastępcy ds. Eksploatacji i Rozwoju;

c. Głównego Księgowego;

d. Naczelnej Pielęgniarki;

4. W razie nieobecności Dyrektora, Szpitalem kieruje wyznaczony przez Dyrektora zastępca Dyrektora lub inny pracownik. 

5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników WSOZ.

6. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Aktualny wykaz osób pełniących w/w obowiązki:

Dyrektor Naczelny

- mgr Grażyna Welter

Z-ca Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju

- prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

- prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Główna Księgowa

- mgr Anna Zaremba

Naczelna Pielęgniarka

- dr Katarzyna Zieniewicz-Cieślik

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

- mgr Marta Zielińska-Adamczyk


strzałka do góry